Leif Edward Ottesen Kennair mener at menn og kvinner har utviklet ulike «optimale løsninger» gjennom evolusjonen. Illustrasjonsfoto: iStock
Leif Edward Ottesen Kennair mener at menn og kvinner har utviklet ulike «optimale løsninger» gjennom evolusjonen.

Er evolusjon grunnen til at noen menn er sjalu og har mer sexlyst enn kvinner?

Professor i psykologi Leif Edward Ottesen Kennair mener at noen menn er mer sjalu, har mer sexlyst og håndterer brudd annerledes enn kvinner på grunn av evolusjon. Professor i sexologi Elsa Mari Almås er kritisk.

– Menn sier ofte «jeg elsker deg» tidligere enn kvinner i heteroseksuelle forhold, og dette ser vi på tvers av kulturer, sier professor i psykologi ved NTNU Leif Edward Ottesen Kennair.

Han er en av bidragsyterne til «The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology and Romantic Relationships». Der har han skrevet et kapittel om vedlikehold av forhold og seksuell konflikt, sett fra et evolusjonspsykologisk ståsted.

Kennair understreker at seksuell konflikt ikke handler om krangling i et forhold. Det handler om hvordan menn og kvinner tilpasser seg hverandre og sine omgivelser gjennom seksuell seleksjon over lang tid. 

– Gjennom evolusjonens gang har kvinner og menn samarbeidet tett om den betydelige oppgaven det er å oppdra barn. Og menn og kvinner er nok psykologisk likere enn man ofte har antatt. Likevel eksisterer det visse ulikheter, som kan forklares med et evolusjonært psykologisk «våpenkappløp» mellom kjønnene.

Fordi kvinnen ønsker det

Leif Edward Ottesen Kennair er professor i psykologi og har skrevet om vedlikehold av forhold og seksuell konflikt.
Leif Edward Ottesen Kennair er professor i psykologi og har skrevet om vedlikehold av forhold og seksuell konflikt.

Kennair forteller at i et parforhold sier mannen «jeg elsker deg» tidligere fordi kvinnen – som i et evolusjonært perspektiv verdsetter forpliktelse høyere enn mannen – ønsker bekreftelsen.

– Det betyr ikke nødvendigvis at mannen mener det han sier. Det kan være en strategi for å lokke kvinnen til å ha sex, eller tilløpet til pardannelse.

Med andre ord har menn og kvinner utviklet hver sine «optimale løsninger» gjennom evolusjonen, mener evolusjonspsykologen.

Hva man ønsker seg i en partner

Han nevner «mannlig heterofil seksuell sjalusi» som et eksempel på en tilpasning menn ikke kunne lært seg på annen måte enn gjennom evolusjon:

– Det finnes mye forskning som viser en sterk tendens til seksuell sjalusi blant heteroseksuelle menn. Denne tendensen er grundig dokumentert, også i verdenslitteraturen. Bare se på Shakespeare, sier Kennair.

Hva er evolusjonspsykologi?

Det er en gren av psykologien som undersøker hvordan menneskelig atferd og kognisjon formes av prinsippene for naturlig utvalg og evolusjon, ifølge Leif Edward Ottesen Kennair.

– Vi bruker delvis historien, men hovedsakelig bygger vi på evolusjonsteori for å forutsi menneskelig atferd i nåtiden. Når vi observerer fenomenene, undersøker vi dem også tverrkulturelt for å se om mønstre er universelle, sier Kennair.

Han gir et annet eksempel: Hva man ser etter i en partner.

– David Buss utførte en studie på dette i 1989-1990, mens en nyere studie fra 2021 inkluderte 45 land. I begge studiene observerte man at intelligens, godhet og helse er kvaliteter alle verdsetter. Kvinner legger imidlertid mer vekt på partnerens inntjeningsevne og status enn det menn gjør. Menn har derimot en tendens til å foretrekke yngre partnere.

– Her er det sannsynlig – men ikke sikkert – at det er et resultat av evolusjonen.

Norske, likestilte menn mer sjalu

Det finnes riktignok noe kulturell variasjon, blant annet når det kommer til sjalusi, sier Kennair.

– Det har vært vanlig å tro at likestilling ville redusere disse forskjellene, men faktisk er det motsatt: Forskning har vist at norske menn er mer sjalu enn i mindre likestilte land.

Dette kan ifølge Kennair skyldes at norske menn, «de nye fedrene», investerer mer i sitt antatte avkom.

– Dermed kan tapet ved utroskap føles større, og mennene blir mer sjalu. 

Aldersforskjellene blant norske par er også relativt små.

– I mer likestilte land vil kvinnenes preferanser komme sterkere til uttrykk, forklarer Kennair.

Kvinnene tok initiativ til sex

Han viser til studier på samleiefrekvens.

– Disse studiene viser at kvinner generelt har lavere sexlyst enn menn, med unntak av perioder som under eggløsning eller forelskelsesfasen. Dette ser man også dersom man sammenlikner menns og kvinners onaniatferd og hvor opptatt de er av orgasme.

I bok-kapittelet om seksuell konflikt viser Kennair til et forskningsprosjekt om menn og kvinner i heteroseksuelle parforhold. Deltakerne ble spurt om hvem i forholdet som tok initiativet sist de hadde sex.

– Flertallet svarte at det var kvinnen som tok initiativet. Er ikke det litt ironisk, ut fra teorien om at kvinner generelt har lavere sexlyst?

– Det var tilfellet etter at paret hadde vært sammen lenge. Og merk at det var sist de faktisk hadde sex. Det er rimelig å anta at seksuell aktivitet er mer sannsynlig når kvinnen tar initiativet, hvis det er slik at mannen oftere sier ja enn det hun gjør til slike tilnærmelser.

– Studien fra Norge har vist at gjennomsnittlig sexfrekvens ligger nærmere kvinnens preferanser enn mannens. Menn ser ut til å inngå kompromisser oftere enn kvinner.

Sexlysten har en tendens til å falle utover i forholdet, sier Kennair. Dette gjelder begge kjønn.

– Fra et evolusjonært perspektiv er forholdets viktigste hensikt at menn og kvinner skal reprodusere seg. Dette forklarer hvorfor lidenskapen, som inkluderer forelskelse og seksuell tiltrekning, er sterkest i begynnelsen av et forhold, sier Kennair.

– Når et par får barn, ser vi det mest markante fallet i seksuell interesse. Særlig hos kvinnen, som i større grad prioriterer oppfølging av barnet.

Sjalusi og utroskap

Foreldreskap påvirker også sjalusi.

Kennair sier at selv om overdreven sjalusi kan være skadelig, har den også en funksjon.

– Sjalusi er en forsvarsmekanisme for forholdet. I et evolusjonært perspektiv ønsker kvinner å bevare forholdet for å ha sikkerhet, ressurser og mannens investering i barnet. Menn, derimot, ønsker å forsikre seg om at barnet er deres eget.

Kennair viser til ordtaket «mama's baby, papa's maybe». 

At mannen «ikke vet», gjør ifølge ham at heteroseksuelle menn ofte opplever mer seksuell sjalusi, mener Kennair.

– Men når det kommer til spørsmålet om hvem som er mest sjalu, viser studier at kvinner generelt uttrykker en høyere grad av sjalusi sammenlignet med menn.

Menn og kvinner har også ulike bekymringer, ifølge Kennair:

– Generelt kan det sies at menn hovedsakelig er bekymret for seksuell utroskap, mens kvinner er mer opptatt av den emosjonelle siden av utroskap.

Dette synes forskeren er særlig bemerkelsesverdig:

– Menn med en høy grad av gynefili, det vil si en sterk tiltrekning til kvinner, skiller seg ofte ut ved en særlig bekymring for at barnet er deres eget. Denne bekymringen for genetisk farskap fører til at mennene fokuserer mer på det seksuelle aspektet av utroskap. 

Menn undervurderer følelsesmessige overtramp

Utroskap er et komplekst tema, påpeker Kennair.

– Forståelsen av hva det innebærer, kan variere sterkt mellom individer og kjønn.

Kennair forteller om en ny studie:

– Den viser at mange, uavhengig av kjønn, ikke føler seg like tilgitt som partneren deres hevder, spesielt i tilfeller av seksuell utroskap.

– Men interessant nok var det også forskjell på hvordan menn og kvinner oppfattet og reagerte på ulike former for utroskap, forteller Kennair.

Forskningen tyder nemlig på at menn har en tendens til å undervurdere alvoret i følelsesmessige overtramp, sier han.

– Og kvinner, da?

– Kvinner ser ut til å forstå det seksuelle aspektet også.

– Men det fascinerende er at kulturen vår ofte beskriver sjalusi fra et gynefilt, mannlig perspektiv, selv om dette ikke er representativt for den generelle befolkningen.

De fleste mennesker vektlegger det emosjonelle aspektet mest, ifølge Kennair.

Brudd

Et brudd beskrives ofte som en definert hendelse, men i virkeligheten er det mer nyansert, sier Kennair.

– Selv om mange anser et brudd som den endelige avslutningen på forholdet, avslutter folk ofte ting gradvis. En viktig observasjon er at det ofte er én som avslutter forholdet, mens den andre bærer kjærligheten videre, om enn i en mer ulykkelig form.

De fleste mennesker er monogame, eller seriemonogame. Det vil si at de går fra partner til partner.

Kennair viser til forskning som tyder på at kvinner oftere enn menn tar initiativ til brudd. Det er også sett at kvinner oftere går inn i nye forhold før det forrige er helt avsluttet.

– Dette kan være fordi kvinner generelt, som jeg nevnte tidligere, er mer investert i forholdet. Derfor har hun mer å tape ved et brudd, sier Kennair.

Han understreker at denne forskningen varierer mellom kulturer i ulike land.

Biologi og kultur påvirker hverandre

Elsa Mari Almås, psykolog og professor i sexologi ved Universitetet i Agder, har arbeidet med kjønn, seksualitet og parforhold, både i forskning og parterapi.

Hun ser verdi i evolusjonspsykologiens perspektiver, men advarer mot å gi dem for mye vekt.

– Mens evolusjonen gir visse rammer for vår eksistens, er jeg mest opptatt av vekst- og utviklingspotensialet vi har fra vi blir født til vi dør.

Store kulturelle og historiske variasjoner

Almås mener at Kennair legger for stor vekt på hvordan forplantning og reproduksjon påvirker forholdet mellom menn og kvinner.

– Menneskelige relasjoner er viktigere, sier hun.

Almås er enig med Kennair i at kjønnsroller varierer mellom kulturer og samfunn.

Hun advarer mot å legge for stor vekt på binære kjønnsforskjeller i forskningen generelt:

– Nyere studier som utforsker kjønnsforskjeller i blant annet matematiske ferdigheter, indikerer at individuelle forskjeller ofte overgår den enkle inndelingen «mann/kvinne». Dette understreker behovet for å se ut over tradisjonelle kjønnsnormer, forklarer Almås.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS