Salget av slankemedisiner har gått kraftig opp, og forskningen viser at de virker. Men hvor lenge?

Hvordan gikk det med de som sluttet med slankemedisiner?

Norsk forsker er skeptisk til resultatene av ny studie.

Slankemedisinene er effektive. Det forteller de som bruker dem. Det viser studier. 

Tallene spriker, fra 5 prosent vekttap til 20 prosent. For en person på 90 kilo tilsvarer det å gå ned fra 5 til 18 kilo. 

Ulempen med Wegovy, Saxenda og andre slankemedisiner er at brukerne må fortsette på dem – ellers kommer kiloene tilbake. 

«Hvis man slutter å ta medisinen, går man opp igjen i vekt, mest i fettprosent,,» skriver professor Tore Julsrud Berg ved Oslo universitetssykehus, på ous.no

Det blir dyrt. For eksempel koster det 36.000 kroner i året å bruke Wegovy om du tar full dose.

Derfor har en studie fra USA vakt oppmerksomhet. 

Halvparten gikk ikke opp

20.000 brukere av slankemedisin med virkemiddelet semaglutid, som blant annet er i Wegovy, ble sjekket ett år etter at de hadde sluttet å ta medisinen. Litt over halvparten av dem hadde ikke gått opp i vekt. 

Hos 20 prosent var vekta den samme som da de sluttet på medisin ett år før. 36 prosent fortsatte å gå ned i vekt, selv uten slankemedisin. 

Men mange gikk opp igjen i vekt. 18 prosent av brukerne gikk opp alle kiloene de hadde gått ned, mens 26 prosent gikk opp noe, men ikke alt. 

Nær 18.000 brukere av slankemedisin med virkemiddelet liraglutide, som er i Saxenda, hadde lignende resultater. 

19 prosent gikk opp alt. 26 prosent la på seg litt eller mye. Hos 21 prosent sto vekta stille, mens 36 prosent fortsatte å gå ned i vekt. 

Tall fra pasientdata

Studien er utført av Epic Research, et amerikansk datterselskap av Epic Systems. De lager teknologi til sykehus, blant annet pasientjournaler.

Tallene i studien er hentet fra en database med over 200 millioner pasienter, i hovedsak fra USA. Resultatene er ikke kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering eller publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Studien viser ikke om de tidligere brukerne har satt i gang andre tiltak etter at de sluttet på slankemedisin, som for eksempel dietter og trening. 

Skeptisk

Fedmeforsker Jøran Hjelmesæth ved Sykehuset i Vestfold er skeptisk til resultatene. 

– Jeg er kritisk til dataene som Epic Research presenterer her. Det er vanskelig å forstå hvor dataene egentlig er hentet fra, og hvilke metoder som er brukt, sier han til forskning.no. 

For disse resultatene er langt mer positive enn det forskningen har vist så langt. 

– Funnene er i sterk motsetning til kvalitetssikrede kliniske studier. Oppfølgingen etter slike studier viser en klar gjennomsnittlig vektøkning etter avslutning med semaglutid, sier Hjelmesæth. 

Gikk opp i vekt

I én slik studie ble 803 deltakere satt på slankemedisin i 20 uker. De fikk i snitt et vekttap på 11 prosent. 

Så ble de delt inn i to grupper. Den ene gruppen fortsatte behandlingen med semaglutid. Den andre fikk placebo. Deltakerne visste ikke selv hva de fikk. 

Etter 48 uker hadde de som fortsatte på slankemedisin et vekttap på 8 prosent. De som fikk narremedisin økte vekta med 7 prosent. 

I en annen studie ble også deltakerne delt i to grupper. De som fikk slankemedisin i 68 uker, hadde et vekttap på 17 prosent. De som fikk placebo, gikk ned to prosent. 

Så sluttet de på medisinen og ble veid etter ett år. I snitt hadde deltakerne da gått opp to tredjedeler av kiloene de hadde tapt mens de var på medisinen. 

– Bedre forskning må til

Forskerne bak denne studien konkluderer med at fedme er kronisk og at medisinene må tas kontinuerlig for å opprettholde vekttapet. 

Resultatene fra disse to studiene stemmer med det forskningen har vist så langt om vekttap - uansett hvilken diett man er på: Etter to års tid har de fleste gått opp kiloene de har slanket av seg. 

– Det hadde vært hyggelig om funnene fra Epic Research reflekterer virkeligheten, men det må bedre kvalitetssikret forskning til for å sannsynliggjøre det, sier Jøran Hjelmesæth.

Referanser: 

Kersten Bartelt m.fl.: Many Patients Maintain Weight Loss a Year After Stopping Semaglutide and Liraglutide. Epic Research, januar 2024

John P.H. Wilding m.fl.:  Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2022.

Domenica Rubino m.fl.: Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity. The STEP 4 Randomized Clinical Trial. Jama, 2021. 

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS