Tvinner ikke tommeltotter - taster sms

Vi sitter på ingen måte foran tv-en og tvinner de berømmelige tommeltottene, når sjansen til å delta byr seg. Hvem er mest på tv, og hvem er flittigst per sms?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske forskere slår fast at publikumsdeltakelse i mediene ikke lenger er et nisjefenomen, og at flere grupper er på tv enn før.

Fortsatt er den såkalte eliten mest på tv, og ungdommen dominerer “sms-delen” av programmene.

Jakten på superbrukeren

Fire prosent har sendt fem meldinger (9-19 år), og 13 prosent har sendt sms minst én gang til ett tv-program i løpet av ett år. Dessuten har én prosent sendt så mange som 50 eller flere meldinger til et tv-program i samme tidsrom.

Det går frem av undersøkelsen “Jakten på superbrukeren - Hvem er de mest aktive mediedeltakerne?”.

I alt 1 232 personer i et representativt utvalg av befolkningen deltok i brukerundersøkelsen, som TNS Gallup gjennomførte for PaP i 2004.

“Jakten på superbrukeren…” er en del av det store forskningsprosjektet Participation and Play (PaP) ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo.

Torsdag ble noen av resultatene fra forskningsprosjekter som hører inn under PaP, presentert i Oslo på formidlingsseminaret Mediedeltakeren.

Medieforsker Espen Ytreberg og stipendiat Vilde Schanke Sundet fra IMK ga oss noen glimt av hvordan, og i hvilken grad, ungdom og voksne deltar i forbindelse med tv-programmer.

Superbruker 1

Ytreberg og Schanke Sundet har i sin analyse av materialet identifisert tre typer superbrukere, som er ganske forskjellige. Superbruker 1 har vært mye på tv.

"Tiden da folk bare satt i stolen og fulgte programmet er definitivt forbi. Nå innbyr stadig flere programmer publikum til å sende inn sms for å ytre seg."

Så mange som seks prosent av de spurte har vært minst fem ganger på tv i løpet av livet.

38 prosent svarer at de har vært på tv minst én gang, i en eller annen sammenheng.

Ganske mange har altså hatt sine minutter med “berømmelse” på skjermen - i større eller mindre grad, får vi vel si.

- De som er mest på tv har en ganske spesiell profil.

- Flertallet er høyt utdannede mannlige akademikere fra Trøndelag/Nord-Norge eller Oslo. Altså ikke helt fjernt fra personer som for eksempel Thomas Hylland Eriksen, sa Vilde Schanke Sundet på seminaret.

Nær halvparten av de spurte har vært på tv i kraft av sin yrkesutøvelse.

Superbruker 2

Forskernes karakteristikk av Superbruker 2 er at han eller hun sender mye sms. De yngste (i alderen 9-19 år) regjerer på sms-fronten.

Her har fire prosent av de spurte sendt meldinger til tv-programmer, eksempelvis Idol og Svisj, minst fem ganger på ett år. Én prosent har sendt så mange som 50 eller flere meldinger.

- Publikumsdeltakelse er ikke lenger et nisjefenomen, men fortsatt er det særlig de voksne med høy utdanning og inntekt som dominerer i tv-bildet.

- Ungdom er deltakelsens bakkemannskap, i utkanten av tv-skjermen, de som må bruke penger for å være med ved at de sender inn meldinger, forklarte Schanke Sundet.

Superbruker 3

Den tredje superbruker-kategorien rommer personer som deltar på flere plattformer.

"Unge dominerer ikke overraskende på sms-fronten, og det er oftest slik de deltar i forbindelse med tv-program, viser undersøkelsen."

Her viser undersøkelsen at 10 prosent av de spurte både har vært på tv, og dessuten bidratt via internett, sms, telefon eller brev/e-post.

Denne kategorien rommer både de yngste, fra 9 til 19 år, og voksne med mer enn fire års utdanning, opplyste Schanke Sundet.

Hun trakk frem et eksempel på at dette faktisk også kunne passe inn på enkelte av forskerne selv.

I noe spøkefulle ordelag ble det trukket frem at en hadde sittet sammen med datteren og sendt inn stemmer til Idol per sms, dog på forskjellige kandidater.

Les mer:

Forskningsprosjektet Participation and Play in Converging Media.

Powered by Labrador CMS