Nå starter en pilotstudie opp i Norge der forskere finner risikoen for brystkreft ut fra spyttprøver hos deltakerne.

Spyttprøve kan avdekke risiko for brystkreft

For første gang prøves en ny gentest ut på norske kvinner. Forskerne analyserer hvem som har økt risiko for å få brystkreft. – De med økt risiko kan da få tettere oppfølging, sier forsker Tone Hovda.

Fra før er det velkjent at to bestemte genvarianter gir mye høyere risiko for å utvikle brystkreft.

Nå skal en ny gentest prøves ut, hvor andre genvarianter hos kvinnene skal analyseres.

Forrige uke startet den nye norske pilotstudien med kvinner fra Vestre Viken.

Ved hjelp av spyttprøver, skal forskere analysere ulike gen-variasjoner hos kvinnene.

En av fem får brystkreft før de er 50

Nå får bare kvinner over 50 år tilbud om mammografi-screening.

Men 20 prosent av alle som får brystkreft, får diagnosen før de fyller 50 år.

Målet med pilotstudien er å se om screening kan gjøres mer målrettet inn mot hver enkelt kvinnes risiko.

MedWatch omtalte saken først.

Rekrutterer kvinner fra Vestre Viken

Forskerne rekrutterer nå kvinner fra Vestre Viken helseforetak til å delta i studien.

– I alt skal vi ha med 80 kvinner mellom 40 og 50 år.

Det sier overlege Tone Hovda ved Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken helseforetak til forskning.no.

Testen er enkel og tas fra innsiden av munnhulen. Spyttprøven fra kvinnene sendes så til Estland for analyse.

Svaret vil vise om deltakerne har forhøyet risiko eller ikke.

Om prøven viser forhøyet risiko, vil deltakeren få anbefalt et eget kontrollopplegg.

- Målet med studien er å finne kvinner med økt risiko slik at de kan følges opp tettere, sier Tone Hovda, overlege ved Brystdiagnostisk senter, Vestre Viken helseforetak.

Ikke ett spesifikt gen

Det har lenge vært kjent at kvinner med mutasjon i blant annet BRCA1 og BRCA2-genene har svært forhøyet risiko for å utvikle brystkreft.

– Men det er ganske mange familier der det er mange tilfeller av brystkreft uten at man har funnet ett spesielt gen som øker risikoen, forklarer Hovda.

Prosjektet har som mål å finne disse kvinnene som har økt risiko.

Det er ikke varianter i enkelt-gener de er på jakt etter.

Regner ut risiko-score for hver enkelt

– Det er mange småendringer på flere gener som sammen kan gi økt risiko for brystkreft, forklarer Hovda til forskning.no.

Gen-endringene gir ikke økt risiko hver for seg, men kan gi økt risiko hvis de opptrer sammen.

Ut fra dette, kan forskerne regne ut en risiko-score for hver enkelt deltaker.

– Vi kaller det en polygenetisk risikoscore, sier Hovda.

Noen kvinner kan ha økt risiko, mens andre kan ha lavere risiko for brystkreft enn gjennomsnittet.

Kan få tettere oppfølging

Om piloten lykkes, kan testen tas i bruk i stor målestokk en gang i fremtiden.

– Dette vil være et ledd i mer persontilpasset screening av brystkreft, sier Hovda.

Målet er at kvinner med økt risiko kan få tettere oppfølging. Dermed kan man oppdage kreft tidligere enn nå.

– De kan for eksempel få tilbud om å starte med mammografi tidligere, forklarer Hovda.

Eller bli undersøkt hyppigere enn annet hvert år.

Det kan også tenkes at kvinner med lavere risiko enn vanlig, ikke trenger mammografi så ofte som annet hvert år.

Nå tilbys kvinner mellom 50 og 69 år mammografi annet hvert år i det norske Mammografiprogrammet.

Ser også på tett brystvev

En del av pilotstudien skal også undersøke mer rundt tetthet i brystvevet.

Det er kjent at de som har tett brystvev, har en noe høyere risiko for å få brystkreft enn de som ikke har tett brystvev.

Det kan også vanskeligere å oppdage svulster i disse brystene ved mammografi, fordi svulstene kan skjules i brystvevet.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster og en estisk bioteknologi-bedrift. Genetikk-forskere ved OUS og UiO har bidratt med å analysere data fra norske biobanker.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS