Blant de yngste voksne er det nå dobbelt så mange kvinner som har høyere utdanning.

Så stor er utdannings­forskjellen nå blitt mellom kvinner og menn i Norge

Over 62 prosent av unge kvinner i alderen 25-30 år har nå fullført høyere utdanning. Under 40 prosent av unge menn har utdanning fra høyskole eller universitet.

Tallene gjelder altså unge voksne i alderen 25-30 år.

I den aller yngste gruppen unge voksne – menn og kvinner i alderen 20-25 år – så er forskjellen mellom kjønnene enda større.

Hos denne gruppen er det dobbelt så mange kvinner sammenlignet med menn, som nå har fullført en høyere utdanning.

Henholdsvis 33 prosent av kvinnene og 17 prosent av mennene, viser nye tall fra SSB.

Grunnskole, videregående og universitet

Den norske befolkningen får stadig mer utdanning.

Alt i alt har rundt 42 prosent av alle i Norge over 16 år nå en utdanning fra universitet eller høyskole.

I alt 35,5 prosent har videregående skole eller en fagskole som høyeste utdanningsnivå.

Rundt 23 prosent har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.

Innvandrere utgjør rundt 20 prosent av befolkningen i Norge. Statistisk sentralbyrå mangler opplysninger om utdanningsnivået til mange innvandrere, så for denne gruppen har SSB beregnet det de mener kan være riktig andel. 

Norskfødte med innvandrerforeldre

Blant norskfødte barn med innvandrerforeldre i alderen 25-30 år, er det nå 66 prosent av kvinnene og 47,5 prosent av mennene som har tatt en universitets- eller høyskoleutdannelse, viser de siste utdanningstallene fra SSB

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

SSB: «Befolkningens utdanningsnivå», 13. juni 2023.

SSB Statistikkbanken, 13. juni 2023

Powered by Labrador CMS