Uforpliktende frivillighet

Røde Kors står overfor flere utfordringer som medlemseid organisasjon, med stor sentraladminsitrasjon i den ene enden og mange frivillige i den andre, men lav tilgang på tillitsvalgte, sier ISF-forsker Håkon Lorentzen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Røde Kors står overfor to dilemmaer, sier Håkon Lorentzen.

På oppdrag fra Norges Røde Kors har han skrevet rapporten Visjoner og virkelighet - Røde Kors samfunnsanalyse 2007.

- Dette en medlemsorganisasjon, og det man ser, er at det er vanskelig å rekruttere medlemmer til tillitsverv og til å drifte organisasjonen.

- Samtidig er det lett å finne medlemmer som ønsker å bidra med utbetalt, frivillig arbeid, som for eksempel leksehjelpere og flyktningeguider. Dette utfordrer Røde Kors som medlemseid organisasjon, hevder han.

Dobbeltdemokrati

"- Mange vil bidra frivillig, men få vil påta seg tillitsverv, sier ISF-forsker Håkon Lorentzen."

- Det andre dilemmaet Røde Kors står overfor, er det jeg kaller dobbeltdemokrati, forteller Lorentzen.

Organisasjonen eies av medlemmene lokalt, som er med på å bestemme hva Røde Kors skal drive med. Samtidig henter organisasjonen dagsorden internasjonalt, blant annet knyttet til internasjonale rettigheter.

- Organisasjonen får med andre ord anvisninger for hva den skal gjøre både ovenfra og nedenfra, sier Lorentzen.

- Initiativ som kommer ovenfra vil måtte forankres i lokal entusiasme, og gis et lokalt uttrykk.

Nasjonal entusiasme

Å kjempe for barns rettigheter kan virke viktig nok i andre land, men i Norge? Har ikke de aller fleste barn det svært bra her hos oss?

- Om medlemmer og andre stiller slike spørsmål, kan en risikere at den nasjonale entusiasmen vil være lav utenfor den delen av Røde Kors’ stab som skal jobbe med slike rettigheter.

- Jo mer Røde Kors forankrer sine aktiviteter i internasjonale rettigheter, jo viktigere blir det å skolere befolkningen i spørsmål rundt hva disse rettighetene egentlig dreier seg om, avslutter Lorentzen.

Lenke:

Les hele rapporten Visjoner og virkelighet. Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Powered by Labrador CMS