Per Gisle Djupesland er finalist til å vinne den europeiske oppfinnerprisen European Inventor Award for oppfinnelsen av et nytt nesespray-apparat.

Norsk nesespray-apparat nominert til europeisk oppfinnerpris

– Det sikrer at medisiner mot migrene og bihulebetennelse havner mer treffsikkert enn vanlige nesesprayer, sier juryen.

Den norske legen Per Gisle Djupesland er nominert som finalist i European Inventor Award 2021 for oppfinnelsen av et nytt nesespray-apparat.

Nesepumpen gjør at medisinpartikler havner høyere opp i nesen og bihulene, og reduserer risikoen for at medikamentene når lungene.

European Inventor Award er en av Europas mest prestisjefylte innovasjonspriser, og blir delt ut av det europeiske patentkontoret EPO.

- Djupesland har utviklet en løsning som forbedrer behandlingen og reduserer risikoen for pasienten, sa EPO-president António Campinos da han kunngjorde finalistene i European Inventor Award 2021 i mai.

Foreløpig brukes apparatet til behandling av migrene og kronisk bihulebetennelse med polypper, og andre bruksområder vurderes.

Om den norske legen vinner, blir klart den 17. juni. Norge hadde også en finalist i 2019. Det kan du lese mer om i saken Norsk robot som dreper lakselus kan vinne europeisk oppfinnerpris

Startet med et frustrerende problem

Per Gisle Djupesland jobbet som øre-, nese- og halsspesialist ved Oslo universitetssykehus, da han merket at nesesprayer ofte ikke var så effektive som ønskelig.

Tradisjonelle spraypumper kunne ikke alltid nå målområdene for sykdommer i nese og bihuler.

- Som øre-, nese- og halskirurg var jeg frustrert over konvensjonelle spraypumper som hovedsakelig deponerer medisiner i den fremre delen av nesen. Det fører til begrenset levering til målområdene høyere og dypere i nesen, forklarer han i en pressemelding.

Inspirert av sin egen doktorgrad

Djupesland pønsket på hvordan medisineringen kunne forbedres. Det ga ham idéen om å bruke pasientens egen utpust til å distribuere medisiner best mulig.

Idéen var delvis inspirert av hans egen doktorgrad innen nasal aerodynamikk. Han var doktorgradsstipendiat ved Universitet i Oslo fra 1996-2000.

Da studerte han utviklingen av de nasale luftveiene hos spedbarn, og den potensielle betydningen av nesetetthet ved krybbedød.

Rett etter at han tok doktorgraden, skulle Djupesland komme på sporet av en ny, mekanisme som distribuerer medisin dypere opp i nesen.

Som å blåse opp en ballong

Optinose-systemet som han utviklet, er enkelt å bruke. Pasienten plasserer først apparatets nesestykke i et av neseborene, trekker pusten dypt inn gjennom munnen, lukker leppene rundt munnstykket og puster ut. På samme måte som når vi blåser opp en ballong.

Pasientens utpust brukes dermed til å transportere medikamentpartiklene høyt og dypt inn til målområdene i nese og bihuler. Så forsvinner luften ut gjennom det andre neseboret.

Apparatet er spesielt designet for å være brukervennlig. Deltagerne i kliniske studier svarte at apparatet var enkelt å bruke.

Om oppfinneren

Per Gisle Djupesland har mastergrad i medisin fra Universitetet i Oslo i 1982. Han fikk sin doktorgrad i nasal aerodynamikk fra Universitetet i Oslo i 1999. Han er spesialist i øre-nese-halssyskdommer med spesialisering i rhinologi og har mer enn 25 års klinisk erfaring.

Han arbeidet som øre-, nese- og halsspesialist og var stipendiat ved Universitet i Oslo fra 1996-2000. Djupesland jobbet også som klinisk forsker ved et barnesykehus i Toronto, Canada.

Djupesland har skrevet mer enn 60 fagfellevurderte artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter og har holdt foredrag på en rekke internasjonale vitenskapelige konferanser.

Djupesland har 26 europeiske patenter, inkludert EP2340865 gitt i 2016 for nasale leveringsanordninger.

Skjønte tidlig at patent var viktig

Djupesland skjønte tidlig hvor viktig det var å søke patent på oppfinnelsen. Kliniske studier var nødvendig, fordi utviklingen av farmasøytiske produkter tar mange år.

Til det trengtes penger.

Å sikre den nødvendige finansieringen fra investorer ville ikke vært mulig uten først å ha søkt patent. Patentsøknader på et tidlig stadium var derfor en viktig faktor for suksessen.

- Gode patenter er avgjørende for å tiltrekke investorer og finansieringen som kreves for å bygge opp en virksomhet, understreker Djupesland. Firmaet sikret sin første europeiske patent i 2004.

Strenge krav til patent

- Det virker som det er et stort marked for denne oppfinnelsen, sier Trond Gustad, rådgiver ved Oslo patentkontor til forskning.no.

Han synes det var framsynt av Djupesland å søke patent på oppfinnelsen så tidlig.

Et patent gir bedre mulighet til å holde konkurrenter unna. Det gir også bedre kort på hånden for å få investorer, samarbeidspartnere, eller lisensavtale med store legemiddelselskaper.

Patentkontoret hjelper oppfinnere med å skrive så god patentsøknad at den blir optimal for behandling i det statlige Patentstyret. Det er tre hovedkrav til patent, forklarer Gustad.

- Oppfinnelsen må være ny, og ikke tidligere omtalt eller beskrevet offentlig. Den må ikke være åpenbar for en fagperson. Og den må være industrielt anvendbar, sier han.

Kliniske studier koster

Legen Djupesland startet selskapet Optinose AS i 2000, sammen med kona som er jurist. Hun ledet selskapet de første ti årene.

De startet kliniske studier med nesepumpen for behandling av kronisk bihulebetennelse. Etter hvert har Djupesland utviklet og kommersialisert oppfinnelsen.

European Inventor Award

European Inventor Award er en av Europas mest prestisjefylte innovasjonspriser, og deles ut av European Patent Office. Prisen hedrer individuelle oppfinnere og team av oppfinnere hvis banebrytende oppfinnelser gir svar på noen av de største utfordringene i vår tid.

Finalistene og vinnerne blir valgt ut av en uavhengig jury som består av internasjonale autoriteter fra myndigheter, næringsliv, politikk, vitenskap, akademia og forskning. De vurderer forslagene ut fra deres bidrag til teknisk fremgang, sosial utvikling, økonomisk velstand og jobbskaping i Europa.

Prisen deles ut i fem kategorier (industri, forskning, SMB, ikke-EPO-land og livstidsprestasjon). I tillegg velger publikum vinneren av Popular Prize blant de 15 finalistene gjennom elektronisk avstemming på EPO website.

European Patent Office (EPO) er en av de største offentlige tjenesteinstitusjonene i Europa. EPO har hovedkontor i München og kontorer i Berlin, Brussel, Haag og Wien. EPO ble grunnlagt for å styrke samarbeidet om patenter i Europa. Ved hjelp av EPO kan oppfinnere oppnå patentbeskyttelse av høy kvalitet i opptil 44 land, med et marked på rundt 700 millioner mennesker. EPO er også verdens ledende myndighet innen patentinformasjon og patentsøk.

Forretningsidéen er å ta gode og trygge generiske legemidler og gjøre dem mer effektive gjennom det nye leveringssystemet.

Apparatet og medisinen selges samlet.

Børsnotert selskap

Djupesland har også søkt patent for andre relaterte oppfinnelser, som levering av medisiner både som pulver og i flytende form, og for varianter av éndose- og flerdoser. Andre bruksområder vurderes også.

Etter hvert ble selskapet børsnotert.

- Dette understreker verdien av patenter på hvert trinn i forretningssyklusen, sier EPO-president Campinos.

Mulig covid 19-medisin

I juni 2020 kunngjorde Optinose at de utvikler et antiseptisk middel som både kan behandle symptomene ved og overføringen av covid-19.

I laboratoriestudier har det antiseptiske middelet vist seg å være vellykket ved å eliminere SARS-CoV-2-viruset. Hvis de kliniske studiene bekrefter potensialet, kan løsningen brukes til å behandle og redusere overføring av flere ulike luftveisvirus.

Djupeslands oppfinnelse åpner også muligheter for å behandle sykdommer i hjernen. Bare noen få viktige molekyler kan passere blod/hjerne-barrieren.

Nesen er det eneste området av kroppen der det er direkte kontakt mellom hjernen og verden utenfor.

Fortsatt lege på deltid

Djupesland jobber nå som forskningsdirektør for Optinose AS, med hovedansvar for utvikling av nye produkter.

I dag er Optinose AS et datterselskap av Optinose Inc., som har mer enn 200 ansatte og som er notert på den amerikanske NASDAQ-børsen.

Et amerikansk datterselskap produserer et kombinasjonsprodukt for behandling av migrene som nå er lisensiert ut for kommersialisering.

Djupesland arbeider også fortsatt som ØNH-spesialist på deltid.

Vinnerne av årets EPOs innovasjonspris vil bli kunngjort med en digitalt overført seremoni den 17. juni.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS