Rundt to prosent av lungekreftrammede har den samme feilen i det samme proteinet som føflekkreftpasienter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Medisinforsøk krympet svulster

Svulstene krympet da pasienter med lungekreft fikk medisin mot føflekkreft. Forsøket gir håp om bedre og mer persontilpasset behandling.

– Det er veldig motiverende og inspirerende når vi ser så god effekt. Denne pasienten har fått langt bedre livskvalitet. Svulstene krympet, pusten ble bedre, og hosten forsvant, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet i Oslo.

Helland forteller om de foreløpige resultatene av en studie der en kvinne med lungekreft har fått medisiner som skal hindre kreftcellene å spre seg. Forsøket er en del av en internasjonal studie der totalt 40 lungekreftpasienter, to av dem norske, har fått legemidlene dabrafenib og trametinib – medikamenter som oftest blir gitt til føflekkreftpasienter.

– Medikamentene har hatt god effekt hos mange føflekkreftpasienter fordi de hemmer den egenskapen ved kreftcellen som gjør at den deler seg raskere enn friske celler, forteller Helland.

Hemmer kreftspredning

Årsaken til at forskerne vil teste føflekkreftmedisiner på enkelte pasienter med lungekreft, handler om likheter mellom kreftcellene. Omtrent 50 prosent av føflekkreftpasienter har en feil i et bestemt protein som får kreftcellene til å kopiere seg raskere.

Ved å gi pasientene legemidler som målrettet stopper denne feilen kan legene stanse den ukontrollerte celledelingen. Resultatet er at kreften hos mange føflekkreftpasienter slutter å spre seg, og til og med går tilbake igjen.

Rundt to prosent av lungekreftrammede har den samme feilen i det samme proteinet som føflekkreftpasientene. Forskerne ville derfor undersøke om medisiner mot føflekkreft også kunne ha effekt mot lungekreft.

Åslaug Helland, som leder Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft, har testet ut medikamentene på en mann og en kvinne i Norge. Kvinnen har fått behandling i tre måneder – lenge nok til at den nå gir gode resultater.

Forsker Åslaug Helland. (Foto: Per Marius Didriksen)

– Dersom pasientene ikke hadde fått denne behandlingen, så ville cellegift vært eneste alternativ. Cellegift har effekt hos noen, men dessverre vet vi at effekten kan være kortvarig. Jeg vil tro, basert på de foreløpige resultatene vi nå ser, at denne behandlingen vil føre til forlenget levetid for disse pasientene, sier Helland. 

De to norske pasientene ved Radiumhospitalet blir nøye fulgt opp og vil fortsette å få medisinen så lenge den har effekt. 

Baner vei for nye medisiner

Helland håper studien kan føre til at denne typen kur blir en etablert behandling for pasienter med uhelbredelig lungekreft.

– Når vi får de endelige resultatene fra behandlingen av alle de 40 pasientene som har deltatt i studien, vil det gi oss viktig informasjon om hvor vi går videre. Forventningene er at de aller fleste pasientene responderer godt, har få bivirkninger og økt livskvalitet.

Helland peker på at forskere over hele verden har utviklet legemidler som kan stoppe feilene som fører til at kreftcellene sprer seg hos den enkelte. Listen over slike målrettede legemidler blir stadig lengre.

Powered by Labrador CMS