Aktive barn etter kreft

Fysisk aktivitet er viktig for barn etter kreftsykdom. Det bidrar til at barna kan komme raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvert år får omtrent 140 barn under 15 år kreft i Norge. De aller fleste av dem overlever. Men tilpasning til hverdagen etter den alvorlige sykdommen kan være vanskelig.

Seniorforsker Hege Gjertsen fra Nordlandsforskning har evaluert et prosjekt der målsetningen er å utvikle et tilbud med tilpasset fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at barn og unge med kreftsykdom raskest mulig kommer tilbake til hverdagen og får god livskvalitet.

Prosjektet “Krefter i bevegelse” går ut på et toukers opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) for barn og ungdom med ledsagere.

Gjertsen fant at alt i alt var foreldrene svært fornøyd med oppholdet. De dro fram barnas mestringsfølelse etter fysisk aktivitet som viktig for barna å ta med seg videre.

- Min studie viser at det er behov for dette tilbudet, samtidig som det også er utfordringer knyttet til å skulle gi tilbud om tilpasset fysisk aktivitet til denne gruppen, forteller Gjerntsen, som gjennomførte en følgeevaluering av prosjektet.

Brutte barrierer

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Noen av barna hadde gått fra å være den beste på fotballaget til å bli den dårligste. Det gjør noe med selvtilliten. Derfor er det spesielt viktig for dem at de igjen opplever å mestre fysiske aktiviteter, ifølge Gjertsen.

Foreldrene mente det var bra for barna å delta på samlingene, at de hadde brutt barrierer ved å delta i mange forskjellige fysiske aktiviteter. Evalueringen viser at de ansatte ved VHSS i stor grad har klart å tilpasse tilbudet for barna, selv om enkelte foreldre mente oppholdet hadde blitt litt for tøft for deres barn.

Barna var også mer motiverte til å være aktive når de kom hjem. Å være sosial sammen med barn i samme situasjon, var også en viktig ingrediens.

Etter oppholdet fikk barna et klarere bilde på hva de kan og ikke kan gjøre av aktiviteter og hvilken form de er i. Barna rapporterte om stort utbytte av oppholdet og ville gjerne komme tilbake. De var slitne etter oppholdet, men en god slitenhet som ikke kom av sykdom.

Flere av barna fikk også bedre fysisk form i løpet av de to ukene ved VHSS. Det ble i alt gjennomført 3 opphold i perioden november 2009 – desember 2010 som hver varte i 2 uker.

Gjertsen konkluderer med at oppholdene på kort sikt ser ut til å ha flere positive virkninger på barna som har deltatt.

Hege Gjertsen (Foto: Nordlandsforskning) (Foto: Nordlandsforskning)

Utfordringene hjemme

Det er en utfordring å klare å legge til rette for at barna kan få delta i tilrettelagte fysiske aktiviteter der de bor. Flere av foreldrene fortalte at det er mangel på kompetanse om denne problematikken i kommunene.

Noen av foreldrene Gjertsen intervjuet sa det var vanskelig å bruke den nye kunnskapen da de kom hjem igjen, og de visste ikke hvordan de kunne fortsette med aktivitetene.

- Tilbudene i hjemkommunene er veldig varierende, og det kan være en utfordring å fortsette aktiviteten etter oppholdet. Noen får ikke tilpasset gymtimer, men heller misforstått snillhet om at barna heller kan slappe av på sidelinja, forklarer Gjertsen.

Mer informasjon:

Les om prosjektet på VHSS sine nettsider.

Gjertsen, Hege: Fysisk aktivitet for barn og unge som har hatt kreft - Evaluering av utviklingsprosjektet “Krefter i bevegelse” ved Valnesfjord Helsesportssenter. NF-rapport 13/2010

Powered by Labrador CMS