30 år til likestilling i akademia

Med dagens endringstakt kan det ta 30 år før Norge når målet om at halvparten av det faste vitenskapelige og faglige personalet i universitets- og høgskolesektoren skal være kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når det gjelder kvinner i toppstillinger i akademia, vil det ta enda lenger tid før andelen nærmer seg 50 prosent.

Det har blitt flere kvinner i akademia, men de er fremdeles i mindretall. Bare på ett fagfelt er likestillingsmålet om like mange kvinnelige fast ansatte nådd - nemlig innen medisin og helsefag.

25 til 30 år

- Om endringstakten i universitets- og høgskolesektoren fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, vil det muligens ta 25 til 30 år å nå målet om likestilling bestemt som halvparten kvinner i faste stillinger, heter det i en ny rapport fra NIFU STEP.

Dette forutsetter at 50 prosent av alle ansettelser hvert år går til kvinner.

Enda vanskeligere blir det å nå målet om like mange kvinner i toppstillinger innen akademia. I 2005 var bare 17 prosent av alle professorer i universitets- og høgskolesektoren kvinner.

Størst kvinneandel hos statlige høgskoler

Vera Schwach og Terje Bruen Olsen har utarbeidet rapporten som analyserer forutsetningene for at målet om likestilling i akademia skal nås.

Fremtidsutsiktene for likestilling er forskjellige for de ulike lærestedtypene. De statlige høgskolene klarer seg best. Her utgjør kvinner allerede nærmere halvparten av de fast ansatte.

Dersom endringene i kjønnsfordelingen fortsetter i samme tempo som nå, vil de statlige høgskolene nå likestillingsmålet lenge før universiteter og vitenskapelige høgskoler - kanskje allerede i løpet av en tiårsperiode.

Ved universiteter og vitenskapelige høgskoler utgjør kvinnene mindre enn en tredjedel av de fast ansatte i dag, så her vil prosessen ta lenger tid.

Fagområdene

Innenfor fagområder som medisin og helsefag, humaniora og samfunnsvitenskap, nærmer vi oss likestillingsmålet. Her er det også god tilgang på kvalifiserte kvinner.

Innenfor fagområder som matematikk, naturvitenskap og teknologi er likestillingsmålet lenger unna. Tilgangen på kvinnelige rekrutter innen disse områdene beskrives som relativt sparsom.

Innen medisin og helsefag utgjør kvinner i underkant av 60 prosent av faste stillinger i dag. På fagområdene samfunnsvitenskap og humaniora utgjør kvinner rundt 40 prosent av fast personale.

Blant matematikere og naturvitere er kvinner generelt i sterkt mindretall. De er også i mindretall innen landbruks- og veterinærfag og teknologi.

Referanse:

Vera Schwach og Terje Bruen Olsen; Likestillingsscenarier for UoH-sektoren; NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning; arbeidsnotat 44/2006.

Lenke:

NIFU STEP: Likestillingsscenarier for UoH-sektoren

Powered by Labrador CMS