Myndighetene anbefaler at du tar 5-10 mikrogram vitamin D-tilskudd i vinterhalvåret

Kan du få i deg for mye D-vitamin? Se hva forskerne anbefaler

Det korte svaret er ja. Det er ikke noe som tyder på at en høy dose D-vitamin er gunstig for helsen din, ifølge flere forskere.

Det er god grunn til å være forsiktig når du står i butikken neste gang du skal velge vitamindose.

Selv om ny forskning i tidsskriftet Science viser at D-vitamin ser ut til å ha en positiv innvirkning på kroppens immunforsvar.

Du kan få for mye D-vitamin, som mange av oss nok forbinder med vintertilskudd og solskinn, ifølge forskere på feltet.

Forkalkning og nyrestein

I verste fall kan for mye D-vitamin føre til forkalkning i ulike deler av kroppen, nyrestein eller til og med nyresvikt. Det sier Lars Rejnmark, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

For mye D-vitamin kan føre til for mye kalsium i blodet – og det er det som kan forårsake nyresvikt.

D-vitamin er nemlig fettløselig og derfor kan det hope seg opp i kroppens fettvev.

– Andre vitaminer som er vannløselige, vil du bare tisse ut, men det er ikke tilfellet med D-vitamin, sier Lars Rejnmark.

Peter Schwarz, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet, er enig i at det er økt risiko forbundet med høye D-vitaminnivåer.

Våre studier tyder på at D-vitaminnivåer over 120-130 nanomol per liter blod er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og hjerneslag.

Konsentrasjonen av D-vitamin måles ved hjelp av en blodprøve hos legen.

D-vitaminets funksjoner

D-vitamin har mange viktige funksjoner, og derfor er det viktig å få i seg nok av det, forklarer professor Inge Tetens, som forsker i ernæring og aldring ved Københavns universitet.

D-vitamin bidrar til å styrke immunforsvaret og spiller en viktig rolle i kroppens kalsiumbalanse. D-vitamin er spesielt nødvendig for opptak og omsetning av kalsium og er derfor en viktig aktør når det gjelder å bygge og vedlikeholde skjelettet.

Hvis du ikke har nok vitamin D, kan du ikke nyttiggjøre deg kalsiumet fra kosten, forklarer hun.

Men hvis du får i deg for mye D-vitamin gjennom kosten – for eksempel gjennom kosttilskudd – kan det også være forbundet med risiko.

... og knyttet til kreft

I en studie fra 2019 fant Peter Schwarz og forskerteamet hans en sammenheng mellom høye nivåer av D-vitamin og kreft.

De med høye D-vitaminnivåer, hadde også en høyere forekomst av hudkreft, noe som tyder på at sollys var årsaken.

Mer overraskende var det at forskerne fant en økt forekomst av prostatakreft og hematologisk kreft, som omfatter lymfekreft og blodkreft.

Du kan også få for lite

Samtidig understreker Schwarz at det heller ikke er bra å få i seg for lite D-vitamin.

– Hvis D-vitaminnivået er under 50 (nanomol per liter, red. anm.), vil jeg anbefale å ta kosttilskudd. For lave nivåer er også forbundet med hjerte- og karsykdommer og beinbrudd, sier han.

Det handler om å finne balansen. Ifølge Schwarz ligger det optimale nivået av D-vitamin på mellom 70 og 80 nanomol per liter blod.

Det er nemlig flere skadelige effekter av D-vitaminmangel.

– Vår nyeste forskning tyder på at det er en sammenheng mellom lave D-vitaminnivåer og type 2-diabetes. Friske personer med lave D-vitaminnivåer har 15 prosent høyere risiko for å få diabetes, sier Schwarz og viser til en ny studie som ennå ikke er publisert.

Det kan imidlertid være andre årsaker til denne sammenhengen.

– Ofte vil personer med en mer usunn livsstil bevege seg mindre og dermed komme seg mindre ut, og det kan være derfor vi ser en sammenheng mellom type 2-diabetes og lave D-vitaminnivåer, forklarer Schwarz.

De dårlige tilfellene

At det ikke er ufarlig å få for mye D-vitamin, viser en rekke høyprofilerte tilfeller.

I 2016 ble for eksempel spedbarn forgiftet av store mengder D-vitamin. Selskapet Inno Pharma hadde ved en feil solgt D-vitamin i dråpeform med en dose som var 75 ganger høyere enn tiltenkt.

I tillegg viste australsk forskning fra 2010 at det var en økt forekomst av benbrudd og fall blant pasienter som tok høye doser vitamin D sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Gir D-vitamin større muskler?

Lars Rejnmark har også studert hvordan D-vitamin påvirker kroppen.

I en oversiktsartikkel har han for eksempel undersøkt om D-vitamin har en effekt på musklene. Han fant at de som tar D-vitamin, ikke har sterkere muskler enn de som får placebo.

– Hvis du ser på disse eksemplene, er det ingenting som tyder på at det er gunstig å ta store mengder D-vitamin, men mye som tyder på det motsatte, forklarer Rejnmark.

Hva anbefaler forskerne?

– Jeg vil ikke anbefale å ta høyere doser enn det Sundhedsstyrelsen anbefaler, sier Lars Rejnmark.

– Men det kan være vanskelig å navigere som forbruker fordi forhandlere selger vitaminpiller med mye høyere doser enn det som er anbefalt, forkledd som vanlige kosttilskudd.

For eksempel kan man kjøpe D-vitamin med opptil 100 mikrogram hos vanlige forhandlere, selv om anbefalingen er 5–10 mikrogram om dagen.

Men du trenger ikke nødvendigvis å ta kosttilskudd.

Børge Nordestgaard, professor i klinisk biokjemi, mener at den beste måten å få i seg D-vitamin på er naturlig fra solen.

– Det er lett å få nok D-vitamin hvis du bare sørger for å være ute i solen. Det trenger ikke være mer enn 15 minutter et par ganger i uken, men solskinn er viktig, sier Nordestgaard, som arbeider ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

– Så hva anbefaler dere å gjøre i vinterhalvåret?

– D-vitamin akkumuleres i kroppen i to til tre måneder, så om sommeren, når solen er fremme, kan man «spare opp» til vinteren, sier Nordestgaard.

– Selv er jeg privilegert og liker å ta en tur til Syden i januar. Det er en løsning hvis man har mulighet til det.

Børge Nordestgaard tar ikke D-vitamintilskudd, og han anbefaler ikke friske mennesker å ta vitaminpiller. Han ser imidlertid ikke noe direkte problematisk ved å ta 5-10 mikrogram D-vitamin om dagen i vinterhalvåret, slik Sundhedsstyrelsen anbefaler.

– Hvis du tilbringer mye tid innendørs eller tildekket, kan det være vanskelig å få nok D-vitamin fra solen, sier han.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  • Barn over 4 år og voksne anbefales å ta 5-10 mikrogram vitamin D per dag i vinterhalvåret (oktober–april)
  • Denne gruppen anbefales å ta 10 mikrogram gjennom hele året:

 - Barn mellom 0 og 4 år

 - Gravide og ammende

 - Barn og voksne som bruker tildekkende plagg om sommeren

 - Personer som ikke oppholder seg utendørs til daglig eller som unngår sollys

  • Den øvre sikre grensen (fastsatt av EUs vitenskapelige komité for næringsmidler) for daglig inntak er

- 25 mikrogram for spedbarn fra 0-6 måneder

- 50 mikrogram for barn fra 6 måneder til 10 år

- 100 mikrogram for barn fra 11 år og voksne, inkludert gravide og ammende kvinner

 Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvis du er frisk, trenger du ikke bekymre deg

Allan Linneberg er professor ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital.

Han støtter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men fraråder store doser D-vitamin med mindre det er i samråd med lege, skriver han i en e-post.

«Det er vanskelig å sette en øvre grense, og det kan være genetisk bestemt hvor mye man tåler. Bivirkninger i høye doser kan være kritisk forhøyet kalsium i blodet og nyrestein. Det er sjeldent, men det kan skje. Vi vet egentlig ikke så mye om dette. Så jeg mener at man bør advare folk mot å tro at selv om D-vitamin er et viktig mikronæringsstoff, kan man gjøre noe bra for helsen ved å ta store doser.»

«Man bør gjøre alt med måte. Jeg ville ikke tatt mer enn 20 mikrogram D-vitamin per dag som kosttilskudd, men det baserer jeg ikke på solid kunnskap.»

Inge Tetens er professor i ernæring og aldring ved Københavns Universitet og har vært med på å utarbeide anbefalinger om D-vitamin på EU-nivå.

– Anbefalingene er basert på en grundig litteraturgjennomgang. Vi har utarbeidet anbefalingene på grunnlag av kunnskap om sammenhengen mellom inntak og D-vitamin og den kunnskapen som finnes om D-vitaminstatus og relevante helseparametere, sier hun.

– Men generelt vil jeg si at hvis du ellers er frisk, sørger for å være ute i solen og spiser godt i henhold til kostrådene, så trenger du ikke å bekymre deg verken om sommeren eller vinteren.

Referanser:

Fie Juhl Vojdeman mfl.: Vitamin D levels and cancer incidence in 217,244 individuals from primary health care in Denmark. Int J Cancer., 2019. (Sammendrag) DOI: 10.1002/ijc.32105

Darshana Durup mfl.: A Reverse J-Shaped Association Between Serum 25-Hydroxyvitamin D and Cardiovascular Disease Mortality: The CopD Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015. Doi.org/10.1210/jc.2014-4551

Kerrie M Sanders mfl.: Annual High-Dose Oral Vitamin D and Falls and Fractures in Older WomenA Randomized Controlled Trial. JAMA, 2010. Doi:10.1001/jama.2010.594

Lise Sofie Bislev mfl.: Vitamin D and Muscle Health: A Systematic Review and Meta‐analysis of Randomized Placebo‐Controlled Trials. Journal of Bone and Mineral Research, 2021. Doi.org/10.1002/jbmr.4412

Evangelos Giampazolias mfl.: Vitamin D regulates microbiome-dependent cancer immunity. Science, 2024. (Sammendrag) DOI: 10.1126/science.adh795

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS