Det trengs mer kunnskap om hatkriminalitet for å kunne bekjempe det bedre, mener Politihøgskolen (Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix)
Det trengs mer kunnskap om hatkriminalitet for å kunne bekjempe det bedre, mener Politihøgskolen (Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix)

Politihøgskolen oppretter studie mot hatkriminalitet

Lavt antall anmeldelser og trolig store mørketall gjør at Politihøgskolen vil opprette et nytt studietilbud om forebygging og etterforskning av hatkriminalitet.

– Politihøgskolen ønsker gjennom dette studiet å bidra til å bedre den tverrfaglige innsatsen mot hatkriminalitet. Det gjelder både forebygging og etterforskning, sier avdelingsleder for Etter- og videreutdanninger ved Politihøgskolen, Siw Thokle.

Bakgrunn for opprettelsen er at saksfeltet har et lavt antall anmeldelser til tross for økende oppmerksomhet. Politiet mener det trolig er store mørketall på området.

– Kunnskap er avgjørende både for riktig registrering og håndtering av sakene, og for å kunne ivareta ofrene, sier Thokle.

Hatkriminalitet betegner straffbare handlinger som er motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religion/livssyn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Forskning viser også at hatkriminalitet ikke bare har konsekvenser for dem som rammes direkte, men også for dem som tilhører samme gruppe og for samfunnet som helhet. Riksadvokaten har i en årrekke bedt politiet vie hatkriminalitet særskilt oppmerksomhet, og Norge har også fått kritikk fra FN for ikke å ta saksfeltet nok på alvor.

Powered by Labrador CMS