Noen skjeer yoghurt hver dag kan redusere risikoen for å utvikle diabetes 2. (Foto: Microstock)

Yoghurt kan beskytte mot diabetes 2

Å spise yoghurt kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2, ifølge ny studie.

Slik ble studien gjort

Studien omfatter 190 000 deltakere. Forskerne tok utgangspunkt i tre helsestudier som gikk over flere år. Disse studiene kartla kostholdet og sykdomshistorien til 153 000 kvinnelige sykepleiere (to studier) og 41 000 mannlige tannleger, farmasøyter, veterinærer og leger.

Deltagerne i disse studiene var mellom 30 og 75 år. I starten fylte de ut skjemaer over hva de spiste daglig. De ble fulgt opp annethvert år med nye kostholds- og helseopplysninger. Den eldste studien startet i 1975 og den siste studien ble avsluttet i 2013.

Forskerne skilte ut de som hadde diabetes, hjertekarsykdommer eller kreft i starten, fra samlestudien. De som ikke ga opplysninger om kostvaner ble også ekskludert.

Forskerne skilte ut deltakere med andre risikofaktorer som alder og kroppsmasseindeks før de konkluderte.

Amerikanske forskere har sammenlignet kostholdsvaner med sykdomshistorien til over 190 000 amerikanere. Samlestudien ble utført av forskere ved Harvard School of Public Health, og ble nylig publisert i BMC Medicine.

Meieriprodukter

Forbruket av meieriprodukter generelt så ikke ut til å ha sammenheng med om personene utviklet diabetes 2 eller ikke. Forskerne så deretter nærmere på inntaket av hvert enkelt produkt, som helmelk, skummet melk, ost og yoghurt.

Da fant de at yoghurt pekte seg ut i positiv retning. Personer som spiste opp mot 28 gram yoghurt daglig, hadde 18 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes 2 enn andre. Det tilsvarer noen skjeer om dagen, eller litt mer enn et lite beger yoghurt i løpet av uka.

En tidligere studie viser at daglig inntak av yoghurt kan redusere blodtrykket.

Diabetes 2

Diabetes 2 er en tilstand som oppstår når kroppen ikke produserer nok insulin, eller kroppens celler blir mindre følsomme for insulin, såkalt insulinresistens.

Det er større risiko for å utvikle sykdommen hvis man har en usunn livsstil eller hvis en slektning har tilstanden.

En tidligere studie har vist at kvinner som regelmessig trener styrke, sjeldnere får diabetes 2. 

Stort utvalg

Personene i de tre studiene i samlestudien ble fulgt over flere år. Etterhvert fikk 15 000 av personene diagnosen diabetes 2. 

Forskerne skilte først ut de som kan ha fått diabetes 2 på grunn av andre risikofaktorer som alder og kroppsmasseindeks, før de konkluderte med sitt funn.

- Vår studie har en stor fordel ved at utvalget er stort, og at vi har oppdaterte opplysninger om kostholdsvaner og andre livsstilsfaktorer, sier Mu Chen ved Harvard School of Public Health.

En annen studie fra tidligere i år, viser at syrnet melk kan redusere risikoen for diabetes med en firedel. 

Melkesyrebakterier

Forskerne ved Harvard understreker at de ikke kan si om yoghurt har en direkte årsakssammenheng med lavere risiko for diabetes 2.

Tidligere forskning har prøvd å avdekke om det er kalsium, magnesium eller spesielle fettsyrer i meieriprodukter som kan redusere risikoen for type 2-diabetes.

Det er tidligere påvist at gunstige, probiotiske bakterier som er i yoghurt bedrer kolesterol-sammensetningen og mengden antioksidanter i blodet til personer med diabetes 2. Forskerne tror dette også kan redusere risikoen for utvikling av sykdommen.

Verdensledende forskere

- Studien er troverdig fordi den bygger på omfattende materiale og er utført av verdensledende forskere på dette feltet, sier professor Harald Carlsen ved NMBU. (Foto: Liv R. Bjergene)

- Probiotiske bakterier er noe som tilsettes visse matvarer for å bedre sammensetningen av bakteriefloraen i tarmen. Man anser probiotiske bakterier som gunstig ikke bare for tarmhelsen, men også i andre vev og organer, sier professor Harald Carlsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han viser til at slike bakterier er tilsatt først og fremst meieriprodukter som i melken Biola.

Carlsen synes forøvrig studien fra Harvard virker troverdig, og viser til at forskerne er verdensledende på sitt felt, og har et omfattende materiale de bygger sine konklusjoner på.

Samtidig tyder en svensk studie på at melkefettet kan beskytte mot sykdommen. Svensker som spiste melkeprodukter med høyt fettinnhold hadde redusert forekomst av diabetes 2. 

For å finne ut mer om hvilken rolle yoghurt spiller, trengs det flere kontrollerte studier med tilfeldig utvalg, understreker forskerne.  

Referanse:

Mu Chen m.fl: Dairy consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. BMC Medicine 2014, 12:215.  doi:10.1186/s12916-014-0215-1

Powered by Labrador CMS