Menn blir oftere kriminelle enn kvinner, og det ligger i både natur og kultur. (Foto: Lucky Business / Shutterstock / NTB scanpix)

Spør en forsker: Hvorfor er menn mer kriminelle enn kvinner?

Menn dominerer kriminalitetsstatistikkene, men kvinnene holder på å ta dem igjen. En leser vil vite hvorfor det er så stor forskjell.

Vigfus på 10 år har lagt merke til noe: Når nyhetene rapporterer om gjenger, ran, mord, vold, bedrageri, skatteunndragelse og så videre, blir de kriminelle handlingene nesten alltid begått av menn.

Han synes menn er mye mer kriminelle enn kvinner.

Siden han ikke fikk noe godt svar av foreldrene, har han sendt spørsmålet til oss: «Jeg vil gjerne vite om menn står for mer kriminalitet enn kvinner – og hvorfor?»

Mange flere kriminelle menn

Vi har spurt Torben Bechmann Jensen, som er studieleder ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, og Ann-Karina Eske Henriksen, som er postdoktor ved Institut for Sociologi og Sosialt Arbeid ved Aalborg universitet i Danmark.

Begge forsker på kriminalitet.

Ann-Karina Eske Henriksen bekrefter fenomenet: Menn begår mye mer kriminalitet enn kvinner.

Faktisk fem ganger så mye. For 20 år siden var det 10 ganger så mye.

Dessuten begår menn også oftere mer alvorlig kriminalitet, så bare hver tyvende innsatte i fengsel er kvinne.

– Menn står for mer vold og ran, mens kvinner ofte blir dømt for bedrageri, tyverier og trafikkforseelser, forklarer Henriksen.

Vi overfaller bare dem som er svakere enn oss

Ifølge Torben Bechmann Jensen er det flere forskjellige årsakene til dette.

Jensen forteller at menn har flere muligheter.

Menn har for eksempel mer kapital, og da er det lettere å bli lokket til å åpne en skjult bankkonto i Panama.

Menn mener ofte de kan vinne et slagsmål, og det gjør at de er mer tilbøyelige til å prøve voldelig kriminalitet.

– Kvinner kan også havne i slagsmål, men gruppen av personer som er svakere enn dem, er mindre. Siden vi helst vil slåss med noen som er svakere, begår kvinner mindre voldelig kriminalitet, forklarer Jensen.

Menn begår vold fordi de kan

Torben Bechmann Jensen peker også på et annet aspekt av voldelig kriminalitet.

Siden menn er sterkere, gjør de mer skade, noe som fører til at volden oftere blir anmeldt.

– Når kvinner utøver vold på menn, blir det sjelden anmeldt. Sannsynligheten for at det vil bli registrert som vold, er også mindre, sier Jensen.

Menn og kvinner oppdras forskjellig

Mens jenter oppdras til å utvise omsorg, oppdras gutter til å beskytte og jake. (Foto: Wikipedia Commons/Sabina von Kessel)

Mye av forskjellen finnes også i barndom og oppvekst.

Menn er oppdratt til å sørge for familien, mens kvinner skal stå for omsorgen.

– Det ser man på tvers av nesten alle samfunn, forteller Torben Bechmann Jensen.

De sosiale normene leder til atferd som kan ende opp som kriminalitet.

Kriminell atferd starter ofte blant unge menn som henger på gatene om kvelden.

De driver litt hærverk og tyveri, og det kan lede til grovere kriminalitet senere i livet.

Jenter er mye mer hjemme og er underlagt en strammere sosial kontroll.

Derfor er jenter sjeldnere i større grupper av unge som henger på gatehjørnene.

– Over hele verden blir jenter fulgt tettere av foreldre og resten av samfunnet, forklarer Ann-Karina Eske Henriksen.

Gutters atferd tett på kriminell atferd

Gutters atferd er også mer risikobetont. Det handler ofte om å være sterk, modig og om å tørre å ta sjanser.

Disse karaktertrekkene er også sterkt forbundet til det å være kriminell.

– Når unge menn blir marginalisert, forsøker de å oppnå status ved å utvise det de mener er maskuline trekk. De samme karaktertrekkene kan også bli starten på en kriminell løpebane. Det samme gjelder ikke for kvinner, som sjelden prøver å passe inn i grupper der risikovilje henger høyt, sier Henriksen.

Kvinner er oftere barnas primære omsorgsperson, og derfor tar ikke kvinner like mange sjanser med kriminalitet. (Foto: Raisa Kanareva / Shutterstock / NTB scanpix)

Menn raner, kvinner driver prostitusjon

Et annet eksempel er den måten menn og kvinner forsøker å tjene penger til for eksempel narkotikamisbruk.

Menn vil ofte velge tyveri, ran, overfall og så videre, mens mange kvinner tyr til prostitusjon.

– Det er et hav av årsaker til at menn begår mer kriminalitet, sier Torben Bechmann Jensen.

Mødre vil ikke risikere å miste barna

Barn spiller også en rolle.

Barna bor ofte hos moren, så hvis far ender i fengsel, går de ikke like hardt utover barna.

Menn kan altså ta mer sjanser.

– For de fleste kvinner vil risikoen for å bli fjernet fra barna stanser dem fra å begå en kriminell handling, sier Jensen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS