Kriminalitet blir ofte gjort på impuls. Det er mye av forklaringen på at kriminelle blir tatt. Men noen planlegger forbrytelsen sin både i uker og måneder på forhånd. (Foto: Brian A Jackson / Shutterstock / NTB scanpix)

Intelligente personer slipper unna med kriminalitet

Med høy IQ har du bedre utsikter som kriminell, viser en ny studie fra USA.

Mye forskning har tidligere vist at det er en sterk sammenheng mellom lav intelligens, eller lav IQ, og ulike former for kriminell adferd. Det gjelder for eksempel voldsbruk og mye narkotikakriminalitet. Personer med lav IQ havner klart oftere i fengsel enn andre.

Mye forskning har dessuten vist en klar sammenheng mellom lav IQ og det som kalles antisosial adferd.

Et problem for forskere

Men hva med intelligente personer?

Det har forskere til nå visst lite om. De har for eksempel ikke visst sikkert om intelligente personer lettere slipper unna forbrytelser.

Et problem har vært at det aller meste av forskningen deres blir gjort på kriminelle som blir tatt. Altså dem som ikke lykkes med forbrytelsen.

Dermed har de ikke fått undersøkt forbryterne som slipper unna.

Unngår å bli pågrepet

Ikke helt overraskende er det altså amerikanske forskere som står bak denne forskningen. Her er to ting de fant ut:

For det første oppdaget forskerne at personer med høy IQ lettere er i stand til å snakke seg unna en arrestasjon, enn personer med lav IQ. Dette er ikke spesielt overraskende. Det samme er vist av andre forskere tidligere.

Mer interessant er det at personer med høy IQ i større grad unngår å bli pågrepet for en forbrytelse. Dette har forskerne nemlig også vist i den nye studien sin. De smarteste forbryterne blir ikke tatt.

Basert på selvrapportering

Forskerne peker selv på flere begrensninger ved studien de har gjort og mener resultatene må tolkes med forsiktighet.

En begrensning er at dataene er basert på selvrapportering – intervjuobjektene har selv fortalt om forbrytelser de har begått. Det hører også med at denne studien var knyttet opp til en stor amerikansk helseundersøkelse, der frafallet av deltagere kan ha vært større blant dem med lav IQ.

Samtidig viser forskerne til en rekke studier som nesten alle konkluderer med at du klarer deg bedre på en rekke områder i livet om du er utrustet med en rimelig grei porsjon intelligens. At du med høy IQ også klarer deg bedre som forbryter, kommer derfor kanskje ikke som noen stor overraskelse.

Dumme begår vold

Lite intelligente kriminelle står oftere bak voldsforbrytelser som rammer enkeltindivider.

Men du skal ikke ha lest mange krimbøker eller sett mange krimserier på TV, før du forstår at det ofte er de smarteste kriminelle som kan være farligst for samfunnet.

Men hvor mange smarte kriminelle finnes det og hvor ofte begår de forbrytelser?

Flere smarte kriminelle?

Kanskje finnes det flere smarte kriminelle enn forskere har visst til nå.

Siden politiet altså – antakelig– sjeldnere fanger de smarte kriminelle, kan jo forskere ha gjort en målefeil. Ut fra utvalget av forbrytere som blir tatt, kan forskerne ha antatt at forbrytere er dummere en de vitterlig er.

Sannsynlig er det også at kriminelle med lav IQ og høy IQ begår ulike typer forbrytelser. Og at det derfor er ulikt hvor ofte de blir tatt av politiet.

Kriminalstatistikk viser at det er svært store forskjeller i suksessrate for forbrytere – avhengig av type forbrytelse. For eksempel er det i USA en langt større andel voldsforbrytere som blir tatt, sammenlignet med vinningsforbrytere.

Innbruddstyver slipper oftest unna politiet.

Gjelder ikke kvinner

En pussighet er at forskerne blant kvinner ikke finner noen sammenheng mellom høy IQ og å unngå å bli tatt for en forbrytelse.

Smarte kvinner slipper ikke lettere unna politiet enn mindre smarte kvinner.

Forskerne har ikke har noe godt forslag til forklaring på dette.

Referanse:

Cashen M. Boccio m. fl: «The role of verbal intelligence in becoming a successful criminal: Results from a longitudinal sample», tidsskriftet Intelligence, 2018.

Powered by Labrador CMS