Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Blant folk over 40 år rammes seks prosent av den norske befolkningen av den kroniske lungesykdommen KOLS.

Ny metode kan gjøre hverdagen bedre for KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en ny selvtest som kan forutsi forverring av symptomer ved lungesykdommen.

Den nye testen kan sammenlignes med blodsukkermåleren diabetikere bruker, men uten nåler og blod. I stedet tar man ganske enkelt en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app på mobiltelefonen.

– Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier Tao Dong, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Han er leder av prosjektet, som er et samarbeid mellom USN, Moss, Horten, Drammen og Skien kommune, LHL, Sensovann AS og Chongqing Technology and Business University.

– Det er et tidsvindu der det er mulig å oppdage forverringen og gripe inn med riktig medisinering, sier Tao Dong

Vanskelig å forutse forverring

KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom og er en sykdom som fører til irreversibel hindring av luftstrømmen til lungene og i verste fall fullstendig åndedrettssvikt.

Pasienter med alvorlig KOLS opplever ofte gjentatte innleggelser på legevakt eller sykehus. Slike innleggelser er en belastning for både pasienten og pårørende, mens kostnadene og tidsbruken for helsevesenet er store.

Den akutte forverringen av KOLS er ofte årsaken til disse sykehusinnleggelsene, og dette har til nå vært vanskelig å forutse.

– Den daglige registreringen av symptomer og generelle fysiologiske parametere er den mest brukte metoden for overvåking av pasienter med alvorlig KOLS, sier Dong.

Må oppdages raskt

Han forklarer videre at spørreskjemaer brukes til å registrere endringer i hosting, tung pust eller slim fra lungene som vanligvis kommer før den akutte forverringen.

– Disse symptomene kan imidlertid variere innenfor samme dag, og mange pasienter har problemer med å bedømme betydningen av disse endringene. Derfor klarer ikke denne metoden å reagere raskt på forverringen.

Hvis forverringen oppdages raskt nok, kan alvorsgraden, tidspunktet for gjenoppretting og antall sykehusinnleggelser reduseres betraktelig.

– Det er et tidsvindu mellom forekomsten av de første forverrede symptomene og den påfølgende sykehusinnleggelsen der det er mulig å oppdage forverringen og gripe inn i tide med riktig medisinering.

Påviser økning av ulike stoffer i spyttet til pasienten

Det er her den nye metoden kommer inn. Den bygger blant annet på en studie fra 2016 utført av forskere tilknyttet University Hospital of North Midlands og Keele University.

Deres funn viser at nivåene av såkalt C-reaktivt protein og andre biomarkører i spyttet til KOLS-pasienter, øker noen dager før en forverring.

Biomarkører er stoffer som kan måles eller påvises i en kropp eller celle, og som forteller noe om en underliggende tilstand.

De forhøyede nivåene kan brukes til å skille forverringen fra pasientens stabile tilstand.

Målingen av biomarkører skal kunne utfylle daglig registrering av pusteresultater basert på den tradisjonelle testen av pustehastighet og pustekapasitet som brukes til å påvise KOLS.

Begge metodene skal sammen bidra til påvisning av KOLS-forverringer innenfor det avgrensede tidsrommet før forverringen inntreffer.

De norske forskerne har utviklet en versjon av den nye testenheten. Den består av en papirbasert teststrimmel med en integrert databrikke som analyserer prøven og en tilpasset leser. De har også forbedret designet på spyttoppsamleren basert på praktiske erfaringer fra pasientene.

Pågående undersøkelser retter seg mot optimalisering av systemet, inkludert et brukervennlig grensesnitt for smarttelefon-appen. Ifølge Dong er ønsket å få produktet til markedet så snart som mulig for å hjelpe norske KOLS-pasienter.

Vi opplyser om at forsker Tao Dong ikke har noen økonomisk interesse i KOLS-produktet.

Fakta om KOLS

  • KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom, og dette er en sykdom som fører til irreversibel hindring av luftstrømmen til lungene og i verste fall fullstendig åndedrettssvikt.
  • Estimater fra 2020 tydet på at KOLS er den tredje ledende dødsårsaken i verden.
  • Blant folk over 40 år rammes seks prosent eller 150.000 mennesker i den norske befolkningen av KOLS.
  • Hvert år brukes det en til to milliarder kroner i året på behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge.

Referanser:

He Guozhen He mfl.: Point-of-care COPD diagnostics: biomarkers, sampling, paper-based analytical devices, and perspectives. Analyst, 2022. Sammendrag. Doi.org/10.1039/D1AN01702K

Neil Patel mfl.: S66 Levels of salivary c-reactive protein, procalcitonin and neutrophil elastase can predict exacerbations in copd and determine those patients at high risk of re-exacerbation. Thorax, 2016. Sammendrag. Doi.org/10.1136/thoraxjnl-2016-209333.72

Powered by Labrador CMS