– Mange gravide frykter de blir ødelagt der nede og tror keisersnitt er bedre. Men slik er det ikke, tvert imot, sier Bente Træen til forskning.no.

Hva påvirker kvinners sexliv mest, keisersnitt eller vaginal fødsel?

Forskere ble positivt overrasket over hvor lite det å føde vaginalt påvirket sexlivet. Flere med keisersnitt hadde smerter under samleie lenge etter fødsel. – Studien kan avlive myter, sier sexolog Bente Træen.

Forskere har undersøkt om forløsningsmetode påvirker seksuelt velvære etter fødselen.

De ville finne ut om det å føde vaginalt gikk ut over kvinnenes sexliv lenge etterpå – og om det å ta keisersnitt har noen fordeler eller ulemper.

Kvinnene ble spurt om hvor fornøyd de var med sexlivet og hvor ofte de har sex. De skulle også oppgi om de hadde smerter under eller etter samleie.

Mange tror vaginal fødsel svekker sexlivet

Mange kvinner frykter at vaginal fødsel skal gå ut over sexlivet etterpå. Noen velger å be om keisersnitt på grunn av dette, skriver forskerne.

– Men våre data støtter ikke dette, og det kom som en positiv overraskelse, sier Viktor H. Ahlqvist til forskning.se.

Ahlqvist tar doktorgraden på temaet ved Institutt for global folkehelse ved Karolinska Institutet.

Tvert imot var det ingen forskjell mellom kvinnene ut fra om de hadde født vaginalt eller hadde tatt keisersnitt.

Begge grupper hadde sex like ofte og var like seksuelt tilfredse.

De som tok keisersnitt, hadde oftere smerter

Det viste seg at de kvinnene som hadde tatt keisersnitt, oppga oftere at de hadde smerter i vagina under eller etter samleie opptil elleve år etter forløsningen.

Keisersnitt ser derfor ut til å øke risikoen for å oppleve smerter under samleie.

Dette er motsatt av det enkelte tror, påpeker forskerne bak studien.

Ahlqvist understreker at kvinnene til tross for rapportert smerte, hadde samleie like ofte og satte like stor pris på sexlivet som de som hadde født vaginalt.

Forskerne er ikke sikre på hva forskjellene skyldes. Kanskje får kvinnene som tok keisersnitt vondt når de har sex på grunn av arrvev i magen. Forskerne håper fremtidige studier kan avdekke mer om dette.

Viktig for å avlive myter

Studier som denne er viktige for å avlive myter om vaginal fødsel, mener sexolog Bente Træen ved Universitetet i Oslo.

Noen kvinner preges mye av skrekkhistorier om å revne og bli sydd, og slike fortellinger har dessverre stor gjennomslagskraft, påpeker hun.

– Mange gravide frykter de blir ødelagt der nede og tror keisersnitt er bedre. Men slik er det ikke, tvert imot, sier Træen til forskning.no.

Træen har bakgrunn som tannlege og påpeker at slimhinner i vagina, i likhet med sår i munnen, gror og heles veldig fort.

– Keisersnitt er et større inngrep, hvor man skjærer gjennom ikke bare hud, men også muskler og fett for å få ut barnet, påpeker hun.

Om man tenker logisk, er risikoen dermed større for at alt ikke gror like bra, ifølge Træen.

Redsel for smerter

Mange kvinner kan også være redd for å føde på grunn av smertene, og for dem kan keisersnitt fremstå som den eneste måten å få barnet ut på.

– Men smertelindringen blir bedre og bedre. Med de anestesimulighetene vi har i dag, som epidural, er naturlig fødsel langt å foretrekke, mener Træen.

Sexologen mener denne studien bør være første steg for å sette mer fokus på seksuell helse etter fødsel.

– For øvrig er det en god nyhet at forskerne fant små forskjeller i hvor ofte man har sex og tilfredshet uansett fødselsmåte på gruppenivå, sier hun.

Sex tar seg opp noen år senere

Nesten halvparten av kvinnene oppga at de nøt sex i stor grad tre år etter fødsel. Andelen økte litt etter fem år, men sank etter 18 år.

40 prosent oppga at de nøt sex en del. Rundt 10 prosent oppga at de ikke nøt sex noe særlig.

Rundt 20 prosent oppga at de hadde litt vondt i skjeden under samleie. Langt færre hadde vondt andre steder.

Litt mer angst og depresjon

En liten overvekt av kvinnene som tok keisersnitt, oppga at de hadde fått angst eller depresjon 18 uker etter fødsel.

Litt over 17 prosent av kvinnene som tok keisersnitt, oppga at de hadde fått angst. I overkant av 15 prosent av dem som hadde født vaginalt, oppga det samme.

Når det gjelder depresjon, oppga litt over 13 prosent å bli deprimerte etter keisersnitt, mot litt over 12 prosent blant dem som hadde født vaginalt.

Fulgte kvinner opptil 18 år etter fødsel

Tidligere studier av seksuell tilfredshet etter fødsel, har også tydet på at fødselsmetoden i liten grad påvirker kvinnenes sexliv.

Men disse studiene har bare fulgt kvinnene i to år etter fødsel.

Få eller ingen studier har fulgt mødrene over lengre tid enn det.

I denne nye studien ville forskerne derfor finne mulige langvarig påvirkning av fødsel på kvinners sexliv, helt opptil 18 år etter fødselen.

Keisersnitt øker

Internasjonal forskning viser at andelen keisersnitt har økt de siste tiårene. Men det er store forskjeller mellom land.

Globalt har andelen keisersnitt økt fra syv prosent i 1990 til 19 prosent i 2014.

I Storbritannia fødes nå hvert fjerde barn med keisersnitt, en økning fra 11 prosent for tretti år siden.

Langvarig studie

Resultatene bygger på ALSPAC-studien ved University of Bristol, som fulgte 14.500 kvinner som var gravide mellom 1991 og 1992.

Kvinnene var i snitt 28 år (vaginalt) og 29,5 år (keisersnitt).

Forskerne sammenlignet seksuell tilfredshet og forløsningsmetode etter knappe tre, fem, 12 og 18 år etter fødsel.

  • Forskerne spurte hvor ofte de hadde sex og i hvor stor grad de nøt samleie.
  • Skalaen var: Ja, veldig, ja, litt, nei, ikke i det hele tatt og har ikke sex for tiden.
  • Sex-frekvens var enten: 1-3 ganger i måneden, 1 ganger i uken, 2-4 ganger i uken, 5 ganger eller mer i uken, eller ikke i det hele tatt. De fleste oppga de tre første svaralternativene.
  • De ble også spurt om de opplevde smerter under eller etter samleie ofte eller av og til. Opplevd smerte elleve år etter fødsel ble også spurt om.

Registerinformasjonen har blitt komplettert med enquete-svar fra kvinnene om deres opplevde seksuelle helse.

(Kilde: Mode of delivery an maternal sexual wellbeing: A longitudinal study. Obstetrics & Gynaecology)

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

F. Z. Martin, mf: Mode of delivery an maternal sexual wellbeing: A longitudinal study. Obstetrics & Gynaecology, 20. juli 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS