Ekteparet Sophie Hunter og Benedict Cumberbatch er begge fra London, jobber i samme bransje og er like gamle. De er også ganske like av utseende. Det er typisk for par.
Ekteparet Sophie Hunter og Benedict Cumberbatch er begge fra London, jobber i samme bransje og er like gamle. De er også ganske like av utseende. Det er typisk for par.

Velger vi partnere som er like eller ulike oss selv?

På noen punkter bryr vi oss ikke om ulikheter, ellers er vi forbausende like, ifølge ny studie. 

Å velge partner er ingen spøk. Hvem passer best for meg? Hva er viktige egenskaper hos en partner? Det er mange opptatt av.

Temaet partnervalg er også interessant for forskere. Det er gjort en mengde studier på hva folk ønsker seg i en kjæreste og om det er best å velge en som er mest mulig lik oss selv eller om motsetninger faktisk tiltrekker hverandre. 

Nå har det kommet en stor oppsummering av forskningen på feltet. En gruppe amerikanske forskere har gått gjennom 200 internasjonale studier av likheter og forskjeller hos par. 

Deretter gjorde forskere egne analyser. De hentet data om 79.000 par fra en stor britisk forskningsdatabase. 

Så sjekket de om parene var like eller ulike på 133 egenskaper, vaner, personlighetstrekk og helsetilstander.

Like i politikk, religion og utdanning

Noen av tingene forskerne sjekket, er selvfølgelige. Var parene like gamle, hadde de samme utdanningsnivå, kom de fra samme sted, hadde begge barn før de møttes? 

Andre forhold tenker man kanskje ikke på som viktige når man vurderer mulige partnere. Hvor gamle er foreldrene deres, hvor mange søsken har de, hvor mye ser de på TV, og hvor mye sover de? 

Resultatene viste at parene var svært like i politisk ståsted, religion og utdanning.

Når det gjaldt helse, var parene også ganske like i bruk av medisin, antall sykdommer og kroniske helseproblemer.

Folk som drakk mye og røykte mye, hadde funnet hverandre. De som ikke drakk i det hele tatt, var også sammen. 

Dette bekreftes av en norsk studie. Om en av partnerne drikker mye mer enn den andre, blir det oftere skilsmisse enn når begge drikker moderat eller mye. 

Gretne parer seg med gretne

Fornøyde folk - enten de er fornøyde med økonomien sin, jobben, venner eller familie - hadde funnet partnere med samme innstilling. De som var gretne, nervøse eller ulykkelige, hadde partnere som også var gretne, nervøse eller ulykkelige. 

Ensomme var sammen med andre ensomme. 

Veldig mange av parene var like gamle og kom fra samme sted. Foreldrene deres var på samme alder, og de hadde ofte samme antall søsken.  

Parene hadde ganske lik høyde og vekt. Folk med briller har funnet andre med dårlig syn. 

Parene var også like i hvor ofte de besøkte venner og familie, hvor mye de så på TV eller spilte dataspill. Mange par hadde lik seksuell debutalder, noenlunde samme antall sex-partnere og erfaringer med sex med samme kjønn. 

Likhet er trygt og enkelt

Alt i alt var parene like i opptil 89 prosent av egenskapene, vanene, personlighetstrekkene og helsetilstandene som ble vurdert. 

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er professor i klinisk psykologi på UiT.

– Vi mennesker trekkes mot dem som ligner oss selv, både i valg av partner og venner. Det viser både denne og andre studier, sier Wang til forskning.no.

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang har lang erfaring som forsker og psykologspesialist, men presiserer at partnervalg ikke er hennes forskningsfelt.
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang har lang erfaring som forsker og psykologspesialist, men presiserer at partnervalg ikke er hennes forskningsfelt.

– Det er to grunner til at vi velger likhet. Den ene er at det kjente er trygt. Den andre er at det er enklere, sier Wang.

– Alt går mye lettere når vi kjenner hverandres måter å leve på, interesser og verdier. Det kan være spennende med det ukjente, men også mer utfordrende og uforståelig, sier Wang.

Barn gjentar foreldrene

Barn velger ofte samme yrke som foreldrene sine, og de repeterer ofte forholdet de hadde til foreldrene sine, i egne parforhold.

– Det vi kjenner fra vår egen oppvekst, oppleves trygt. Vi kjenner referansene og måtene å forholde oss til andre mennesker på, sier Wang.

Det kan også by på problemer, som når barn som vokser opp i en voldelig familie, selv velger en voldelig partner som voksen. 

– Det er paradoksalt, men det handler om hva man er vant til og at vi bruker vår egen erfaring når vi tolker andre mennesker. Derfor kan vi velge det kjente, selv om det er utrygt. Du vet hva det er, selv om det ikke er godt for deg, sier Wang.

Noen ulikheter går greit

For bare tre prosent av egenskapene hadde folk valgt partnere som var svært ulike dem selv, ifølge den nye studien. 

Morgenfugler valgte like gjerne natteravner som partnere som står opp tidlig om morgenen. 

De som hørte dårlig, hadde ikke partner med samme problem. 

Utadvendte folk var like ofte sammen med innadvendte som utadvendte. De som bekymret seg mye, hadde like gjerne partnere som bekymret seg lite.

– Ekstroverte kan ha behov for noen som roer dem ned, mens introverte trenger noen som drar dem ut av skallet. Det kan hende at ulikheten i disse egenskapene skaper balanse, sier Wang.

Mette Marit og kronprins Haakon er like gamle og har, ifølge intervjuer, mange av de samme interessene. Det er typisk, ifølge studien.
Mette Marit og kronprins Haakon er like gamle og har, ifølge intervjuer, mange av de samme interessene. Det er typisk, ifølge studien.

Blir smittet av gretten partner

Forskerne bak den nye studien mener at resultatene deres kan brukes til å forstå hvorfor folk ender opp i forholdene de gjør. Men de advarer også mot å legge for mye inn i dataene. 

Det er flere grunner til at par er like på alle disse områdene, skriver forskerne i studien. Mange par har vokst opp samtidig på samme sted. Noen par vokser seg sammen og blir mer like med årene.

Det gjelder også følelser og humør.

– På fagspråket kalles det emosjonssmitte. Hvis du går sammen med en sur og grinete person hver dag, er det lett å bli påvirket. Vi forsterker egenskaper og trekk hos hverandre, sier Wang.

Hun er ikke overrasket over at parene i studien så ofte er like gamle, fra samme sted og med samme tro.

– Det er åpenbart. Vi treffer partnerne våre når vi er unge, på studier, i menigheten og i sosiale lag, sier Wang.

Hva vi ønsker oss 

Studien av de britiske parene viser hva folk faktisk har endt opp med av likheter og ulikheter hos partneren sin. 

Andre forskere har spurt folk om hva de ønsker seg i en framtidig partner. 

Da svarer menn og kvinner ulikt. 

Menn går etter utseende, mens kvinner vil ha trygghet. Det blir forklart med at menn vil ha kvinner som kan få barn, mens kvinner vil ha en partner som kan ta vare på dem.

Denne type studier forteller ikke om deltakerne faktisk endte opp med trygge menn og pene kvinner. 

– Det er lett å glemme at vi er biologiske vesener, selv om vi har en velutviklet hjerne som kan korrigere for primitive drifter. Diskusjonen går ofte på hvor mye vi styres av biologiske drifter og hvor mye kulturen har påvirket oss. Uenighetene rundt dette skaper temperatur, både blant fagfolk og andre, sier Wang.

Referanse: 

Tanya Horwitz m.fl.: Evidence of correlations between human partners based on systematic reviews and meta-analyses of 22 traits and UK Biobank analysis of 133 traits. Nature Human Behaviour, august 2023. Sammendrag

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS