I en ny forskningsgjennomgang viste de fleste studiene at testdiettene ga litt bedre resultater på blodsukkeret enn standarddietten. Best ut kom kosthold med lite karbohydrater. (Foto: Elena Shashkina / Shutterstock / NTB scanpix)

Lavkarbo virket best mot diabetes

Et kosthold med lite karbohydrater hadde bedre effekt på blodsukkeret enn tradisjonelle anbefalinger for mennesker med diabetes 2, ifølge en oppsummering av forskning.

Rundt 200 000 mennesker i Norge har diabetes 2. Sykdommen skyldes både at kroppen produserer for lite insulin, og at cellene ikke reagerer godt nok på insulinet som finnes. Dette fører til at høye nivåer av blodsukker hoper seg opp i blodet, noe som igjen er skadelig for helsa.

Det er altså svært viktig for mennesker med diabetes å kontrollere blodsukkeret så godt som mulig. Og det kan gjøres på flere måter: Igjennom medisiner, fysisk aktivitet – og kosthold.

Det er imidlertid ingen enighet om hvilket kosthold som er mest effektivt for å holde blodsukkeret nede.

På den nylig avholdte konferansen Digestive Disease Week 2018 presenterte imidlertid et team av forskere resultatene fra en ny oppsummering av studier på kosthold og diabetes 2.

Fant eksperimenter

Pichamol Jirapinyo og kollegaene hennes hadde funnet fram til alle publiserte resultater fra eksperimenter som sammenligner ulike dietter.

De inkluderte bare såkalte randomiserte, kontrollerte studier.

Dette er undersøkelser hvor deltagerne blir tilfeldig fordelt i to grupper: En som følger behandlingsopplegget som skal testes, og en annen – kontrollgruppa – som får vanlig behandling. Etterpå kan resultatene fra de to gruppene sammenlignes.

Lite karbohydrater var best

Jirapinyo og kollegaene fant 16 studier, som til sammen tok for seg diett med lite karbohydrater, middelhavskosthold, vegetardiett, ketogen diett og høyprotein-diett. Disse ble sammenlignet med standardanbefalingene til American Diabetes Association.

De fleste studiene viste at testdiettene ga litt bedre resultater på blodsukkeret enn standarddietten. Best ut kom kosthold med lite karbohydrater.

Hvorvidt resultatene gir noen større enighet om riktig kosthold ved diabetes, gjenstår å se. Jirapinyo og kollegaenes studie er ennå bare lagt fram på en forskerkonferanse, og altså ikke fagfellevurdert av andre forskere.

Persontilpasning

En studie med lignende resultater, publisert i American Journal of Clinical Nutrition i 2013, vakte reaksjoner fra andre forskere.

Kritikerne argumenterte blant annet med at forskjellen mellom diettene egentlig var svært liten. Og at det er vanskelig å oppsummere kunnskapen fra studiene, fordi diettene varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Lite karbohydrater kan for eksempel bety alt fra nesten null til litt mindre enn i vanlig kosthold.

En annen undersøkelse fra 2014 påpeker også at virkningen av en diett kan være svært ulik fra pasient til pasient.

Kanskje finnes det ikke noe optimalt kosthold for alle med diabetes 2.

Forskerne bak studien i 2014 mener vi bør skreddersy dietten til hver enkelt, for å finne kostholdet som gir både best effekt og som den enkelte faktisk klarer å følge.

Referanse:

P. Jirapinyo, A. Devery, S. Sarker, G. Williams, C. C.Thompson, A Comparison of Diet Plan Outcomes in Diabetes Management: A Systematic Review and Meta-Analysis, presentert ved Digestive Disease Week 2018 og publisert sammendrag i Gastroenterology.

Powered by Labrador CMS