Assistert befruktning øker

På verdensbasis blir mer enn 250 000 barn født hvert år etter assistert befruktning. I Norge er økningen mer moderat.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Assistert befruktning er i kraftig vekst på verdensbasis, viser fersk rapport. (Foto: iStockphoto)

Rapporten World Collaborative Report on Assisted Reproductive Technology 2002 er presentert i det medisinske tidsskriftet Human Reproduction. Rapporten omfatter tall for 2002 fra hele 1563 klinikker i 53 land, inkludert Norge.

Den viser en positiv trend der antall barn per fødsel har gått ned, men peker også mot utfordringer når det gjelder hvordan folk i den fattige delen av verden skal få tilgang på assistert befruktning.

Dette er åttende gang rapporten er gitt ut. Tallene viser en økning på hele 16 prosent fra 2000 til 2002. Det mangler tall for store land som Kina, Pakistan og Indonesia, i tillegg til hele Afrika sør for Sahara.

En kvart million årlig

I rapporten er tallene for disse landene beregnet til å utgjøre 10 til 20 prosent av det globale antallet tilfeller av assistert befruktning.

Rapporten anslår dermed antall fødsler etter assistert befruktning til mellom 219 000 og 246 000 globalt i 2002. Selv ved det laveste anslaget vil antall fødsler globalt nå allerede ha oversteget 250 000, gitt at veksttrenden har fortsatt.

Rapporten viser at ICSI - intracytoplasmatisk spermieinjeksjon, der en sædcelle sprøytes rett inn i eggcellen, øker raskere enn andre metoder. Resultatene fra denne metoden og tradisjonell IVF – in vitro fertilisering – er omtrent det samme.

Behandling med de to metodene er vellykket i én av fem tilfeller (22,4 prosent for IVF og 21,2 prosent for ICSI).

Mannlig ufruktbarhet

ICSI brukes særlig når det er kvaliteten på mannens sædceller som er årsaken til at man ikke får barn.

Forfatterne vet ikke helt hvorfor ICSI øker så kraftig, men mener det kan skyldes en kombinasjon av bedre diagnoser av mannlig ufruktbarhet, at flere menn søker behandling, at sædkvaliteten svekkes eller at man i mange land tror at ICSI er mer effektivt enn tradisjonell behandling.

Også i Norge øker antall fødte barn etter assistert befruktning. Tall fra medisinsk fødselsregister viser en økning fra 1126 i 2000 til 1532 i 2006, som er det siste året det foreligger tall for.

Assistert befruktning sto i 2006 for 2,6 prosent av det totale antallet barnefødsler her til lands.

- Mer selektiv

Andelen tvillinger og trillinger er høy ved assistert befruktning. Dette er et potensielt problem for helsa til både mor og barn, og det er et mål å få ned andelen ”flerlinger” ved assistert befruktning.

Forfatterne bak artikkelen i Human Reproduction er oppmuntret av at denne andelen går ned på verdensbasis.

Kari Klungsøyr, overlege og assisterende avdelingsdirektør ved Medisinsk fødselsregister, sier at antallet barn per fødsel har gått ned også i Norge.

Bakgrunnen er en mer selektiv vurdering av hvor mange befruktede egg som settes inn i livmoren.

- Nå selekterer man mer, slik at man i flere tilfeller bare setter inn ett egg. Dette gjøres når det er gode forhold for graviditet. Målet er å unngå ”flerlingefødsler”, sier Klungsøyr.

Forskjell på nord og sør

Det er store regionale forskjeller. Mens andelen med flere enn to barn i samme fødsel er nær null i Norge og 1,3 prosent i Europa, er den 3,8 prosent i USA og hele 6,7 prosent i Latin-Amerika.

Dette, mener forfatterne bak studien, er bare ett av flere forhold som viser at assistert befruktning i fattige land står overfor store utfordringer.

- I Vest-Europa er det lettere for folk å få adgang til gode helsetjenester, og det settes av mer penger til assistert befruktning enn i utviklingsland, sier professor Jacques de Mozon. Han leder den internasjonale komiteen som står bak rapporten.

Han reiser i en pressemelding spørsmålet om hvordan man skal få til rimelige tilbud innen assistert befruktning i lavinntekstland.

Enklere metoder kan gi lavere kostnader, men dårligere resultater. Behandlingsmetodene som i dag brukes i utviklingsland gir høy andel trillingfødsler og andre uønskede virkninger for mors helse.

Flest forsøk med assistert befruktning ble gjort i USA, med 45 630 barn født i 2002. Tyskland og Frankrike kom på de neste plassene. På verdensbasis ble over halvparten av antall registrerte barn etter assistert befruktning født i Europa.

Referanse:

International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART):, Jacques de Mouzon, Paul Lancaster, Karl Gosta Nygren, Elisabeth Sullivan, Fernando Zegers-Hochschild, Ragaa Mansour, Osamu Ishihara and David Adamson: “World Collaborative Report on Assisted Reproductive Technology, 2002,” Human Reproduction, Advance Access publisert 27. mai 2009, doi:10.1093/humrep/dep098.

Powered by Labrador CMS