"Your choice" er en av de nye skurvresistente og økologiske eplesortene. (Foto: Alf Kigen)

Viktig å velge riktige eplesort

Både produsenter og forskere påpeker at sortsvalget er avgjørende for å lykkes med økologisk epledyrkning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet “Økologiske epler for Norge” er det største norske forskningsprosjektet innenfor sitt område.

Det viktigste målet er finne frem til nye eplesorter som er skurvresistente, faller i smak hos forbrukerne og passer godt til økologisk dyrking i Norge.

Ingen suksess uten egnede sorter

Prosjektet har så langt lyktes med å finne frem til flere nye gode, skurvresistente eplesorter.

– Grunntanken er at økologiske epler skal smake minst like godt som konvensjonelle epler. Det er først og fremst sorten som avgjør smaken.

– Den største delen bestemmes av sorten, men også dyrkingsforholdene er av betydning og det forutsettes at eplene høstes når de er modne.

– For å lykkes er det derfor nødvendig å velge skurvresistente sorter med gode smaker, påpeker rådgiver Sveinung Grimsby hos Nofima Mat.

Grimsby får støtte av prosjektleder og produsent Alf Kigen i Økofrukt. Kigen understreker at sortsvalget er avgjørende for å lykkes med økologisk epledyrking.

Kigen sier at markedet for økologiske norske epler er meget godt.

– Vi har ikke merket noe til finanskrisen, slik produsenter av andre økologiske produkter har. Etterspørselen er god. Kundene ønsker solid, trygg kvalitet, god mengde og sikre leverandører.

– Vi driver i dag god butikk, og legger vekt på at verdiskapningen i størst mulig grad skal ligge igjen hos produsenten. Driften og lønnsomheten avhenger helt av forbrukerens tillit til varen og oss som produsenter.

Seniorforsker Gunnar Bengtsson, panelleder Anne Segtnan, rådgiver Sveinung Grimsby (alle Nofima Mat), produsent Olav Jønsi og og daglig leder i Norgrønt Steinar Strømsborg (Coop) studerer sortene Your choice og Ritt Bjerregaard på et nytt plantefelt på Kigen Gård. (Foto: Alf Kigen)

– Økonomien er solid, lønnsomheten er god og veksten svært positiv, men det er viktig å være klar over at oppstart av epleproduksjon krever tåleevne. En stor del av investeringene oppstår ved anleggsetableringen – flere år før inntektene, og det kan være vanskelig å låne til dette beløpet.

– Selv investerte jeg 800 000 kroner seks år før jeg så noe til inntektene, forteller Kigen.

Ønsker lengre eplesesong

I tillegg til å ha gjennomført flere forbrukertester på skoler, i butikker og på hotell, har det sensoriske panelet ved Nofima Mat bedømt ulike eplesorter ut fra forhold som utseende, lukt, smak og tekstur.

Det er også gjennomført kjemiske analyser av innholdsstoffer som sukker, syre og fenoler. Resultatene som viser at det er store forskjeller eplesortene imellom, vil være til stor hjelp også for andre fruktdyrkere.

De sensoriske testene gjøres over tre år og til forskjellige tidspunkt i løpet av høsten.

– Dermed får vi også svar på hvordan eplesortene påvirkes av lagring. Dette er til hjelp i arbeidet med å utvide sesongen for norske økologiske epler, sier Anne Segtnan, leder for sensorisk panel ved Nofima Mat.

Å forlenge den norske eplesesongen er et sterkt ønske fra flere hold, og dette er et av områdene det er viktig å forske videre på.

– Økofrukt søker nå et nytt prosjekt eller en utvidelse av dette produktet der fokus vil ligge på lagersorter. Målet er å fremskatte sorter og kvanta for å tilfredsstille markedet for økologiske epler også fra midten av november og frem til jul, forteller Kigen.

Om prosjektet

Økologiske epler for Norge er et omfattende brukerstyrt prosjekt med mange deltakere.

Foruten de største produsentene innen økologisk frukt i Norge og Sverige (Økofrukt BA og Stiftelsen Biodynamiska Produkter), deltar store aktører innen produksjon og omsetning av frukt og grønt.

Disse er COOP Norge AS, BAMA Gruppen AS, AL Gartnerhallen, Choice Hotels Scandinavia ASA og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Videre er forskningsinstitusjonene Nofima Mat AS, Graminor AS og Universitetet for Miljø og Biovitenskap involvert.

Powered by Labrador CMS