Kreftrisiko i oljeindustrien

Oslo (NTB): En rapport fra Kreftregisteret viser at menn som jobber i oljeindustrien, kan ha forhøyet risiko for enkelte krefttyper.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kreftregisteret la tirsdag fram en rapport om kreftrisiko blant ansatte i norsk offshorevirksomhet.

Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft ikke avviker mye fra resten av befolkningen. Likevel ser man at mannlige offshoreansatte har en forhøyet risiko for akutt myelogen leukemi og brysthinnekreft.

- Jeg tar kunnskapen om helseeffekter av farlig kjemikalieeksponering i arbeidet meget alvorlig, og har allerede iverksatt en rekke tiltak i denne sammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Bekymret

Også Industri Energi, fagforbundet for industri og energi, er bekymret over de to krefttypene som er overrepresentert blant offshoreansatte.

- Det er urovekkende at offshoreansatte skal være spesielt utsatt for disse to kreftformene. Vi finner det åpenbart at det er knyttet til det kjemiske arbeidsmiljøet, og vi forventer at de fra myndighetenes og arbeidsgivernes side kommer til bunns i saken, sier informasjonssjef Martin Steen i Industri Energi til NTB.

Steen er glad for at Kreftregisteret har tatt initiativ til undersøkelsen, som slår fast at kreftrisikoen generelt sett ikke er større blant de offshoreansatte enn i gjennomsnittsbefolkningen for øvrig.

Benzen og asbest

En mulig årsak til typen leukemi som er funnet hyppigere blant de offshoreansatte, er eksponering for oljeprodukter som benzen. Asbest er den vanligste årsaken til brysthinnekreft.

- Siden begge sykdommene kan være yrkesbetinget, og siden eksponeringen blant deltakerne kan medvirke til utvikling av slik sykdom, anser Kreftregisteret det som sannsynlig at økningen er reell og har sammenheng med tidligere arbeidsforhold, heter det i rapporten.

Kreftregisteret anbefaler videre forskning som kan belyse saken nærmere.

(NTB)

Powered by Labrador CMS