Et krater i Yellowstone nasjonalpark. De fantastiske fargene kommer blant annet av bakterier som lever i det glovarme vannet. Under disse formasjonene ligger en av verdens største supervulkaner. (Foto: "Windows into the Earth" Robert B. Smith og Lee J. Siegel)

Gigantiskt magmakammer fôrer Yellowstone

Yellowstone-kalderaen er en av verdens største supervulkaner. Nå har forskerne funnet ut at den inneholder nok varm stein til å fylle Grand Canyon 11 ganger.

Supervulkanen ligger under Yellowstone nasjonalpark i staten Wyoming i USA. Den består av en diger lomme med magma under overflaten. En gang iblant sender denne vulkanen ut ekstreme mengder med lava og aske.

Det siste store utbruddet var over 600 000 år siden og kalles Lava Creek-utbruddet.

Dette utbruddet skapte en gigantisk askesky som spredde seg fra kysten av California til Mexicogulfen. I løpet av noen timer ble mer enn 1000 kubikkilometer med materie kastet ut av vulkanen.

En amerikansk forskergruppe har nå prøvd å finne kilden til magmaen som ligger i Yellowstone-kalderaen.  

For mye CO2

Yellowstone ligger over et varmepunkt. Dette er en lang kanal som går ned i jordens mantel, og kanalen leder varme og lette steinmasser mot overflaten. Island ligger også over et slikt varmepunkt, i tillegg til å befinne seg over grensen mellom to forskjellige jordplater.

Men forskere har vært usikre på hvordan magmaen kommer opp i de øverste lagene.

Det har tidligere blitt vist at det finnes et øvre kammer som ligger helt oppe i toppen av jordskorpen. Dette kammeret er digert, og er rundt 90 ganger 30 kilometer stort. Det skal inneholde like mye magma som mengden som ble slynget ut for 600 000 år siden.

Men det må være mer magma under bakken i Yellowstone. CO2-lekkasjer fra den smeltede steinen viser at det må være mye mer magma enn det som finnes i det øvre kammeret.

Ett kammer under et annet

De mener å ha funnet et kjempestort magmakammer i den nedre jordskorpa, under kalderaen i Yellowstone. Forskerne regner med at dette kammeret er 4,5 ganger større enn det øvre lageret. Det skal inneholde nok varm stein til å fylle Grand Canyon i USA over elleve ganger.

Magma fra dette dype lageret fôrer kammeret under Yellowstone, slik du kan se i illustrasjonen under.

Slik ser forskerne for seg at systemet under Yellowstone ser ut. Begge kamrene er massive, og tilsammen inneholder begge kamrene nok stein til å fylle Grand Canyon mer enn 16 ganger. (Foto: (Illustrasjon: Hsin-Hua Huang, University of Utah))

Forskerne har brukt seismiske målinger fra flere forskjellige stasjoner i området for å prøve å danne seg et bilde av bakken under Yellowstone.

Ved å studere målingene mener forskerne at de har oppdaget dette gigantiske magmakammeret langt nede i jordskorpa, helt på grensen til den øvre delene av mantelen og varmepunktet under Yellowstone.

Ikke flytende

Det er vanlig å se for seg innsjøer med rødglødende flytende stein i slike lagre, men det meste av steinen er hard og veldig varm. Steinen har en svampete struktur, med lommer av flytende magma.

Ifølge den nye forskningen er rundt ni prosent av det øvre kammeret smeltet stein, mens det nedre kammeret består av to prosent.

Forskerne understreker at dette funnet ikke endrer vurderinger som går på om Yellowstone står overfor et nytt utbrudd. Det blir kalkulert at sjansen for et utbrudd er 1 til 700 000 i et gitt år.

– Faren er helt lik som før, men nå har vi en mye bedre forståelse av det fullstendige magmasystemet under Yellowstone, sier Robert Smith i en pressemelding. Han er medforfatter av artikkelen og geolog ved Universitetet i Utah.

Referanser:

Hsin-Hua Huang mfl: The Yellowstone magmatic system from the mantle plume to the upper crust. Science, april 2015. DOI: 10.1126/science.aaa5648. Sammendrag.

 

Powered by Labrador CMS