Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Avtroppende klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og påtroppende Espen Barth Eide (Ap) under nøkkeloverrekkelse i Klima- og miljødepartementet.
Avtroppende klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og påtroppende Espen Barth Eide (Ap) under nøkkeloverrekkelse i Klima- og miljødepartementet.

Forskere: – Klimaet må sette rammene for norsk energipolitikk

Forskere har klare råd til den nye klimaministeren.

Espen Barth Eide (Ap) er ny klima- og miljøminister. Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) sier hva de mener han bør satse på.

– Det er helt avgjørende at den nye klima- og miljøministeren får til et tett samarbeid med den nye olje- og energiministeren. Han må klare å overbevise om at rammene for norsk energipolitikk må settes av klimaet. Energipolitikken må ta utgangspunkt i utslippsberegninger og ikke bare økonomi, sier Dag O. Hessen.

Han er professor i biologi og står bak en rekke populærvitenskapelige bøker om klima og natur.

– Klima- og miljøministerens viktigste oppgave blir nok å overbevise andre, kanskje primært olje- og energiministeren. Det er viktig at klima får være med å sette rammene for virkelighetsbeskrivelsen, sier Hessen, som har vært en tydelig stemme fra forskerhold for klima i flere sammenhenger.

Forskerne Dag O. Hessen og Anje Røyne, og klima- og miljøministerminister Espen Barth Eide.
Forskerne Dag O. Hessen og Anje Røyne, og klima- og miljøministerminister Espen Barth Eide.

Positivt fra Hurdalsplattformen

Hessen mener det er essensielt at politikerne ser klima i sammenheng med tap av natur. Derfor er han positiv til at den nye Hurdalsplattformen også nevner naturtap som et viktig moment i miljøpolitikken.

– Tidligere har regjeringsplattformene stort sett konsentrert seg om klima, men det er veldig viktig at det blir en forståelse for at naturtap ikke bare er snakk om noen spesielle rødlistede arter. Naturen er et viktig fundament for klimaet når det gjelder karbonbinding i skog, jord og myr, og har også en viktig betydning som en buffer når det gjelder klimaendringer både lokalt og nasjonalt, påpeker Hessen.

Han er også opptatt av at politikerne må evne å se Norge som en internasjonal aktør når de gjelder natur.

– Norge er en veldig viktig påvirker på areal utenlands gjennom import og konsum.

Hessen mener at den nye ministeren må innføre et mål om arealnøytralitet etter modell av målet om karbonnøytralitet. I tillegg foreslår han en naturavgift etter modell av CO2-avgiften.

Hessen er positiv til at Espen Barth Eide (Ap) er utnevnt til posten.

– Han har ekte klimaengasjement og stor innsikt, men det vil kreve mye å klare å manøvrere til det beste for klima innenfor det berømte mulighetsrommet, sier forskeren.

Må bruke utestemme

Anja Røyne, som er fysiker og forsker, er enig med Hessen i at det er avgjørende at klima- og miljøministeren har en sterk og tydelig stemme inn i regjeringen.

– Alle de øvrige departementene påvirker også klimapolitikken. Både finans, samferdsel, næring, og olje- og energi. Klimautfordringene krever at vi gjør en endring av utrolig mange store deler av samfunnet, sier Røyne.

Hun har skrevet flere bøker om hvordan verden henger sammen og om klimaendringene.

Røyne er opptatt av at Barth Eide må bli en tydelig stemme i internasjonalt arbeid og være en påvirker i klimatoppmøtene.

– Norge må sette ambisiøse mål og ikke dilte etter de andre landene. Vi må vise at vi gjennomfører, og vi har mulighet til å ta en lederrolle. Vi har teknologi og innovasjon. Selv om klima ikke er noe Norge kan løse alene, kan ikke politikerne la det bli en sovepute, sier hun.

Må ta i bruk tilgjengelig teknologi

Røyne mener at vi må bruke penger på å begrense utslipp av CO2 .

– Det haster å kutte utslipp. Da må vi faktisk komme i gang med tiltak vi vet virker. Politikerne må bruke penger på å ta i bruk prosjekter som faktisk ligger klare, som CO2 -fangst for sementproduksjon og søppelforbrenning. Det er dyrt, men i lengden er det dyrere å la være, sier Røyne.

I tillegg mener hun at ministeren må sørge for at støtteordninger til klimatiltak må favne bredt.

– I den rollen er det viktig å sørge for at vi får videre utvikling av ny teknologi og mer energifornuftige løsninger. Det er også viktig at disse brukes så mye som mulig.

Anja Røyne er spent på den nye regjeringsplattformen.

– Dette er ikke min drømmekonstellasjon, og jeg er utrolig spent på hvor grønt det blir. Men jeg håper og tror at regjeringen nå har et bedre utgangspunkt siden de er tydelige på at de ikke lener seg på klimaskeptikere og fortsetter diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt. Nå er de faktisk over på å diskutere hvordan dette skal løses. Det er et bra utgangspunkt, sier fysikeren.

Hun håper at den nye regjeringen også vil se viktigheten av å satse på tverrfaglig forskning.

Espen Barth Eide (Ap) selv mener at Hurdalsplattformen er den grønneste regjeringserklæringen som noen gang er lagt fram i Norge. «Det er en enorm oppgave vi har tatt på oss,» sa Eide etter overtakelsen av nøkkelkortet til Klima- og miljødepartementet.

Powered by Labrador CMS