Eggende stråler

I påsken spiser nordmenn dobbelt så mange egg som ellers i året, og vi kan trygt fortære dem i både rå, bløtkokte og stekte varianter. I EU derimot, er egg den viktigste kilden til Salmonella matforgiftning. Ny metode gir håp også for eggelskende EU-borgere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Egg som steriliseres i plasmakammer (Foto: Nofima)

Om plasma

Når gass utsettes for høyfrekvente elektromagnetiske felt vi elektroner slås løs fra sine atomer og vi får dannet en blanding av frie elektroner og ladede atomer (ioner). Denne tilstanden som stoffet da befinner seg i kalles plasma. Gassen i et lysstoffrør danner plasma når strømmen er skrudd på. Solen er en stor plasmaball. De frie ladningene gjør at plasma leder elektrisitet svært godt. Strømføring i plasma vil også indusere magnetiske felt, og magnetfeltene virker tilbake på plasmaet og presser plasmaet sammen til filamenter. Slike filamenter er synlige på vedlagte bilde av egg i et plasmakammer.

Kilde: Nofima

- Ved å plasmabehandle egg har vi lyktes med å fjerne 99,5 prosent av alle bakterier på eggskallet, samtidig er metoden skånsom slik at verken plommen og hviten påvirkes, sier seniorforsker Askild Holck i Nofima.

Som en del et stort europeisk forskningsprosjekt på eggsterilisering har forskere fra flere europeiske land utviklet en ny teknologi der plasma brukes som metode for å drepe Salmonella på eggskall.

Dreper bakteriene

Eggene plasseres i et lukket kammer, som fylles med gass ved atmosfærisk trykk. Deretter brukes elektrisitet til å skape plasma. Uten å påvirke eggene klarer man å drepe så godt som alle bakteriene. Plasmabehandlingen steriliserer eggene og samtidig dreper bakteriene.

Eggene plasseres i et lukket kammer (Foto: Nofima)

Det finnes andre metoder for å trygge egg, men bruk av plasma ser ut til å være den sikreste og mest skånsomme. Eksempelvis er bruk av kjemikaler ikke tillatt fordi det kan ha negativ påvirkning på selve egget.

- For å kontrollere effekten av plasmateknologien har vi tilsatt forskjellige Salmonella og andre bakterier på overflaten av egg, og deretter plasmabehandlet disse. Etter plasmabehandlingen har vi vasket eggene og kartlagt hvor mange av bakteriene som har overlevd. Effekten av behandlingen er avhengig av hvilken gassblanding som omgir egget, hvilke elektriske betingelser som benyttes og tiden som egget behandles, forteller Askild Holck.

Han har hatt ansvaret for det mikrobiologiske arbeidet og bidratt til utforming av tekniske løsninger. Det viser seg blant annet at bruk av små beholdere gir bedre resultat enn store og at bruk av UV-lyskilder i plasmaet øker drapseffektiviteten.

Bruk av plasmateknologi er en lovende metode. (Foto: Nofima)

Tryggere og mer holdbare egg

Det økende forbruket av egg og eggprodukter aktualiserer behovet for å tilintetgjøre farlige bakterier, og matindustrien er opptatt av å få på plass nye løsninger for sterilisering av egg.

Det er to viktige fordeler ved å bruke plasmateknologi. Den ene er tryggere egg som fører til færre Salmonella matforgiftningstilfeller. Den andre er at eggenes holdbarhet øker, slik at de kan lagres lengre.

Bruk av plasmateknologi er en lovende metode ifølge forskerne, og de ser for seg at metoden forbedres ytterligere innen den tas i bruk av bedriftene. Det gjenstår blant annet en del utfordringer med å oppskalere utstyret til industriell skala.

Powered by Labrador CMS