Sperrebånd med politi-logo og politibil i bakgrunnen.
Andelen uoppklarte lovbrudd økte i 2023 fra året før, ifølge SSB.

Høyeste antall politi-henleggelser på ti år – og flere barn siktes for vold

60 prosent av de etterforskede sakene i fjor, ble henlagt. Samtidig siktes flere barn for vold, ifølge SSB.

Totalt ble 298.000 saker ferdig etterforsket i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Av dem ble 179.000 saker henlagt. 

Bare 40 prosent av de etterforskede sakene ble oppklart. Dette utgjorde 119.000 saker. Tallet er betydelig lavere enn de to foregående årene og den laveste andelen siden slutten av 90-tallet.

Flere uløste narkotika-saker

Andelen uoppklarte lovbrudd økte med 12,3 prosent fra året før. 

Samtidig økte antallet saker. Politiet avsluttet etterforskningen for 6,6 prosent flere saker i 2023 enn året før, viser tallene fra SSB.

En del av dem handlet om narkotika: Politiet har oppklart rundt 25.000 færre narkotikalovbrudd i løpet av de siste ti årene. 

Antallet uoppklarte bedragerier har økt med 8.000. 

41 prosent økning i uoppklarte tyverier 

I fjor var det i alt 87.200 uoppklarte eiendomstyverier, som blant annet omfatter tyverier i boliger og fra privatpersoner, som er hele 41 prosent flere enn i 2021.

Statistikken over anmeldelser viser at det har vært betydelig flere tyverier, bedragerier og skadeverk i 2023 enn i 2022.

Det er imidlertid ikke kun endringer i kriminalitetsbildet som har betydning for oppklaringsprosenten. Andelen oppklarte saker er færre innen de aller fleste lovbrudd de siste to årene, påpeker SSB.

4,2 prosent færre lovbrudd endte i fjor med tiltale og avgjørelse i domstolene eller forelegg i fra påtalemyndigheten enn i 2022. Det er hele 35,8 prosent færre enn i 2016.

Økning blant barn og unge

4,7 prosent av alle oppklarte saker i 2023 ble henlagt fordi gjerningspersonen var for ung til å kunne straffes.

Totalt ble 4.600 barn siktet for lovbrudd begått før de fylte 15 år. Det er godt over dobbelt så mange sammenlignet med årene 2013 til 2016 – da færrest barn ble tatt for lovbrudd.

Dette er også mer enn i toppårene 2007 til 2009.

Nesten 27 prosent flere 13- og 14-åringer er tatt for eiendomstyverier i 2023 enn året før, hovedsakelig mindre butikktyverier.

Flere barn siktes for vold

1.135 barn i alderen 13 til 14 år ble siktet for vold og mishandling. Blant disse var 646 for fysiske voldslovbrudd, 203 for trusler, 163 for hensynsløs atferd og 117 for ran og utpressing.

I løpet av den siste tiårsperioden har andelen 13-14-åringer som siktes for vold og mishandling, økt markant.

Dette har ført til at alderstrinnene 13 og 14 år nå har de høyeste andelene av gjerningspersoner siktet for vold og mishandling.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS