null (Foto: Marte Vike Arnesen, NTB scanpix)
null (Foto: Marte Vike Arnesen, NTB scanpix)

Biola forebygger eksem hos barn

Et daglig glass Biola til mor på slutten av svangerskapet, og under de første månedene med amming, forebygger eksem hos barna helt opp til skolealder. 

Det har tidligere vært dokumentert at et daglig glass Biola til mor forebygger eksem frem til barna er to år. Nå viser forskning fra NTNU at effekten varer enda lengre.

For gravide og mødre som ammer, er oppskriften derfor enkel: Drikk et glass Biola hver dag.

For mødre som ikke ammer, er det vanskeligere.

Helsebakterier i morskmelkerstatning

I flere land, blant annet i USA, blir morsmelkerstatning tilført de helsefremmende bakteriene som finnes i Biola, såkalt probiotika, fordi de blant annet beskytter mot eksem. World Allergy Organization anbefaler bruk av probiotika hos gravide, ammende og direkte til barnet i familier med høy forekomst av allergirelaterte sykdommer.

– I Norge er det i dag ingen probiotiske bakterier i morsmelkerstatning. Myndighetene mener at dokumentasjonen ennå ikke er god nok. Det er nok delvis riktig fordi vi vet ikke alle detaljene i hvordan disse bakteriene påvirker barnet, sier førsteamanuensis Torbjørn Øien ved NTNU.

Utvikle toleranse fremfor allergi

Eksem hos barn er plagsomt og medfører både kløe, smerter og nattevåk. Andelen barn med eksem skjøt i været fra 1960-tallet i industrialiserte land. Hovedteorien for å forebygge eksem har i mange år vært å fjerne mat som barn kunne bli allergiske av, og vente med å spise for eksempel nøtter, fisk, egg og andre matvarer til barna ble eldre.

Nå viser mange studier at det motsatte kan være det riktige.

– Det kan se ut som vi tok feil med å eliminere mat som barn kan bli allergiske mot. Små smaksprøver helt fra de er tre til fire måneder gamle ser ut til å være mer riktig for å utvikle toleranse fremfor allergi, sier Øien.

Fikk i seg probiotika gjennom gjæret mat

Han forteller at før matindustiren ble industrialisert, ble maten konservert på en helt annen måte enn i dag. Det bidro til at alle fikk i seg probiotika på en naturlig og hverdagslig måte. Da var det vanlig at folk flest konserverte frukt og grønnsaker gjennom en naturlig gjæringsprosess. Da oppstår nemlig probiotika helt av seg selv.

Biola-studien fra NTNU støtter teorien om at det er viktig med tidlig eksponering av melkesyrebakterier.

I studien ble 415 gravide kvinner tilfeldig fordelt i to grupper hvor de drakk ett glass hver dag av enten Biola eller en syrnet placebo-melk fra svangerskapsuke 37 til 3 måneder etter fødsel.

Barna ble undersøkt for symptomer på allergirelaterte sykdommer ved to og seks års alder. I motsetning til den syrnede placebo-melken er Biola tilsatt tre forskjellige melkesyrebakteriestammer med dokumentert positiv effekt på helsen. Det var kun inntak av de probiotiske bakteriene som skilte de to forsøksgruppene.

40 prosent færre tilfeller av eksem

Allerede ved to års alder så forskerne at det var 40 prosent færre tilfeller av eksem blant barna hvis mor hadde fått probiotika. Ved seks års alder finner forskerne at det fortsatt er rundt 30 prosent lavere total forekomst av eksem i denne gruppen.   

– Dette betyr at det probiotiske tilskuddet gitt rundt fødsel ikke bare har forsinket, men har forebygget eksemtilfeller, sier Melanie Simpson, doktorgradstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Torsdag deltar hun i Forsker Grand Prix i den regionale finalen i Trondheim.

Studien var en såkalt randomisert dobbelt-blindet studie. Det vil si at kvinnene var tilfeldig fordelt til å få probiotika eller placebo, og hverken kvinnene eller forskerne visste hvem som hadde fått Biola eller placebo-melk. Forskerne understreker at det var et stort frafall blant deltagerne i begge gruppene ved skolealder.

– Vi må derfor være forsiktig med å si akkurat hvor stor effekten av probiotika er, mener Simpson. 

Flere studier har undersøkt denne forebyggende effekten av probiotiske bakterier på allergirelaterte sykdommer. Samlet danner studiene sterke bevis på at probiotika gitt rundt fødsel forebygger eksem.

Studien var sponset av Tine BA, som bidro med forsøksmelk og til den praktiske gjennomføringen av studien. Tine BA hadde ingen rolle i studiedesign, datainnsamling, data analyse eller publisering av resultatene. Det finnes probiotika i andre syrnede melkeprodukter også, men det er kun i Biola det finnes tre typer probiotika.

Referanse: 

Melanie Rae Simpson, mfl. Perinatal probiotic supplementation in the prevention of allergy related disease: 6 year follow up of a randomised controlled trial, BMC Dermatology, august 2015. Sammendrag

Powered by Labrador CMS