Hodeskallen til Huaridelphis raimondii. Målestokken er 10 cm. lang. (Bilde: © G. Bianucci)

Oppdaget utdødd delfinart i Peru

Forskerne mener oppdagelsen kan være en bit i puslespillet om elvedelfinens historie

Den nyoppdagete delfinen var en liten art, og skal ha levd for mer enn 16 millioner år siden. Ifølge studien er ikke hodeskallen mer enn en halv meter lang.

Arten heter Huaridelphis raimondii, og fossilene ble funnet i Pisco-dalen i Peru, hvor også mange andre hvalfossiler har blitt funnet, noe som tyder på at dette området en gang var et yndet sted for sjøpattedyr.

Rare elvedelfiner

Forskerne hevder at denne nye arten kan hjelpe med å forstå utviklingen til dagens elvedelfiner, på grunn av et felles opphav.

Den nyoppdagete arten  var en havdelfin, men er stamfaren til noen av dagens elvedelfinarter.

Det finnes bare noen få elvedelfinarter i verden, som lever i Yangtze-elven, Induselven, Ganges, og Amazonas.

Elvedelfin fra Amazonas. (Foto: Dennis Otten/Creative Commons)

Disse delfinene er ganske annerledes enn sine havboende slektninger, og kjennetegnes blant annet ved mye lengre snuter. Elvedelfinene er også nesten blinde, siden de har tilpasset seg et liv i mudrete elver, og har mindre finner enn havdelfiner.

En Indisk elvedelfin som ble reddet fra en vanningskanal i India, og kjøres tilbake for å slippes ut i Ganges. Legg merke til den veldig lange snuten. (Foto: Kishore/Scanpix)

Alle elvedelfinene stammer fra slektninger som levde i havet, som ble presset ut av nyere delfinarter.

Elvedelfinene i Asia og Sør-Amerika ligner på hverandre og har mange av de samme egenskapene, men de er likevel fjerne slektninger. Forskere tror dermed at delfinene har vært gjennom det som kalles konvergent evolusjon.

Dette betyr at arter ligner på hverandre på grunn av at de har utviklet seg parallelt i like miljøer, slik at artene har endt opp med noen av de samme løsningene for å møte de samme utfordringene.

I slekt med indiske delfiner

Huaridelphis raimondii skal tilhøre den utdødde delfinfamilien Squalodelphinids, som det foreløpig finnes få fossile eksemplarer av, ifølge rapporten.

Squalodelphinidene er i slekt med Ganges- og Indus-delfinene, og det er mye usikkerhet og debatt om hvordan elvedelfinene skal klassifiseres.

Rekonstruksjon av Huaridelphis raimondii, mens den spiser små fisk. (Foto: (Bilde: © G. Bianucci))

Derfor mener også forskerne det er viktig at nye arter blir funnet og beskrevet.

– Disse fossilene er blant de best bevarte eksemplarene som noen gang er funnet, hevder Olivier Lambert, hovedforskeren bak studien, i en pressemelding.

Referanse:

O. Lambert, G. Bianucci and M. Urbina : Huaridelphis raimondi, a new Miocene Squalodelphinidae (Cetacea, Odontoceti) from the Chilcatay Formation, Peru. JVP 33(5)

Powered by Labrador CMS