En svensk forsker synes at man skal være ekstra forsiktig med å smøre for mye solkrem på barna fordi solkremer ofte inneholder hormonforstyrrende stoffer. Norske forskere er ikke helt enig i det.

Er solkrem skadelig for oss?

Vi trenger mer informasjon om risikoen ved å bruke solkrem, mener svenske forskere. Norske forskere mener at vi allerede vet mye.

Når sommeren endelig kommer og vi skal sole den bleke vinterhuden vår, kommer alltid de kjedelige advarslene: Vi må være forsiktige med sola. 

Siden 2000-tallet har det vært en voldsom økning i hudkreft i Norge. Fra 2021 til 2022 var det en økning på rundt 20 prosent som fikk føflekkreft.

Et av de viktigste rådene for å unngå hudkreft er at vi må bli flinkere å bruke solkrem. 

Men ikke alle er overbevist om at mye solkrem er så bra for kroppen vår.

Hormonforstyrrende stoffer

Christina Rudén er professor i økotoksologi ved Stockholm universitet. Hun mener at vi har blitt for ukritiske og smører oss for mye.

I et intervju med Svenska Dagbladet sier hun at solkrem må brukes, men at vi må være mer forsiktige med å smøre oss inn for ofte.

– Det er ikke uvanlig at solkremer inneholder ingredienser som er hormonforstyrrende eller som man mistenker kan være det. Disse kan være skadelige, sa hun nylig i et intervju med avisa.

Ekstra forsiktige med barn

Særlig er barns helse utsatt, mener Rudén. 

Stoffene i solkremen kan forstyrre hormonsystemet i kroppen. Hun synes derfor at man skal være ekstra forsiktig med å smøre for mye solkrem på de minste, ettersom de er spesielt sårbare for disse kjemikaliene. 

– Hormonforstyrrende stoffer kan for eksempel påvirke fertiliteten og hjernens utvikling, sier den samme professoren i et intervju med det svenske populærvitenskapelige tidsskriftet Extrakt.

Ellen Bruzell har ledet en vurdering av risikoen av å bruke solkrem opp mot nytten.

Solkremer som er spesielt laget for barn, har ofte lavere innhold av kjemikalier. Disse kan også voksne bruke, mener Rudén. 

Hun anbefaler også solkremer som er miljømerket. 

Rudén mener at vi må bli flinkere til å veie risikoen opp mot fordelene med å bruke solkrem.

Vurdert seks UV-filtre

Ellen Bruzell er forsker i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Hun har nylig ledet et arbeid med nettopp å vurdere risikoen ved bruk av solkrem opp mot nytten. 

– Vi har vurdert toksisitet av seks ulike UV-filtre i solkrem, og vi har sett på i hvilke mengder de blir brukt og hvor mye som blir tatt opp i kroppen. 

Forskerne fant ikke at de hadde noen negative effekter på folks helse. 

Parabener har bekymret

Bruzell blir litt overrasket over de sterke uttalelsene fra den svenske forskeren.

 Hun mener at det allerede har skjedd endringer som gjør solkrem tryggere. 

Hovedhensikten med solkrem er jo at den har UV-filtre. Men det er ikke disse man er bekymret for når det gjelder hormonherming. Der er det parabener som er i søkelyset, forklarer hun.

Parabener er en gruppe stoffer som kan ha tilsvarende, men svakere, effekter som det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Disse er i konserveringsmidler i solkremen for at den ikke skal utvikle sopp og bakterier. 

– VKM hadde tenkt å ta med parabener i sin rapport. Men det viste seg at de fleste solkremer som selges på det norske markedet, ikke inneholder parabener lenger, forteller Bruzell. 

– I lang tid har det vært mye negativ oppmerksomhet om dette med hormonforstyrrende stoffer i solkrem. Industrien har derfor skiftet ut stoffene for at publikum skal bli fornøyd.

Er det grunn til bekymring?

En av de største bekymringene ved bruken av parabener i kosmetikk og kremer er altså stoffenes påståtte evne til å påvirke hormonsystemet. 

Forskning viser at hvis du smører kremer på huden som inneholder hormonhermende stoffer, kan det spores i blod og urin.

Men om det gir grunn til bekymring, er heller usikkert, forteller Bruzell. 

– Det har vist seg i studier at parabener som finnes i solkrem, er meget svake hormonhermere. De er mellom tusen og en million ganger mindre virksomme enn naturlige østrogener. 

Det amerikanske mat- og legemiddelverket FDA, som ligger under helsedepartementet i USA, skrev i 2018 at de ikke hadde funnet at parabener i kosmetikk hadde en effekt på menneskers helse, forteller hun. 

Fysisk filter

Barn skal helst bruke solkrem som inneholder såkalt fysisk filter, forteller Bruzell. 

Disse inneholder partikler som legger seg på huden som et tynt lag og virker i stor grad gjennom å reflektere bort solstrålene. 

– Dette blir ikke tatt opp i kroppen, så det kan derfor ikke være farlig. Voksne som er bekymret for å bruke solkrem, kan også bruke disse solkremene med fysisk filter.

Hun er generelt mer bekymret for de solkremene som folk lager selv av «naturlige» stoffer som ikke har gått gjennom tester. 

– Hva de inneholder, vet vi ikke noe om, sier Bruzell.

Falsk trygghet?

Julia Fougelberg er hudlege og forsker på hudkreft ved Sahlgrenska universitetssykehus i Sverige. Hun mener at solkrem gir en falsk trygghet. 

Du tror du kan være ute i solen så mye du vil uten å ta skade av det, sier hun i intervjuet med Svenska Dagbladet. 

Dette er Berit Granum, forsker ved Folkehelseinstituttet, enig med henne i. 

Hun har vært med på vurderingen av solkremer for Vitenskapskomiteen for mat og miljø. 

– Det er en risiko for at du får en falsk trygghet når du bruker solkrem, ved at du oppholder deg lenger ute i sola enn du bør. Dermed øker risikoen for å bli solbrent. 

Høyere risiko med solkrem

I en studie har den svenske forskeren Pelle Lindqvist, professor ved Karolinska institutet, funnet ut at de som smører seg med solkrem faktisk har dobbelt så høy risiko for å få føflekkreft. 

I Sør-Sverige har de som smører seg for å være lenge ute i solen, en tidoblet risiko for å få denne sykdommen. 

Forskernes forklaring er nettopp at solkrem gir falsk trygghet. 

– Med solkrem blir det lettere å sole seg for mye fordi du tror du er beskyttet, sier Lindqvist til Svenska Dagbladet. 

For dårlig kvalitet på studier

I sin nytte-risikovurdering av solkrem brukte VKM data både fra humane studier og fra dyrestudier til å finne mulige negative helseeffekter knyttet til bruk av solkrem. 

I studier på effekter av solkrem på mennesker ble det undersøkt om det blant annet er en sammenheng mellom bruk av solkrem og henholdsvis en økt forekomst av føflekkreft og redusert produksjon av vitamin D.

De fant ut at solkrembruk beskytter mot visse hudkrefttyper, deriblant føflekkreft.

– Vi konkluderte dessuten med at studiene på en sammenheng mellom bruk av solkrem og økning i føflekkreft, samt redusert D-vitaminproduksjon, ikke var av god nok kvalitet.

Lær av middelhavsfolket!

– Vi kan ikke si at folk skal unngå sola. Jeg tror vi har godt av litt sol. Men vi burde lære mer av folk som bor i land med mer sol. Vi har blitt flinkere til å bruke solkrem. Nå må vi bli flinkere til å bruke mer skygge, beskytte oss med klær og ikke ligge og grille oss i sola.

Det sa hudkreftekspert Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret i et intervju med forskning.no i 2021. 

Hun mener at vi må lære av folk som bor i land med mye sol. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS