- Venstrehåndsarbeid

Nylig la Jonas Gard Støre og Al Gore fram en rapport om global snø- og issmelting. Nå får den hard kritikk av klimaforsker Ola M. Johannessen fra Nansensenteret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kan virke som at klimaendringene har roet seg siden temperaturen ikke har økt så mye det siste tiåret. Men om få år vil temperaturen øke kraftig igjen, ifølge forskere. (Foto: Bjørnar Kjensli)

Mandag denne uka la utenriksminister Jonas Gard Støre og tidligere visepresident Al Gore fram rapporten Melting snow and ice: a call for action.

Her har internasjonale forskere laget en oversikt over global snø- og issmelting, og konklusjonene er urovekkende. De peker mot at snø- og isdekte områder forsvinner raskere enn antatt.

- Denne rapporten er resultatet av over to års arbeid sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre og mange av verdens ledende forskere. Den viser at vi må handle umiddelbart hvis vi skal finne en løsning på klimakrisen, sa Al Gore i forbindelse med utgivelsen.

Men nå får rapporten hard kritikk fra andre klimaforskere.

- Dette bærer preg av å være venstrehåndsarbeid, sier Ola M. Johannessen, direktør ved Nansensenteret i Bergen.

Han mener forskerne bak rapporten refererer til få publiserte forskningsarbeider, og at noen av påstandene er direkte gale.

- Det ser heller ikke ut som om rapporten er skikkelig kvalitetssikret. Hvis jeg skulle sett igjennom den, ville jeg nok brukt kraftig rødblyant, sier han.

Lukket gruppe

Johannessen stiller spørsmål ved utsagnet om at verdens ledende forskere står bak verket.

- Det er en meget liten gruppe forskere involvert i denne rapporten, og blant dem finner jeg ikke veldig mange verdensledende vitenskapsfolk, sier han til forskning.no.

"Ola M. Johannessen, professor ved Nansensenteret ved Universitetet i Bergen."

- Rapporten er basert på et møte som Utenriksdepartementet og Polarinstituttet arrangerte sammen i april. Vi hørte at det skulle holdes, men mange av kollegaene mine i utlandet og i Bergen ble ikke invitert.

- Nansensenteret har drevet med isforskning i mange år, og jeg spurte om å få komme, men fikk fortalt at det var et lukket møte som vi ikke kunne delta på.

Nå kritiserer Johannessen forskerne som faktisk deltok for å ha gjort et overfladisk arbeid. Han mener gruppa refererer til få publiserte forskningsrapporter. De henviser ofte til sine egne arbeider, men utelater andre viktige arbeider.

Jan-Gunnar Winther, direktør i Norsk Polarinstitutt, mener imidlertid at kritikken er ubegrunnet.

- Rapporten er basert på vitenskapelige publiserte artikler. Ikke alle publiserte rapporter er tatt med, men hvert kapittel i rapporten er skrevet av ledende eksperter på sine områder, sier han.

- Det dreier seg om til sammen rundt 40 internasjonale eksperter.

Johannessen kritikk slutter imidlertid ikke med dette. Han mener noen av påstandene om issmelting er direkte gale.

Gale tall for smelting

- Rapporten slår for eksempel fast at mengden havis i Arktis har sunket med nesten 40 prosent siden 1979. Dette er feil. Det riktige tallet er 4,1 prosent hvert tiår – altså 12,3 prosent siden 1979.

- Jeg vet ikke hvor de 40 prosentene kommer fra. Det er helt misvisende, sier Johannessen.

Winther fra Polarinstituttet mener derimot at begge tall godt kan forsvares.

- Dersom man leser rapporten går det helt klart fram at de nærmere 40 prosentene dreier seg om reduksjon av isutbredelse om sommeren siden 1979, mens Johannessen opererer med årsmiddel. Dermed er begge tallene riktige, sier han til forskning.no.

- Reduksjonen av isdekket vinterstid er mye mindre enn sommerstid, noe som også framgår tydelig av rapporten.

Tapte variasjoner

Johannessen kritiserer videre rapporten for ikke å ha tatt høyde for variasjonene i issmeltingen.

- Under den naturlige oppvarmingen i Arktis i 1915-1935 minket isen med 0,6 millioner kvadratkilometer, mens den økte med 1,6 millioner kvadratkilometer sommeren 1996. Dette var forårsaket av den Nord-Atlantiske svingningen.

- Men slik variabilitet er overhodet ikke nevnt i rapporten. Forskerne har heller ikke balansert hvor mye av endringen som skyldes CO2 og hvor mye som er naturlig, sier Johannessen.

Også her mener Winther kritikken er misforstått.

- Rapporten er en nøytral og konsis framstilling av kunnskapen om utviklingen av havisen i Polhavet og den forventede utviklingen framover. Det siste bygger på klimamodellene, og variabiliteten er bygd inn i dem.

- Men du finner ikke grundig bakgrunnsstoff av alt som har med klimautvikling å gjøre i denne rapporten.

- Dette er en sammenstilling av forskning skrevet hovedsaklig for beslutningstagere, og den har lagt vekt på de mest nylig publiserte arbeidene. Den vil bli delt ut til alle de amerikanske kongressmedlemmene, og da er formatet viktig for at den i det hele tatt skal bli lest. Dermed er det ikke plass til å ha med alt.

Men Johannessen er også oppgitt over politikernes tolkninger av rapporten.

Misforståelse i media

- Når det gjelder havnivå har IPCC gjort noen betraktninger som indikerer at havet kan stige med rundt en halv meter, kanskje opp mot én meter. Det finnes et annet arbeid som peker mot at det kan være snakk om inntil 1,5 meter, men dette er svært usikkert.

- Men Støre sier at det vil stige med én til to meter! Jeg vet ikke hvor de to meterne kommer fra. Ikke rapporten i hvert fall. Det kan virke som om han er blitt klimaaktivist i stedet for å se dette på en nøktern måte, sier Johannessen.

Winther fra Polarinstituttet mener imidlertid media får ta skylda for dette.

- Jeg var til stede i København da dette ble lagt fram, og Støre holdt seg til tallene som stod i rapporten. Men dette ble feilsitert i media. Det er beklagelig, sier han.

- Vi har stor respekt for det arbeidet som gjøres i andre miljøer på dette området – også de i Bergen. Samtidig synes jeg det er flott at vi fra norsk side har fått stå så tydelig fram på et område hvor vi har lange tradisjoner.

- Det er en honnør til norsk polarforskning som vi alle bør glede oss over.

Referanse:

Melting snow and ice: a call for action
 

Powered by Labrador CMS