Rundt 30 prosent av befolkningen i Asia kan bli utsatt for skadelige temperaturer innen 2100, ifølge ny studie. (Foto: Arthimedes / Shutterstock / NTB scanpix)

Sør-Asia kan bli delvis ulevelig innen 2100

Sør-Asia kan bli så fuktig og varmt at det innen 2100 vil være vanskelig å overleve der, med mindre den globale oppvarmingen dempes.

Forskerne bak studien, som er publisert i Science Advances, advarer om «sommerhetebølger med temperaturer og luftfuktighet som overstiger hva mennesker kan overleve uten beskyttelse».

En femdel av verdens befolkning bor i Sør-Asia.

Forskningen er basert på to klimamodeller. Den ene tar utgangspunkt i et scenario der lite gjøres for å holde klimaendringer i sjakk. Den andre modellen baserer seg på at temperaturstigningen begrenses til godt under 2 grader, slik over 190 nasjoner forpliktet seg til i Parisavtalen.

Studien er den første i sitt slag som ikke bare ser på temperaturer, men også på prognoser for såkalt våtkuletemperatur. Den kombinerer varme, luftfuktighet og menneskekroppens evne til reagere ved å kjøle seg ned.

Overlevelsesterskelen for en slik prognose er satt til 35 grader celsius.

En av tre

Dersom lite eller ingenting gjøres for å bekjempe klimaendringene, spår forskerne at våtkuletemperaturen vil nærme seg denne overlevelsesterskelen i det meste av Sør-Asia før århundret er omme, og overstige den enkelte steder.

Rundt 30 prosent av befolkningen i regionen vil kunne bli utsatt for slike skadelige temperaturer, opp fra 0 prosent i dag, ifølge rapporten. De tett befolkede jordbruksregionene i Sør-Asia er mest utsatt.

– Dødelige hetebølger kan innen få tiår ramme regioner i India, Pakistan og Bangladesh, heter det i rapporten.

Håp

Forskerne påpeker imidlertid at modellene også gir grunn til håp. Dersom tiltak innføres for å dempe oppvarmingen i kommende tiår, vil andelen av befolkningen som utsettes for skadelige våtkuletemperaturer, øke fra 0 til bare drøyt 2 prosent, ifølge studien.

Temperaturene vil fortsatt kunne bli farlig høye – det vil si over 31 grader – men ikke så tett opp mot den dødelige grensen forskerne har satt.

– Disse alvorlige prognosene er noe vi håper vi vil kunne være i stand til å unngå gjennom skadebegrensningstiltak, sier studiens hovedforfatter, professor Elfatih Eltahirhe ved Massachusetts Institute of Technologi (MIT).

Powered by Labrador CMS