Rundt 40 prosent av alle som ønsker abort sier at de har brukt prevensjon da de ble gravide. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. (Foto: David Parry, Medicimag)

Mange som tar abort flere ganger har brukt prevensjon

En stor andel kvinner som tar abort flere ganger er over 25 år. Mange oppgir å ha brukt prevensjon. – Vi bør få flere kvinner over på sikrere prevensjonsmidler, mener forskere. 

Det rapporteres årlig hvor mange aborter som blir utført i Norge, men det har vært lite kjent hvor mange kvinner som søker abort gjentatte ganger. 

Hvor mange av de rundt 15 000 kvinnene som ber om abort hvert år, har tidligere hatt svangerskapsavbrudd, en eller flere ganger? Og hva karakteriserer dem?

Ragnhild Justad-Berg (t.v), Anne Eksild, og Ellen Marie Strøm-Roum har for første gang benyttet tall fra Abortregisteret for å se hvor mange kvinner som tar abort flere ganger i Norge. (Foto: Ahus)

Dette ble en forskergruppe ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus interessert i å finne ut. 

Forskerne tok for seg tallene i Abortregisteret. De så på alle forespørsler om svangerskapsavbrudd i Norge i perioden 2007–2011.

Nær 37 prosent kom for andre gang

Totalt var det 80 346 forespørsler om abort fra kvinner innen utgangen av tolvte svangerskapsuke i denne perioden. Dette er grensen for selvbestemt abort i Norge.

Det viste seg at nesten 37 prosent av kvinnene som ba om abort disse årene, hadde tatt en abort tidligere.

Nær 12 prosent hadde tatt abort to eller flere ganger.

Vil gjerne forebygge

– Samfunnet ønsker å forebygge uønskede svangerskap og provoserte aborter. For å lykkes med dette må vi ha kunnskap om risikofaktorer for å bli uønsket gravid. Derfor satte vi i gang denne studien, forteller Ellen Marie Strøm-Roum. Hun har ledet arbeidet med studien som nå nylig er publisert i et internasjonalt tidsskrift.

Abortregisteret er så langt ikke brukt mye til forskning i Norge. Dette er første gang registeret er benyttet i en publikasjon om gjentatte aborter i Norge.

Ikke et tenåringsfenomen

Gjennomsnittalderen for alle som søkte abort var 27,6 år. Av alle som ba om abort, som også tidligere hadde tatt abort, var 68 prosent over 25 år.

– Den relativt høye alderen på disse kvinnene overrasket oss. At så stor andel som 68 prosent av de som søkte gjentatte aborter var over 25 år, overrasket oss noe, sier Ellen Marie Strøm-Roum. Jo eldre man er, desto lengre har man sannsynligvis hatt et  seksualliv, og derfor hatt flere muligheter til å bli gravid. Dette kan sannsynligvis forklare  noe av dette funnet.

Britt-Ingjerd Nesheim mener at det nå er viktig å få flere kvinner fra p-pillen over på spiral eller p-stav. (Foto: UiO)

Nettopp derfor er ikke Britt-Ingjerd Nesheim, professor emerita i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, særlig overrasket over at kvinnene som ber om abort flere ganger er såpass voksne.

Hun synes forskernes funn om bruk av prevensjon er mer spennende.

Mange sier de har brukt prevensjon

Rundt 40 prosent av alle som ønsker abort sier at de har brukt prevensjon da de ble gravide. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. Rundt dobbelt så mange hadde brukt p-piller som kondom.

Alle opplysninger som forskerne har brukt, kommer fra et skjema som blir fylt ut i forbindelse med at kvinnen ønsket abort. 

– Kvinner som blir gravid ved et uhell, er vanligvis ganske flaue. Det er derfor mulig at noen sier at de har brukt prevensjon, men ikke har gjort det.

Samtidig vet hun fra sin praksis som kvinnelege at det er stor risiko for å bruke p-piller feil, i og med at du må huske på å bruke den hver eneste dag.  

Trenger ikke være slurv

Ved helt perfekt bruk er risikoen for å bli gravid med p-pillen 0,3 graviditeter per 100 brukere per år. Men Strøm-Roum mener det skal ganske lite til for å bruke p-pillen feil.

–  Enkelte studier har vist at 9 av 100 brukere blir gravide med p-pillen per år. Feil bruk betyr ikke alltid slurv. Det skal lite til av avvik i bruken før det går galt.

Kvinnelegen Nesheim mener at det nå er viktig å flytte oppmerksomheten fra p-pillen til såkalt langtidsvirkende reversible prevensjoner (LARC). Dette dreier seg om kobberspiral, hormonspiral og p-stav. Sistnevnte er en liten stav med hormoner som settes inn på innsiden av overarmen og virker i tre år.

Stor forskjell på fruktbarhet

Studien viser også at det er mange av de som ber om abort allerede har født et eller flere barn. Dette, sammen med den høye andelen kvinner som oppgir å ha brukt prevensjon kan tyde på at de som ber om abort flere ganger rett og slett er mer fruktbare enn andre, mener forskerne.

– Vi vet at det er store individuelle forskjeller mellom kvinner det gjelder fruktbarhet. Noen kvinner blir gravide ved første samleie, mens andre strever hardt for å bli gravid. Noen er avhengig av å finne den riktige partner for å bli gravid.

Regionale forskjeller

Forskerne fant også at kvinner med høy utdanning har lavere risiko for gjentatte aborter enn kvinner med lav utdanning.

Kvinner bosatt i Oslo og i Nord-Norge har noe høyere risiko for flere aborter enn kvinner i andre deler av landet.

Ingenting av dette overrasker forskerne ut fra tidligere studier av regionale forskjeller i aborter.

Ut fra den nye studien kan vi slå fast at kvinner som har tatt abort er i risikogruppen for ny abort, mener forskerne.

Derfor mener de at disse kvinnene bør få tilbud om sikker prevensjon som det er vanskelig å bruke feil. De som definitivt ikke ønsker seg flere barn, ønsker kanskje å bli sterilisert.

– Det er et paradoks at svangerskapsavbrudd er nesten gratis, mens sterilisering koster rundt seks tusen kroner, mener Strøm-Roum.

Referanser:

Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007–2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94:1175–1180. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS