Kan LSD, ketamin og psilocybin virke på samme måte, selv om de er temmelig forskjellige?
Kan LSD, ketamin og psilocybin virke på samme måte, selv om de er temmelig forskjellige?

Psykedeliske stoffer kan åpne hjernen for læring

Nye studier på mus gir hint om hvordan psykedeliske stoffer som LSD, psilocybin og MDMA påvirker psyken.

Det har vært et mysterium:

Ulike psykedeliske stoffer har temmelig forskjellig virkning. De gir ulike opplevelser og følger forskjellige kjemiske baner i kroppen. Likevel ser mange av dem ut til å ha den samme effekten mot psykiske lidelser som depresjon, posttraumatisk stressyndrom og rusbrukslidelse.

Nå kan en forskergruppe ha funnet noe av svaret på hvorfor.

Det handler om at stoffene gjenåpner kritiske perioder for læring.

Perioder for intens læring

En kritisk periode er et begrenset tidsrom der hjernen er ekstremt åpen for inntrykk og læring. I oppveksten går vi igjennom en rekke slike perioder for ulike ferdigheter, som språk, bevegelse og sosial omgang.

Når vi blir voksne, lukkes disse vinduene. Vi har ikke lenger samme evne til å lære og forandre oss.

Men nå tror forskere de kan ha snublet over en universalnøkkel som åpner dem igjen.

Det hele startet med studier på stoffet MDMA.

Startet med kjærlighets-dop

Felles for alle de psykedeliske stoffene er at de endrer bevisstheten, følelsene og virkelighetsoppfatningen vår. Men ut over det er de altså ganske forskjellige.

MDMA er spesielt kjent for å gjøre folk mer sosiale. Stoffet gjør at vi blir mer utadvendte og føler nærhet og empati med andre mennesker. Dette er grunnen til at MDMA gjerne omtales som kjærlighets-dop.

Det var nettopp dette som fikk forsker Gül Dölen ved Johns Hopkins University til å studere akkurat dette stoffet.

Hun var i utgangspunktet interessert i sosial belønning.

Altså: For sosiale dyr, som mennesker og mus, kan det å være sammen med venner gi oss en god følelse – en belønning.

Unge mus trivdes sammen med andre

Dölen hadde tidligere gjort eksperimenter som viste at unge mus fikk en stor sosial belønning av å være sammen med andre. De lærte å assosiere sosialt samvær med positive følelser.

Men for voksne mus var det ikke slik. De trivdes også sammen med andre, men higet ikke etter selskap på den samme intense måten som de unge.

Forskningen tydet på at de unge musene var i en kritisk periode for sosial læring, som lukket seg for de voksne musene.

Det neste spørsmålet var: Er det mulig å åpne dette vinduet igjen hos voksne mus?

Siden MDMA nettopp ser ut til å gjøre voksne mer sosiale, var det naturlig å prøve dette stoffet.

Gjenåpnet vindu

Forskerne satte opp et slikt eksperiment, og resultatene bekreftet mistanken.

Da de voksne musene fikk MDMA, ble de som unge mus i en periode. De fikk igjen en stor belønning av å være sammen med vennene sine.

Dölen og kollegaene hennes konkluderte med at stoffet trolig gjenåpnet den kritiske perioden for læring av sosial belønning. Resultatene ble publisert i Nature i 2019

Den gangen trodde forskerne at dette var spesielt for MDMA. Altså at dette kjærlighets-stoffet var en spesifikk nøkkel som åpnet døra til læring om nærhet og empati.

Men så testet de flere psykedeliske stoffer.

Ulike opplevelser og virkning i kroppen

MDMA, LSD, psilocybin, ketamin og ibogain er alle psykedeliske stoffer som gir endret bevissthet. Men de gir ikke samme opplevelser.

LSD og psilocybin er typisk hallusinogene stoffer. De gir forsterkede sanseopplevelser og følelser, men gir vanligvis ikke større empati eller ønske om å være sammen med andre, slik som MDMA gjør.

Ketamin, på sin side, gir følelse av å være frikoblet fra omgivelsene og seg selv.

De ulike stoffene virker heller ikke via de samme kjemiske veiene i kroppen.

Da Dölen og kollegaene testet disse stoffene på mus, oppdaget de imidlertid noe oppsiktsvekkende.

Samme virkning på kritiske perioder

Alle stoffene så ut til å gi samme effekt: De voksne musene ble som unge igjen.

Det ser altså ikke ut som at det var kjærlighetseffekten av MDMA som gjenåpnet den kritiske perioden, men at dette i stedet er en virkning mange psykedeliske stoffer kan ha.

Dölen og co tror det kan være enda mer universelt.

De gjetter på at stoffene kanskje ikke bare virker på den kritiske perioden for sosial læring, men også kan gjenåpne hjernens evne til læring på andre områder, som språk, syn, hørsel og motoriske ferdigheter.

Universalnøkkel?

Kanskje kan psykedeliske stoffer være en slags universalnøkkel til disse viktige læringsperiodene i hjernen.

En studie fra 2021 viste for eksempel at ketamin åpnet en kritisk periode for utvikling av synssansen hos mus.

Foreløpig er ideen om en universalnøkkel bare spekulasjoner, og flere fagfolk er skeptiske til hypotesen.

Men dersom slike virkninger bekreftes i videre studier på mus og mennesker, kan det tenkes at psykedeliske stoffer kan hjelpe med flere problemer, for eksempel rehabilitering etter slag.

– Viktig bidrag

– Denne studien er et viktig bidrag for å forstå virkningsmekanismen til psykedeliske stoffer, som nå testes ut i kliniske studier for blant annet depresjon og post-traumatisk stresslidelse, skriver Tor-Morten Kvam i en e-post til forskning.no.

Han er overlege og psykiater ved Nordre Østfold DPS i Moss, det eneste offentlige sykehuset i Norge som har startet ketaminbehandling. Her pågår det også en studie av MDMA-assistert terapi mot depresjon.

Dersom stoffene faktisk gjenåpner kritiske perioder hos mennesker, kan det kanskje forklare hvordan en eneste kort behandling med et psykedelisk stoff kan ha stor virkning på psykiske lidelser.

Kanskje skyldes det at den indre prosessen fortsetter i dager og uker etter behandlingen.

– I så fall vil det være fornuftig å utnytte terapeutisk dette vinduet hvor hjernen er mest formbar, altså de første dagene og ukene etter en terapi-økt med et psykedelisk stoff, skriver Kvam.

Støtte fra terapeut kan være svært viktig

Foreløpig vet vi altså ikke om funnene på mus også gjelder for folk. Men dersom de gjør det, kan det bety at det som skjer rundt pasientene under og etter psykedelika-behandling, har mye å si.

Stoffet åpner altså en dør, men virkningen ligger kanskje i måten du bruker denne åpningen på. Hjelp og støtte fra terapeuten kan kanskje sørge for at pasienten klarer å sette i gang en helende læringsprosess.

Dette kan kanskje forklare hvorfor en MDMA-trip på byen ikke ser ut til å gjøre folk psykisk friskere, mens det samme stoffet kan ha en helende virkning i psykiatrisk behandling, sier Dölen i et intervju i magasinet Wired

Lang trip = lang kritisk periode

Kvam mener også et annet av forskernes funn er interessant.

– Studien viser at varigheten av plastisitetsvinduet utløst av de ulike psykedeliske stoffene hos mus, samsvarer med varigheten av de subjektive effektene av de samme stoffene hos mennesker, skriver han.

Varigheten av tripen på de ulike stoffene kan altså trolig si noe om hvor lenge hjernen er åpen for forandringer etterpå.

Fra to dager til ukesvis

En som tar ketamin, vil for eksempel oppleve en virkning på bevisstheten i 30 til 60 minutter. Hos mus varte den kritiske perioden etter en ketamindose i to dager.

LSD gir derimot endret bevissthet i rundt ti timer hos mennesker. Hos mus åpnet dette stoffet en kritisk periode på tre uker. Effekten av ibogain varte enda lenger.

– Dersom resultatene fra studien kan overføres til menneske, vil det bety at man har et lengre plastisitetsvindu etter en psilocybin- eller MDMA-behandling i forhold til en ketaminbehandling, for eksempel, skriver Kvam.

Fare for uheldige virkninger

Samtidig er dette en påminnelse om at stoffene også kan ha uheldige effekter. Det er ikke risikofritt å gjenåpne kritiske perioder i hjernen, mener Dölen.

Med feil behandling mens vinduet er åpent, kan det tenkes at pasientene kan gå fra dårlig til verre. Det er også mulig at man blir ekstra sårbar overfor manipulasjon og utnyttelse i perioden da hjernen er formbar.

Ifølge Wired tror Dölen at nettopp en slik virkning kan være noe av forklaringen på at den beryktede kultlederen Charles Manson klarte å hjernevaske tilhengerne sine til å begå grusomme mord.

Manson ga ofte undersåttene sine høye doser av LSD før han preket sitt hatefulle budskap og ga ordrer om forferdelige handlinger, skriver magasinet.

Kilder:

Romain Nardou m. fl., Psychedelics reopen the social reward learning critical period, Nature, juni 2023. Sammendrag. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS