Traumatiserte soldater bør tenke positivt

En amerikansk pilotstudie viser at soldater med posttraumatisk stressyndrom bør tenke positivt. Det kan hjelpe dem med å gjenvinne kontrollen over eget liv og få større nytte av behandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å få PTSD-soldatene til å tenke på positive minner kan man påvirke selvbildet deres, slik at de opplever mer kontroll med eget liv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fakta:

De 20 soldatene i forsøket er delt opp i to grupper. Den ene gruppen skulle huske tre positive selvbiografiske minner, mens den andre skulle huske tre selvvalgte selvbiografiske minner.

Begge grupper husket opplevelser fra sin tid i militæret, og Adam Brown advarer mot at man som terapeut oppfatter – og iscenesetter – utstasjoneringen som noe rent negativt. Soldatene har tydeligvis også gode minner.

Om forskeren:

Adam Brown er klinisk psykolog og ph.d. Han er ansatt ved New York University.

Hans primære forskningsinteresser er hvordan man kan endre på folks selvoppfattelse og hvordan det påvirker hukommelse, beslutningsevne og så videre.

Fakta:

Center on Autobiographical Memory Research (CON AMORE) ved Aarhus Universitet er vertskap for den tredje konferansen om selvbiografisk hukommelse.

I 2012 er det fokus på kliniske perspektiver. Tidligere har konferansene handlet om teoretiske perspektiver og utviklingsperspektiver. 150 forskere fra hele verden deltar.

Bare halvparten av soldatene som har posttraumatisk stressyndrom (PTSD), får utbytte av den behandlingen de blir tilbudt. Men det kan kanskje endres med ganske enkle midler.

En pilotstudie indikerer at det å tenke på positive opplevelser – hvor soldaten har hatt kontroll over sitt eget liv, opplevd suksess eller oppført seg modig – kan gjøre dem mer tilgjengelige for behandling.

Adam Brown fra New York University står bak studien, og han mener de positive minnene gir soldatene en sterkere opplevelse av at de kan kontrollere eget liv og påvirke omgivelsene sine.

Brown har nettopp vært i Danmark ved en stor konferanse om såkalt selvbiografisk hukommelse.

Endret selvoppfattelsen

Forskeren forsøkte å påvirke den selvbiografiske hukommelsen til 20 amerikanske kampveteraner fra krigene i Irak og Afghanistan.

Selvbiografisk hukommelse handler om ting vi selv har opplevd, og den definerer i høy grad hvordan vi oppfatter oss selv. Hos soldater med PTSD har selvoppfattelsen ofte endret seg, slik at de oppfatter seg selv som mindre effektive og med mindre kontroll over eget liv.

– Studiene våre viser at soldater kan påvirke selvbildet ved å tenke på tre minner hvor de har vært vellykkede, oppført seg heltemodig eller på annen måte hatt positive opplevelser, forteller Brown.

Løste oppgaver bedre

Soldatene, som var delt i to grupper, ble testet for framtidsforestillinger og evnen til å ta effektive beslutninger – to øvelser som er vanskelige for personer med PTSD.

– Gruppen av soldater som hadde tenkt positivt, kunne bedre forestille seg å være målorienterte, aktive og vellykkede i fremtiden, forteller Brown.

Det samme viste seg i oppgaven hvor de skulle løse et problem. Soldatene ble presentert for en militær problemstilling, men de fikk bare opplysninger om start- og sluttpunkt. Hvordan de to punktene skulle forbindes, måtte soldatene tenke ut selv.

– De soldatene som hadde tenkt positivt, fant på flere problemløsende skritt, og de ble vurdert som mer effektive, forteller forskeren.

Ny tilnærming

Resultatene indikerer ifølge Brown at positiv tenkning på sikt kan forebygge PTSD eller hjelpe de som ikke får glede av behandlingen.

I dag behandler man tilstanden ved å gjennomgå den mest traumatiske begivenheten igjen og igjen sammen med en terapeut. Ideen er ifølge Brown at pasienten til en viss grad venner seg til den intense frykten og forbinder den med nye opplysninger.

Målet er at pasientene slutter å generalisere minnet, slik at en traumatisk begivenhet på en togstasjon ikke blir til en forventning om traumatiske begivenheter på alle togstasjoner.

Fortiden påvirker framtiden

Behandlingen er svært effektiv for de som er mottakelige, men det er bare om lag halvparten av pasientene.

– Det skyldes antagelig at noen soldater blokkerer behandlingen, for eksempel ved å se seg selv som ineffektive og uten kontroll. Så vi tror vi må forbedre selvoppfattelsen deres, og det kan skje med å framkalle disse positive minnene, forklarer Brown.

– Vi viser at vi kan få soldatene til å tenke annerledes på framtiden ved å tenke annerledes på fortiden.

Nytt felt

Adam Browns pilotstudie er en del av et større forskningsprosjekt på New York University, og han er en av de første som bruker denne metoden.

– PTSD er sterkt assosiert med endringer i pasientenes oppfatning av egen identitet, men det er forsket svært lite på hvordan vi kan gjøre noe med det. Og vi vet enda mindre om de bakenforliggende mekanismene, forteller han.

– Det er kanskje fordi vi i den kognitive behandlingen har hatt en underforstått forventning om at det hjelper å forbedre pasientenes selvbilde. Derfor har vi ikke undersøkt hvorfor. Det er først nå vi har begynt å teste disse ideene eksperimentelt, sier Brown.

Han tror de ferdige resultatene kommer i slutten av 2012.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS