Ledere har også følelser, og hvordan de håndterer disse har innvirkning på bedriftens resultater.  (Foto: Eugenio Marongiu, Shutterstock, NTB scanpix)
Ledere har også følelser, og hvordan de håndterer disse har innvirkning på bedriftens resultater. (Foto: Eugenio Marongiu, Shutterstock, NTB scanpix)

Sjefer som faker, blir avslørt

Blir lederen oppfattet som ekte eller en som faker? Det har mye å si for bedriftens suksess.

Tidligere forskning har vist at undertrykking av følelser kan føre til økt stress, utbrenthet og dårlige relasjoner. Men hvordan ledere kontrollerer følelsene sine er det derimot ikke forsket så mye på – før nå.

– Følelser smitter. Derfor er det viktig å gi ledere kunnskap om hvordan de kan håndtere følelsene sine og hvordan følelsene deres påvirker de rundt, sier Annie Haver. I sin nylig avsluttede doktoravhandling ved Universitetet i Stavanger har hun sett på hvilke strategier ledere bruker når de regulerer følelsene sine.

Faking blir avslørt

Ledelse handler blant annet om å bli trodd og ha tillit, både hos egne ansatte og oppover i systemet. Forskning viser at ledere som formidler et negativt budskap på en positiv måte, har god effekt. De blir trodd. Prøver de derimot å fake positive følelser, blir de fort avslørt.

– Hvordan ledere håndterer følelsene sine, har mye å si for egen helse og for prestasjonene på jobb, sier Haver.

Legger lokk på følelsene

– Hvordan ledere håndterer følelsene sine, har mye å si for egen helse og for prestasjonene på jobb, sier Annie Haver. (Foto: UiS)
– Hvordan ledere håndterer følelsene sine, har mye å si for egen helse og for prestasjonene på jobb, sier Annie Haver. (Foto: UiS)

Hun har spurt 600 mellom- og toppledere innenfor hotelldrift i Norge og Sverige hvordan de håndterer følelsene sine i krevende situasjoner.

Som en av dem uttrykker det:

«I tøffe tider tror jeg det enkleste er å skape en fasade, en fasade av trygghet og kontroll. Da bruker du all energi på å ‘containe’ deg selv, og da klarer du ikke å se hvordan andre har det (…) Til og med min sjef, og min sjef sin sjef spiller dette spillet.»

Haver har funnet ut at det særlig er to faktorer som stresser ledere, nemlig sentralisert ledelse og strenge målkrav. Hun fant også ut at strategiene de bruker for å takle disse stressfaktorene er helt ulike.

– Jo mer sentralisert ledelsen er, jo mer fortrenger lederne følelsene sine. De opplever at avgjørelser blir tatt over hodet på dem og at det ikke nytter å komme med innspill, sier hun.

Å fortrenge følelser, særlig over tid, er en usunn strategi fordi du legger lokk på følelsene dine. Det kan føre til at du får helseplager som dårlig blodtrykk, hjerte- og karlidelser, at du blir utbrent og mister arbeidslysten og at prestasjonene går ned. Alt dette er med på å gjøre bedriften mer sårbar, ifølge forskeren.

Unge fortrenger mest

Jo lavere du er i systemet, jo mer fortrenger du følelsene dine, ifølge Haver.

– Ledere på lavere nivå er ofte unge, nyutdannede, mangler erfaring og ønsker å gjøre karriere. De følger forventningene i bedriften til hvordan de skal opptre for å klatre i systemet, sier Haver.

En av de hun har intervjuet forteller:

«Jeg kan ikke tillate meg å komme på jobb og være i dårlig humør. Jeg går for gull hele tiden, og da må jeg prestere. Man kan gjerne slite litt med ting, men aldri tillate seg å være ‘grumpy’ eller i dårlig humør».

Hun mener vi bør skape rom for å lufte ut negative følelser, også for ledere. Gjenklangen du får fra lederen når du gjør dette, er enormt viktig.

Have utdyper:

– Lederens respons på dine følelser gjør at du kan velge gode strategier, fordi du har fått lettet på trykket. Det er godt for helsen din, og du vil gjøre en bedre jobb.

Positiv vinkling

Når lederne opplever økte krav om rapportering på ulike mål, bruker de den positive innstillingen sin. Det fører igjen til at de velger sunnere strategier, de velger nemlig å vinkle hendelsen på en ny og positiv måte.

Hvis en leder får beskjed ovenfra om å kutte ti stillinger, kan hun enten bli sint og frustrert eller hun kan velge å revurdere hendelsen på en konstruktiv måte. Hun kan tenke at dette er riktig avgjørelse, at det er bra for businessen, og at det vil føre til sterkere økonomi og bedre effektivitet.

«Jeg blir ikke stressa, men irritert hvis jeg får beskjed om at sånn blir det, fiks det! Så tenker jeg at jeg er nødt til å forholde meg til det og være profesjonell, og så må jeg selge det inn videre».

– Det handler om å finne et nytt positivt perspektiv på avgjørelser du er satt til å utføre. Dette er en sunn strategi som fører til at du står bedre i det og bevarer helsen, sier Haver.

Forutsetningen er imidlertid at du opplever å være tro mot deg selv. Det krever at du endrer tankemønsteret ditt fundamentalt for å kunne se saken i et annet lys.

Emosjonell intelligens

Lederstil, relasjonen mellom ansatt og leder, normer og kultur påvirker hvordan og i hvilken grad ledere regulerer følelser. Også personlighet spiller inn. Ledere med høy emosjonell intelligens velger for eksempel ofte riktig strategi for hvordan de skal håndtere følelsene i møte med daglige utfordringer.

– De leser omgivelsene på en klok måte, kjenner egne og andres følelser godt og vet hvordan de skal håndtere situasjonen, sier Haver.

Beskytter seg selv

En av årsakene til at ledere bruker strategier for å kontrollere følelser, er for å beskytte seg selv. Det kan være mot egne ledere, ansatte, gjester, kunder eller klienter. De tar på seg en maske for å skjule hva de egentlig tenker og føler for å håndtere krevende situasjoner.

Andre årsaker kan være å skjule usikkerhet, de kan spille en rolle for å bygge tillit og aksept for et budskap de ønsker å selge inn, eller de ønsker å klatre i karrierestigen.

Som en av deltakerne i studien sier:

«Vi som ledere liker å se bra ut (…) Vi putter på et formelt og fint ytre, snakker gjerne med litt innholdsløs terminologi og floskler (…) som ikke skal avsløre at det er litt tomt og usikkert bak. Det er mye undertrykt frykt og da er det godt å ta på seg en maske av kontroll. Det handler om å finne en løsning uten å miste ansikt».

– Alle yrkesgrupper bruker reguleringsstrategier. Kirurger, hotelldirektører, tannleger, lærere og artister. En lege kan enkelt gjemme seg bak legefrakken, pc-en og medisinske uttrykk. Alle kjenner seg igjen, sier Haver.

Viktig i lederutvikling

Hun mener at vi må forstå hvor viktig det er å trene, støtte og coache ledere slik at de kan velge sunne strategier for å håndtere ulike arbeidssituasjoner. Dette bør få større oppmerksomhet i lederutvikling, mener Have. 

En av de Have intervjuet, opplevde å få en lærepenge:

«Jeg har fått tilbakemelding om at alle vet når jeg er i dårlig humør. Det var en veldig viktig lærepenge for meg, og jeg valgte tidlig å begynne med personlig coach for å lære, for å utvikle meg».

– Ledere som takler stress bedre, blir mer effektive. Det kan igjen redusere sykefravær, øke jobbprestasjonene og bygge mer motstandsdyktige organisasjoner, sier Annie Haver.

Referanser:

Annie Haver: Emotion Regulation and its Significance for Leadership. Doktoravhandling, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, 2016. Sammendrag.

Annie Haver, mfl. Wise Emotion Regulation and the Power of Resilience, i Experienced Hospitality Leaders, mars 2014. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS