Tør du parkere elsykkelen din utenfor et kjøpesenter i Oslo sentrum?
Tør du parkere elsykkelen din utenfor et kjøpesenter i Oslo sentrum?

Folk lar sykkelen stå hjemme på grunn av frykt for sykkeltyver

Dette bremser syklingen som helhet, ifølge en ny svensk studie. Forskerne foreslår flere tiltak for å redusere tyveri.

Lar du sykkelen stå i frykt for at den skal bli stjålet? Da er du ikke alene.

Sykkeltyveri er så vanlig at mange lar være å bruke syklene sine. 

Dette får innvirkning på den positive trenden med at flere sykler, ifølge forskerne bak den svenske studien.

Så mange sykler bli stjålet i Norge

Hvert år rapporteres omtrent 20.000 sykler stjålet i Norge, ifølge SSB. Tallene hadde trolig vært mye høyere dersom de inkluderte uanmeldte tyverier. Mange av syklene blir aldri funnet, og sakene blir sjelden oppklart, skriver SSB.

I Sverge blir det anmeldt 70.000 sykkeltyverier, men forskerne anslår at det reelle tallet på stjålne sykler er nærmere en halv million.

– Politiet må å ta en sykkeltyv på fersk gjerning for at noen skal kunne pågripes, sier forsker Johan Egeskog, forskningsingeniør ved Sveriges veg- og transportforskningsinstitutt i en pressemelding.

Han mener den lave oppklaringsprosenten er en forklaring på hvorfor så få anmelder tyverier. Han tror det også skyldes at eldre sykler ikke gir erstatning fra forsikringsselskapene.

I 2021 var det færre enn tre prosent av sykkeltyveriene som faktisk ble oppklart.

Forskerne foreslår sykkelparkeringer som både er under tak og bevoktede som et tiltak mot sykkeltyverier.
Forskerne foreslår sykkelparkeringer som både er under tak og bevoktede som et tiltak mot sykkeltyverier.

Mer bekymret for dyre elsykler

Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse blant svenske syklister, der ti prosent svarte at de ofte lar være å sykle som følge av de mange tyveriene.

Nesten 30 prosent svarte at de innimellom lar sykkelen på grunn av dette.

Forskerne tror at noe av årsaken til at folk er redde for syklene sine, er at verdien på dem har økt de siste årene.

Det skyldes først og fremst fordi mange har gått til innkjøp av dyre elsykler. Elsykkelen har ført til drastiske endringer i transportvanene til folk, ifølge denne saken på forskning.no.

Påvirker hvor mye vi sykler

Forskerne mener at faren for tyveri har en klar innvirkning på sykling generelt. Det kommer blant annet frem at mange syklister velger andre reisemåter, som bil, buss,t-bane og tog.

Magne Brekke Rabben er forsker ved NTNU og har skrevet bok om sykkelens historie i Norge. Han tror dette også er overførbart til norske forhold.

– Det har jo åpenbart en innvirkning på hvor mye folk tør å bruke sykkelen sin, men hvor stor den er her i Norge, er usikkert.

– Det kan være mange og sammensatte årsaker til at folk velger å ikke sykle, påpeker han. – For eksempel dårlig tilrettelagt infrastruktur, utrygg trafikk, manglende vintervedlikehold av veinettet, dårlig vær og at andre transportformer er enkelt tilgjengelig.

Det er ennå ikke gjort liknende undersøkelser i Norge.

Magne Brekken Rabben er forsker ved NTNU.
Magne Brekken Rabben er forsker ved NTNU.

Tiltak mot sykkeltyveri – og frykten for den

De svenske forskerne foreslår tiltak som kan få folk til å tørre å bruke syklene sine igjen.

Det er først og fremst viktig å ikke å ikke kjøpe tyvegods.

– Det finnes ikke noe som heter «god tro». Kjøper har undersøkelsesplikt og må sjekke at sykkelen han eller hun skal kjøpe, ikke er stjålet, sier den svenske forskeren, Johan Egeskog.

I tillegg foreslår de dette:

  • Mer kunnskap om låser og hvordan man kan parkere trygt
  • Mer effektiv straffeforfølgelse
  • Et nasjonalt offentlig sykkelregister
  • Flere og bedre parkeringsplasser til sykler, gjerne bevoktet
Kan mer kunnskap om låser og hvordan man kan parkere trygt bidra til mindre frykt for sykkeltyverier? Forskerne tror det.
Kan mer kunnskap om låser og hvordan man kan parkere trygt bidra til mindre frykt for sykkeltyverier? Forskerne tror det.

Magne Brekke Rabben er spesielt enig i at flere og bedre parkeringsplasser er nødvendig.

– Gjerne under tak. Det vil være til god hjelp. Her kan arbeidsgivere bidra til mer bærekraftig og sunnere reisevaner for sine ansatte. I tillegg må dette selvfølgelig være et offentlig ansvar, sier han.

Referanse:

Johan Egeskog m.fl: Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt. VTI rapport. Desember 2023.

Powered by Labrador CMS