Dataspill gir ikke bedre kirurger

Trening på datasimulator kan redusere bruken av bedøvde griser når kirurger skal lære seg kikkhullskirurgi. Men dataspill-erfaring gir ikke noe fortrinn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sying av sting i simulator må være riktig plassert for å gi poeng. (Foto: Oslo Universitetssykehus)

De siste tiårene har andelen av operasjoner med kikkhulls-metoden økt ved norske sykehus. Fordelen med denne formen for kirurgi er at pasienten får mindre arr, smerter og ubehag etter operasjonen og derfor kommer tidligere tilbake i daglig aktivitet.

Kirurg Fredrik Herman Halvorsen ved Oslo Universitetssykehus har nå undersøkt effekten av å trene med datasimulator for kirurger som skal lære seg kikkhulls-kirurgi.

Kikkhulls-simulator

Ulike typer kikkhulls-simulatorer er utviklet de siste årene. Dermed kan kirurger trene på liksom-inngrep før de utfører dette første gang på et levende dyr eller pasient under veiledning. Kirurger også kan testes ved hjelp av øvelser på noen simulatorer.

Halvorsen ville finne ut om slik trening er like god som tradisjonell trening på kikkhulls-kirurgi.

Her skal studentene adskille en galleblære fra leveren på datasimulator. (Foto: Oslo Universitetssykehus)

Konklusjonen i doktoravhandlingen er at datasimulatortrening er like effektivt som tradisjonell trening.

- De to gruppene presterte like godt. Men i motsetning til andre studier, fant jeg at simulatortrening bør kombineres med annen type trening for å gi optimal effekt, sier Halvorsen til forskning.no.

Kan spare griser

Studien viste også at uerfarne kirurger har best nytte av simulator-trening.

Kirurgen Fredrik Herman Halvorsen har tatt doktorgraden i kirurgers bruk av datasimulator, for trening på kikkhullskirurgi. (Foto: Universitetet i Oslo)

Tradisjonell trening skjer på bedøvde griser. Hensikten med studien er å finne ut om treningen på simulator gir så god effekt at den kan erstatte noe av bruken av griser.

- Målet er å redusere trening på bedøvde griser. Studien bekrefter at simulatortrening er så god at den langt på vei kan erstatte trening på griser, eller ihvertfall begrense den mye, sier Halvorsen.

Dataspill gir ikke fortrinn

Halvorsen ville også teste om erfaring med dataspill i barne- og ungdomsår er en fordel for leger som skal trene på kikkhulls-simulatorer.

- Det har vært fundert på om de som har spilt mye actionpregede dataspill kan ha et fortrinn, fordi de er vant til å bevege en figur i en virtuell verden, enten i 2-dimensjonale eller 3-dimensjonale spill.

Han testet om spillernes grunnferdigheter ga fortrinn når de trente på kikkhullskirurgi på simulator.

  • Les også:

Men Halvorsens studie klarte ikke å finne noen forskjell i ferdigheter mellom de som hadde spilt mye dataspill, og de som ikke hadde gjort det.

- Dataspillerfarne var ikke flinkere på simulatoren enn de andre, så dette ser ikke ut til å påvirke hvor godt de scoret da vi testet dem på datasimulator, forteller Halvorsen.

Sying av sting på simulator: Det aktive instrumentet (grønn-markert) brukes til å ta tak i nålen. Når den er riktig mottatt, markeres riktige punkter nålen skal treffe for å gi score. (Foto: Oslo Universitetssykehus)

Tidligere studier har vist en viss nytteeffekt av dataspillerfaring, men dette har vært studier som testet læring og vedlikehold.

Halvorsens arbeid har medvirket til at datasimulatorer i økende grad er tatt i bruk i grunn-utdanning av norske kirurger.

Kikkhulls-kirurgi

Kirurgi som utføres via et lite snitt i kroppen (kikkhull). Kirurgen bruker et hult instrument av fiberglass (endoskop), som slipper inn mye lys.

Når endoskop føres inn i f.eks. bukhulen, lungehulen eller kneleddet, kan kirurgen få god oversikt over forholdene.

Innføring av ett eller flere instrumenter i tillegg, gjør det mulig å utføre kirurgiske inngrep. Fordelene er mindre arr, mindre smerter etter operasjonen og kortere rekonvalesens. 

Slik ble studien utført

Doktorgraden består av flere studier, med til sammen 130 personer i hvert studie.

Den første studien sammenlignet to grupper kirurgi-studenter hvor den ene trente på simulator og den andre trente på bedøvde griser.

Da begge grupper sydde manuelt i en grisetarm, var resultatene like gode for begge grupper.  

Studie 2 sammenlignet turnusleger som fikk trene på kikkhulls-simulatoren. De ble delt inn i to grupper avhengig av om de hadde spilt dataspill eller ikke. Begge gruppene presterte likt. 

Studie 3 sammenlignet datasimulator-prestasjon mellom videregående skole-elever som hadde spilt actionspill og elever som hadde minimal erfaring med slike spill. Begge gruppene presterte likt.

Studie 4 undersøkte hvordan kirurger i utdanning scoret på datasimulatortrening sammenlignet med kirurgisk trening på bedøvd gris. De som fikk høy score på datasimulator-trening, var kirurger med lite erfaring fra kikkhullskirurgi. 

 

Referanse:

F. H. Halvorsen, Virtual reality simulation in laparoscopic surgical education, doktorgradsavhandling, Oslo Universitetssykehus, mai 2014

Powered by Labrador CMS