Bildet viser radiologene Hildegunn Aase (bak) og Cecilia Sandvik ved Haukeland universitetssykehus i Bergen som tyder bilder fra 3D-mammografi. (Foto: Haukeland universitetssykehus).
Bildet viser radiologene Hildegunn Aase (bak) og Cecilia Sandvik ved Haukeland universitetssykehus i Bergen som tyder bilder fra 3D-mammografi. (Foto: Haukeland universitetssykehus).

Fant ikke mer brystkreft med 3D-mammografi

Fagmiljøer har hatt store forventninger til at den nye teknologien med mammografi i tre dimensjoner skal kunne avdekke enda flere aggressive og dødelige kreftsvulster i brystet. Men det slo ikke til, viser ny, norsk studie.

Mange har hatt store forventninger til ny og mer avansert teknologi.

Forventningene har gått ut på at 3D-scanning kan finne kreftsvulster som gjemmer seg i kjertelvevet.

Men 3D-mammografi gir ikke dramatisk bedre resultater enn tradisjonell mammografi. Forskerne oppdaget like mange tilfeller av brystkreft ved bruk av 3D-screening som ved vanlig mammografi.

Det viser en studie som forskere ved Mammografiprogrammet ved Kreftregisteret, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har gjort, der de sammenlignet de to formene for screening.

Den norske studien ble publisert i tidsskriftet Lancet Oncology torsdag.

Ikke fare for overdiagnostikk

Resultatene skiller seg fra tidligere studier, når det gjelder hvor mye brystkreft som ble oppdaget. En svensk studie fra høsten 2018 viste at 3D-screening kan avdekke 30 prosent flere kreftsvulster enn vanlig mammografi.

Hofvind regner derfor med at studien vil skape reaksjoner.

Den norske studien er så langt den største og mest omfattende studien på området som er gjort. 29 400 tilfeldig utvalgte kvinner ble delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk vanlig mammografi, den andre 3D-mammografi, også kalt tomosyntese. Til sammenligning omfattet den svenske studien halvparten så mange.

I fagmiljøene har man også vært bekymret for om digital 3D-scanning kan være for god til å oppdage brystkreftsvulster, og dermed føre til overdiagnostikk, ifølge Kreftregisteret.

Men studien viser at det ikke er økt risiko for å oppdage «feil type» brystkreft, som noen har vært bekymret for.

Det oppdages riktignok flere svulster med den mer avanserte teknologien. Men disse svulstene viser seg oftere å være små og saktevoksende.

Dette er svulster som kanskje ikke ville gitt symptomer eller plager i løpet av kvinnens levetid.

Flere spares for ekstra innkalling

Presisjonen ved 3D-screening ser likevel ut til å være bedre.

- Det var færre kvinner som ble kalt tilbake for tilleggsundersøkelser, sier prosjektleder Solveig Hofvind ved Kreftregisteret i en pressemelding. Hun er også leder av Mammografiprogrammet.

Det betyr at flere kvinner blir spart for ubehag og bekymring som gjerne følger med det å gjennomgå ny undersøkelse.

Resultatene tyder dermed på at 3D-screening er treffsikker.

Selv om teknologien altså ikke avdekket mer brystkreft, er dette en lovende side ved resultatene.

- Målet med mammografiscreening er først og fremst å finne de farlige brystkreftsvulstene, bekrefter Lars A. Akslen, patolog ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, i pressemeldingen.

Trygt, men må forske videre

Hofvind sier resultatene er interessante og tyder på at tomosyntese er trygt å bruke i screening.

Likevel understreker hun at det er viktig å få enda mer erfaring med tomosyntese og følge opp med flere studier siden det fortsatt er en rekke kunnskapshull som må fylles.

– For eksempel blir det viktig å se på forskjeller i hvor mange krefttilfeller som oppdages mellom screeningrundene – det tallet bør være så lavt som mulig. Og vi må følge med på om det oppdages flere eller færre svulster i neste screeningrunde, sier Hofvind.

Kan være fordel ved tett kjertelvev

Forskerne antar at 3D-mammografi kan være en fordel for kvinner som har betydelig økt risiko for brystkreft.

Dette gjelder kvinner med veldig tett kjertelvev i brystet, på fagspråket kalt høy mammografisk tetthet.

De har en økt risiko for at brystkreft blir oversett ved vanlig screening fordi svulsten kan maskeres eller skjules av det tette kjertelvevet.

Forskerne tror 3D-screening kan være bedre egnet til å oppdage disse svulstene. Dette blir en del av det videre arbeidet forskergruppen skal følge fremover.

Kostnader må veies

Kostnadene ved tyding av 3D-bilder er høyere, fordi det tar mer tid å tolke bildene. Dette kan endre seg etterhvert som radiologene blir mer erfarne med å tyde bildene.

Samtidig blir samfunnet spart for kostnader når færre undersøkelser gjøres.

Kilde:

S. Hofvind mf: Two-view digital breast tomosynthesis versus digital mammography in a population-based breast cancer screening programme (To-Be): a randomised, controlled trial. Sammendrag. Lancet Oncology, 9. mai 2019.

Powered by Labrador CMS