Fra et skriveverksted for Forskerskolen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.
Fra et skriveverksted for Forskerskolen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Kurs på din institusjon?

Ønsker du at forskning.no skal komme til din institusjon for å holde kurs for forskere og fagfolk?

Våre bestselgende skrivekurs for forskere går over en halv eller en hel dag. 

På begge kursene går vi gjennom temaene språk, nyhetskriterier og sjangre om ikke annet er avtalt. Underveis har vi ulike øvelser. 

På heldagskurset går vi mer i dybden på hvert av temaene. Deltakerne her leverer også en tekst eller utkast på forhånd. Denne jobber de med gjennom og etter kurset. Målet er at alle deltakere får en populærvitenskapelig artikkel eller kronikk publisert på forskning.no eller i annet medium.

For medlemsinstitusjoner er prisen i 2024 for heldagskurs 3.400,- per deltaker og 2.300,- for halvdagskurs. Tilsvarende pris for ikke-medlemmer er 4.500,- og 2.900,-. Du holder selv i påmeldinger.

Minimum antall deltakere på kurs er sju. I tillegg kommer reise og opphold for kursholder/e.

Utover dette kan vi også skreddersy innhold og lengde på kurs/foredrag om dere skulle ha andre eller flere behov.

I 2023 har vi holdt en rekke kurs, blant annet på NHH, NLA Høgskolen, Sintef, OsloMet, NTNU, UiS og Vestlandsforsking. 

Dette har resultert publiserte kronikker og artikler i en rekke større norske aviser.

Kontakt for mer informasjon og referanser:

Preben Forberg: preben@forskning.no / 413 10 879


Powered by Labrador CMS