Under ett av ti tilfeller der pasienter rapporterer muskelplager som bivirkning av statinbruk, skyldes faktisk statiner, ifølgePP ny studie.
Under ett av ti tilfeller der pasienter rapporterer muskelplager som bivirkning av statinbruk, skyldes faktisk statiner, ifølgePP ny studie.

Kolesterol­medisin har ufortjent fått skylden for muskel­plager

Mange slutter med statiner mot høyt kolesterol fordi de får muskelplager. Nå viser enda en studie at muskelplagene neppe er en utbredt bivirkning av medisinen.

Høyt kolesterol gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Statiner senker kolesterolet og forebygger alvorlig sykdom og død.

Men opp mot 10 prosent som får statiner utskrevet, slutter fordi de opplever at de får muskelplager av dem.

Nå viser en ny studie at statinene i svært liten grad har skylden. Studien er publisert i The Lancet.

– Blant pasientene som rapporterer at de har muskelplager, er det under ett av ti tilfeller der statinbruken faktisk er årsaken.

Det sier hjertespesialist John Munkhaugen ved Drammen sykehus til Dagens Medisin, som først omtalte saken.

Omfatter 154.000 pasienter

I den nye metaanalysen har forskere samlet data fra i alt 23 studier. Hele 19 av dem var randomiserte, dobbeltblinde kliniske studier der statiner ble sammenlignet med placebo.

Forskerne undersøkte bivirkningene pasientene hadde meldt fra om.

I statingruppen meldte 27,1 prosent fra om muskelplager, som muskelsmerter og svake muskler. I gruppen som fikk placebo, meldte 26,6 prosent om muskelplager.

Datagrunnlaget strekker seg over 30 år.

Under ett av ti tilfeller skyldes statiner

Riktignok fikk syv prosent av de som startet med statiner en økning av milde muskelbivirkninger det første året de sto på statiner.

Det tilsvarer at én av femten rapporterte plager kan skyldes statinbehandling.

Men senere var det ingen forskjell.

– Den nye studien styrker antakelsen om at statiner har fått et ufortjent dårlig rykte, sier forsker og enhetsoverlege Oscar Kristiansen ved Drammen sykehus til forskning.no. Han jobber ved Hjerteseksjonen ved medisinsk avdeling.

I 2020 publiserte Kristiansen en norsk studie på samme tema.

Norsk studie frikjente også kolesterolmedisin

13 prosent går på statiner

Høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom.

Høyt kolesterol betyr at det samlede nivået av disse fettstoffene er for høyt. Eller at nivået av det dårlige kolesterolet LDL er for høyt.

Det kan føre til avleiringer inne i blodårene. Dette øker risikoen for sykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt.

Høyt kolesterol behandles ofte med statiner, som senker kolesterolet. Hele 600.000 nordmenn, eller 13 prosent av befolkningen. fikk utskrevet statiner i 2020.

Men mange avslutter behandlingen fordi de er redd for bivirkninger. Muskelplager er den vanligste bivirkningen.

(Kilde: Dagens Medisin)

– Leger bør lete etter andre årsaker og undersøke hva som kan være den reelle årsaken til muskelplager, mener forsker og enhetslege POscar Kristiansen ved Drammen sykehus.
– Leger bør lete etter andre årsaker og undersøke hva som kan være den reelle årsaken til muskelplager, mener forsker og enhetslege POscar Kristiansen ved Drammen sykehus.

Den viste at den mest brukte medisinen mot høyt kolesterol, atorvastatin, ikke er årsaken til muskelsymptomer hos de aller fleste pasientene som tror det.

I den studien tok Kristiansen og kolleger for seg 77 pasienter i Viken og Vestfold som hadde hatt hjerteinfarkt og som gikk på statiner. Alle deltakerne mente de fikk muskelplager på grunn av medisinen. Studien var dobbeltblindet og randomisert.

Alle fikk enten statiner eller placebo i syv uker. Så fikk de motsatt i syv nye uker, slik at alle fikk begge deler i studieperioden.

– Vi fant ingen forskjeller i rapporterte bivirkninger avhengig av om de fikk virkestoff eller ikke, sier Oscar Kristiansen.

To britiske studier

Denne metoden er et godt supplement til studier hvor man følger to grupper som får placebo eller virkestoff over lenger tid, fordi deltakerne fungerer som sin egen kontroll, forklarer Kristiansen til forskning.no.

Senere har det også kommet to britiske studier, som konkluderer med at det for de aller fleste statinbrukere ikke er sammenheng mellom medisin og bivirkninger.

Må finne grunnen til muskelplager

Vi vet at noen statiner i sjeldne tilfeller gir alvorlige muskelplager, understreker forskeren.

– Men legene bør i de fleste tilfeller lete etter andre årsaker og undersøke hva som kan være den reelle årsaken, mener han.

Han viser til at både bruk av statiner og muskelplager er svært utbredt. Særlig blant godt voksne og eldre, som er blant dem som oftest bruker statiner. Men det trenger ikke være årsakssammenheng.

Muskelplager kan ha mange mulige årsaker, mener Kristiansen.

Andre årsaker kan være generelle slitasjeforandringer som øker med alderen. Plagene kan komme og gå og forebygges ved fysisk aktivitet.

Forventer bivirkninger

Men hvorfor er det så mange pasienter som slutter med statiner på grunn av at de mener de får bivirkninger av den, når dette ikke er tilfellet?

Forskning fra England tyder på at det skyldes nocebo-fenomenet – at pasienter opplever bivirkninger fordi de forventer negative effekter av medisinen.

Forskerne fant at nocebo-effekten kan være årsaken til opptil 90 prosent av bivirkningene av statiner.

– Statiner er det mest typiske eksempelet på diskrepans mellom hva forskningen har vist og hva mange pasienter tror eller opplever. Men det er en gåte hvorfor det er slik.

Det uttalt Steinar Madsen, hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til Dagens Medisin i en tidligere artikkel om temaet.

Å slutte kan øke risikoen for sykdom

– Å kutte ut statiner uten å undersøke nærmere om muskelplagene skyldes dem eller andre forhold, kan øke risikoen for sykdom betydelig. Særlig gjelder det høyrisikopasienter, de som har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt, sier Oscar Kristiansen.

Han tar nå doktorgraden på temaet.

John Munkhaugen er spesialist i hjertesykdommer ved Drammen sykehus og mener det nå er på tide å snakke mer om gevinstene av å bruke statiner.

Legemiddelet har formidable forebyggende effekter.

- Hvis folk slutter med behandlingen, er det en stor folkehelseutfordring, påpeker han.

Referanser:

Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. Lancet, 29. august 2022.

O. Kristiansen mf: Effect of atorvastatin on muscle symptoms in coronary heart disease patients with self-perceived statin muscle side effects: a randomized, double-blinded crossover trial. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, 1. juli, 2020.

Rettelse: Lagt til bilde av Oscar Kristiansen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS