Kvinner verdsetter fordelene som lederstillinger gir, som makt, høyere lønn og prestisje like høyt som menn. Men de legger mer vekt på ulempene ved å være leder enn menn gjør. - Norske ledere har det slett ikke så fælt som mytene vil ha det til, sier norsk professor. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kvinner har mindre lyst til å klatre på karrierestigen

Kvinner synes de har like gode sjanser til å få toppstillinger som menn. Likevel står karriereklatring lavere på deres ønskeliste, ifølge ny studie. – Kvinner undervurderer sin mestringsevne, sier psykolog og økonomiprofessor ved NHH.

Slik ble studien gjort:

I alt 4000 deltakere i ulike aldre og posisjoner deltok i ni studier. Deltagerne var ledere i høye maktposisjoner, nylig uteksaminerte personer med MBA-utdanning, studenter og internettpaneler med voksne personer i arbeid.

I en av studiene ble 465 arbeidende voksne bedt om å forestille seg at de ble forfremmet til en høyere stilling på sin nåværende arbeidsplass.

  • Det var ingen betydelige kjønnsforskjeller når deltagerne rangerte de positive effektene av forfremmelsen.
  • Men for kvinnene veide de potensielt negative følgene av å ha en høyere stilling tyngre enn for mennene.
  • De oppga i snitt at de hadde mindre lyst på forfremmelsen enn mennene gjorde.
  • Menn oppga også i større grad at de ville jobbe aktivt for å bli forfremmet.

Både i næringslivet og organisasjoner er kvinner underrepresentert i høye posisjoner, og forskere har lenge forsøkt å finne forklaringen.

Mange studier har vist at diskriminering og partiskhet er opphavet til skjevheten i toppstillinger mellom kjønnene. Men også andre faktorer kan spille inn, ifølge en amerikansk studie.

Kvinner og menn prioriterer karriereklatring forskjellig, ifølge forskere ved Harvard Business School i Boston. Den nye studien omfatter totalt 4000 deltakere.

Mindre kompetente eller ambisiøse?

Mange studier har hittil vist at kvinner har et handicap fordi rekrutterere ofte anser kvinnelige kandidater som mindre kompetente, og for å mangle lederpotensial. Disse årsakene påvirker etterspørselen etter kvinnelige ledere.

Mindre forskning har vært gjort på tilbudssiden, altså hvordan adferden til kvinner og menn slår ut på om de søker seg til høyere stillinger. Harvard-studien gir et innblikk i hvorfor mange kvinner kan være mindre ambisiøse enn sine brødre.

Studien viser at menn og kvinner har ulikt syn på hvilke erfaringer en høy posisjon i yrkeslivet vil gi dem. Kvinnene anser makt som mindre attraktivt, og er mindre villige til å benytte seg av anledninger til å avansere i yrkeslivet, mener forskerne.

Begge kjønn feilvurderer seg selv

Men kan den amerikanske undersøkelsen overføres til norske forhold?

- Vi ser samme tendens i norske lederundersøkelser. Det skyldes nok at menn har en tendens til å overvurdere seg selv, mens kvinner undervurderer sin mestringsevne, sier professor William Brochs-Haukedal ved NHH. (Foto: NHH)

– Denne problemstillingen går ihvertfall igjen i all tidligere forskning på kjønnsforskjeller og ledelse. Det skyldes nok den gamle historien om at menn generelt overvurderer mestringsevnen sin, mens kvinner flest undervurderer sine evner til å mestre nye utfordringer, sier professor William Brochs-Haukedal ved NHH til forskning.no.

Han har i en årrekke jobbet med den norske lederundersøkelsen, som snart foreligger i ny utgave. Her intervjues mannlige og kvinnelige ledere om sine erfaringer fra sin lederhverdag på forskjellige nivåer.

– Vi ser den samme tendensen her, om at kvinnelige ledere oppgir noe mer belastning av stillingen enn menn, sier han.

Sjefer blir ofte beskrevet som folk som jobber ekstremt mye, er stresset og lider av at det er ensomt på toppen. Data fra siste lederundersøkelse avliver alle disse mytene.

Ledere har det ikke så ille

For det er slett ikke så ille å være leder som mytene kan tyde på. Det viser forrige utgave av lederundersøkelsen fra 2013, der over 3000 ledere deltok. 

– I snitt jobber norske lederne 44,4 timer i uken. Topplederne jobber noe mer, 48,1 timer i uken. Det er ikke spesielt mye, forteller professoren.

Hele åtte av ti ledere synes lederjobben er verdt innsatsen.

Riktignok opplever seks av ti ledere ofte tidspress, men de takler det. Bare en av fem opplever følelsesmessig belastning. Lederundersøkelsen gjennomføres av Administrativt forskningsinstitutt (AFF), som samarbeider med NHH.

Kvinner liker også makt

Kvinner er ikke uinteressert i makt, penger og status, viser den amerikanske studien. Begge kjønn verdsatte fordelene med eventuelle forfremmelser like høyt. Kvinner liker også fristelser som økt lønn, mer prestisje og mer makt som lederstillinger gir.

Kvinnene oppga også, kanskje noe overraskende, at de hadde like muligheter til å oppnå høye posisjoner på jobben som mennene. Men likevel hadde ikke de amerikanske kvinnene karriereklatring så høyt på ønskelisten som mennene, i snitt.

– Dette kan påvirke om kvinner bestemmer seg for å klatre på karrierestigen eller ikke. Og det er med på å opprettholde kjønnsforskjellene i lederstillinger i yrkeslivet, skriver forskerne Francesca Gino, Caroline Ashley Wilmuth og Alison Wood Brooks ved Harvard Business School, Universitetet i Harvard, som står bak studien.

En tidligere studie har vist at flere kvinner enn menn blir deprimert av lederrollen.

Kvinner har flere mål enn menn

Forskerne gjennomførte i alt ni studier. I en av studiene ba de deltagerne om å liste opp hvilke mål de hadde i livet.

Mange av målene var felles for begge kjønn, som personlig vekst og god helse. Men totalt hadde kvinner flere mål i livet enn menn.

Og selv om kvinner i større grad enn før også er interessert i å ha en karriere, dreide færre av kvinnenes målsettinger seg om å oppnå makt på jobben.

Generelle mål som innebar mye makt, kom også lengre ned på kvinnenes liste når de prioriterte de ulike målene de hadde i livet.

Kvinner mer konfliktsky?

Begge kjønn rangerte fordelene med høye stillinger like høyt. Men forskerne fant kjønnsforskjeller når de spurte om de negative sidene ved det å ha lederposisjoner.

Kvinner la mer vekt på at maktposisjoner i yrkeslivet innebærer konflikter og konfliktløsing enn mennne gjorde. De trakk også frem andre ulemper som en lederstilling kan gi, som tidsbegrensninger og kompromisser.

Dette rimer med flere tidligere studier, som viser at menn oftere har en dominant eller aggressiv oppførsel, oftere tar initiativet til forhandlinger og velger å delta i konkurrerende miljøer i større grad enn kvinner.

– Slik adferd kan gjøre det enklere å klatre i arbeidslivet, skriver forskerne.

Kilde:

Francesca Gino, mf: Compared to men, women view professional advancement as equally attainable, but less desirable. PNAS.Sammendrag. Doi/10.1073/pnas.1502567112.

Powered by Labrador CMS