null (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Kunsten å få kvinner til å trives på jobben

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

En større virksomhet i en mannsdominert bransje ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinnelige medarbeidere for å få en bedre kjønnsbalanse. Selskapet har investert store ressurser i å gjøre det mer attraktivt for kvinner å jobbe der.

Organisasjonen lyktes. Men enkelte av kvinnene valgte å slutte ganske raskt. For en hvilken som helst virksomhet innebærer det et betydelig tap om nyansatte, kvalifiserte medarbeidere takker for seg kun kort tid etter ansettelsen.

Feltstudie i mannsdominert bedrift

Organisasjonen utfordret forsker Gordana Abramovic til å finne svar på hva som kan blir gjort for ikke bare å tiltrekke seg dyktige kvinner, men også beholde dem over tid.

Abramovic intervjuet rundt 400 ledere og medarbeidere i den mannsdominerte bedriften som en del av sitt doktorgradsprosjekt om mangfoldsledelse på Handelshøyskolen BI. Rundt 40 av intervjupersonene er ledere, mens resten er kvinnelige medarbeidere og kollegaene deres.

Forskeren var spesielt opptatt av å utforske hva slags forhold kvinnene hadde til ledere og kollegaer. 

Må føle seg verdsatt

Studien viser at ledere spiller en avgjørende rolle for om kvinner opplever tilhørighet og føler seg inkludert på arbeidsplassen og dermed trives på jobben.

– Opplevd støtte fra nærmeste leder er en viktig positiv faktor for å holde på dyktige kvinner, sier Abramovic. Støtte fra kollegene, både menn og kvinner, betyr atskillig mindre enn den fra ledere.

Organisasjonsforskeren understreker at tilhørighet til arbeidsplassen handler om mye mer enn å føle seg som en del av et fellesskap.

– Det handler også om å oppleve seg som unik og bli verdsatt for sitt spesielle bidrag, understreker hun.

Råd til ledere

Organisasjoner som ønsker å få medarbeiderne til å trives, enten de er menn eller kvinner, må rekruttere og utvikle ledere som støtter sine ansatte.

Abramovic gir tre råd til ledere som ønsker å få medarbeiderne til å trives:

  • Vær genuint opptatt av den enkelte medarbeiders interesser.
  • Vis at du verdsetter medarbeiderens personlighet og unike bidrag.
  • Gi henne oppgaver der hun får brukt og utviklet sin kompetanse.

Husk også at det er medarbeideren som avgjør om lederen er en støttende leder.

Referanse:

Gordana Abramovic: Effective Diversity Management on the Line – Who and How? On the role of line managers in organisations with diverse workforce. Series of Dissertation - 08/2016. Handelshøyskolen BI. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS