Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Karakteren Yoda sies å ha sterk kommunikasjon med 'The Force' i Star Wars-universet. Har Den hellige ånd noe felles med Kraften?
Karakteren Yoda sies å ha sterk kommunikasjon med "The Force" i Star Wars-universet. Har Den hellige ånd noe felles med Kraften?

Kan Den hellige ånd sammenlignes med The Force i Star Wars?

Det er pinse, høytiden som markerer at Den hellige ånd kom over de første kristne. Hva er egentlig Den hellige ånd – og kan den sammenlignes med «The Force» i Star Wars-universet?

Vi har spurt Espen Dahl om ting vi lurer på om pinsen og den noe gåtefulle hellige Ånd i Bibelen. Han er professor i teologi ved UiT Norges arktiske universitet,

Hvorfor feirer vi pinse?

– Pinsen er knyttet til Den hellige ånd, innleder Dahl.

Boken Apostlenes gjerninger i Bibelen beskriver hvordan Den hellige ånd kommer over de første kristne, altså Jesus sine disipler og venner.

Dette var kort tid etter Kristi Himmelfart, altså at Jesus hadde stått opp fra de døde og dratt opp til Himmelen. Jesus hadde lovet dem at når han var borte, skulle Den hellige ånd komme til dem, slik at Gud fortsatte å være til stede på jorda.

Den hellige ånd viser seg som vind og ildtunger på hodene til de troende. Og de kan plutselig tale alle verdens språk.

– Dette henger antagelig sammen med fortellingen om Babels tårn, forklarer Dahl.

Teologiprofessor Espen Dahl ved UiT Norges arktiske universitet.
Teologiprofessor Espen Dahl ved UiT Norges arktiske universitet.

Da straffet Gud menneskene med at de alle fikk forskjellige språk og ikke lenger forsto hverandre.

– Det er nok et symbol på at Den hellige ånd oppretter kirken. Den skal gå ut og forene alle, på tvers av forskjellige språk, sier Dahl.

Hva er Den hellige ånd?
Hva er Den hellige ånd?

Hva er den hellige ånd?

– Den hellige ånd blir omtalt på mange forskjellige måter i Bibelen, forteller teologen.

Den første skapelsesberetningen – altså da Gud skapte verden – forteller om en medskapende ånd som svever over vannet. Og når Gud skaper Adam, det første mennesket, skjer det ved at Gud puster eller ånder liv inn i en leirklump som blir til et menneske.

Kristendommen mener Ånden er en av tre «personer» i den treenige Gud, som er likestilt med Faderen og Sønnen.

– Den er ofte tenkt som båndet som knytter Faderen og Sønnen sammen. I tillegg knytter Ånden Gud og menneskene sammen, forklarer Dahl.

Dette skjer først og fremst i kirka – derfor omtales gjerne pinsen som kirkens fødselsdag. I kirka er Ånden virksom i konkrete ting: vann, vin, brød og i hellige handlinger som dåp og nattverd.

Opplever folk fortsatt å få Den hellige ånd over seg?

– Noen kristne kirker legger vekt på den hellige ånd som en egen erfaring, for eksempel pinsevenner. De mener at ånden kan sette deg i stand til å tale i tunger, sier Dahl.

Tungetale er ifølge Store Norske Leksikon en form for ubevisst tale på et ukjent eller ikke eksisterende språk, som kan komme når man er i såkalt religiøs ekstase – en slags transe.

Den hellige ånd er litt mystisk. Kan man sammenligne den med «The Force» i Star Wars?

I Star Wars, den amerikanske filmserien om kampen mellom gode og onde krefter i en galakse langt borte, er «The Force» – Kraften – et viktig element.

Kraften beskrives av Wikipedia som et energifelt som omkranser alle levende individer i alle galakser i universet.

– Jeg er ingen Star Wars-nerd, men det er noen felles punkter, ja, forteller Dahl:

Dette er felles mellom Den hellige ånd og The Force:

  • «May the Force be with you» kan være avledet av det gamle formularet fra 200-tallet i Roma, som fortsatt brukes i nattverden, «Herren være med dere.» Og menigheten svarer: «og med deg være Herren.»
  • I Star Wars er det snakk om et «mystisk energifelt»: Den hellige ånd er en livgivende kraft, til og med beskrevet som guddommelige energier av den østlige kirken.
  • Kraften i Star Wars gir ekstraordinære, spirituelle evner. De første kristne ser det også som en kraft til å helbrede – og forkynne. Kanskje ikke akkurat det samme, men en viss forbindelse her.
  • Kraften i Star Wars styrers handlingene til folk: Det er i dag ikke vanlig å knytte den hellige ånd opp til overnaturlig kraft som gir enkelte overnaturlige evner, men den er ment å gjennomsyre handlingene våre. «Livet i ånden», kaller Paulus det.
  • I Star Wars inneholder cellene i hvert individ noen mikro-organismer som kan kommunisere med Kraften: Den hellige ånd gir også liv, eller puster liv, kunne en si, og slik sett også organisk liv.

Dette skiller Den hellige ånd fra «The Force»:

  • Den hellige ånd er for det første knyttet til den treenige Gud – den flyter ikke rundt i universet, den skaper ikke (det er Faderen som gjør) men er del av en trefoldig enhet.
  • Den hellige ånd er ikke en kraft som enkelte kan tilegne seg gjennom skjulte innvielsesprosesser og som gjør dem til superhelter, jedi eller lignende.
  • I Star Wars kan man kan måle tettheten av mikro-organismene som kommuniserer med Kraften i en person ved en blodprøve. Dette er dessverre ikke mulig når det gjelder Den hellige ånd.

Troen opprettholdes av en «kraft» utenfra

­– Det blir vanskelig å konkludere med noe tydelig her, sier Dahl.

Men han mener at for de fleste er ikke Den hellige ånd noe en trenger en hemmelig kunnskap eller opptrening for å få del i, den er ikke noe som hever oss over det vanlige livet.

– Den hellige ånd dreier seg kanskje mer om å gjøre seg en erfaring med at livet og troen dypest sett ikke stammer fra oss selv, men opprettholdes av en «kraft» utenfra, sier teologen.

Powered by Labrador CMS