Hytter ved Randsfjorden ble rammet av ekstremværet Hans. Samtidig dukker ikke kommunene som ble rammet av ekstremværet opp på verstinglista over hvor det blir farligst å bo i årene fremover.

Nordnorske kommuner mest sårbare for klimaendringer

Kommunene som ble rammet av Hans er ikke på lista over hvor det trolig blir farligst å bo i årene fremover. Det er derimot flere mindre kommuner i Nord-Norge.

Noradapt, Norsk senter for klimatilpasning, har stått for den første klimarangeringen av alle norske kommuner. Tallene er dårlig nytt for mindre distriktskommuner i Nord-Norge og til dels på Vestlandet, skriver Nationen

Klimatilpasning handler om å forebygge mot og forhindre at naturkatastrofer skjer. Rangeringen gir for første gang indikatorer for å måle hvor langt norske kommuner er kommet i det arbeidet.

Blant verstingkommunene, som både er mest utsatt av naturgitte årsaker og der kommunene heller ikke har gjort mye klimatilpasning, dominerer Nord-Norge. På lista av kommuner som kan bli «klima-taperne» finner man blant annet Gamvik, Nordkapp, Vardø og Nesseby.

At flere nordnorske kommuner topper verstinglista, skyldes det en kombinasjon av naturgitte forhold, samt at klimaendringene forsterkes i nord, fordi endringene i temperatur blir kraftigere koblet sammen med negative samfunnstrender, som fraflytting.

I den andre enden av skalaen, dominerer Østlandet blant kommunene som både er minst utsatt og allerede har gjort mye klimatilpasning. Blant kommunene som kan bli «klima-vinnerne» finner man Bærum, Lillestrøm, Tønsberg, Hamar og Stavanger

– All den tid Østlandet fortsetter å ha innenlandsklima, vil de ha en mindre risiko, sier forsker og stipendiat Torbjørn Selseng ved Vestlandsforskning til avisa.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS