Nattlys forstyrrer både dyr, mennesker og livet under vann. Og det blir bare mer og mer av det, ifølge svensk forsker.

Insekter blir utmattet av å fly under gatelys om natten

Forskere etterlyser tiltak mot lysforurensning.

Verden er ikke lenger mørk om natten. 

Kunstig lys fra gatelykter, hus, kontorlokaler, biler, båter og reklameskilt lyser opp både by og bygd. 

Ny forskning gir større grunn til bekymring for hva alt lyset gjør med naturen.

– De siste årenes forskning på den økende bruken av nattlys viser at dyr og planter blir sterkt påvirket, sier Annika Jägerbrand i en pressemelding.

Hun er en av forskerne som nå mener vi må sette søkelys på den økende lysforurensningen og de store endringene i økosystemene dette medfører.

Jägerbrand har nylig publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Lysforurensning påvirker dyrelivet

Vi vet allerede mye om hvordan lyset om natten påvirker dyrene.

I 2021 skrev forskning.no om at forskere var bekymret for trekkfuglene. De fryktet at fuglene døde av utmattelse før de kom fram dit de skulle – fordi de ble lurt av lyset om natten.

– Alle typer landdyr, som insekter, fugler, pattedyr og amfibier og dessuten planter, påvirkes av lysforurensning i eller nært urbane områder. Det påvirker deres daglige biologiske rytme og kan endre atferden deres, skriver Romain Fontaine i en kronikk på forskning.no.

Han er forsker ved Veterinærhøgskolen.

Fisken kan også plages av lys

Selv om forskerne vet mye om hvordan lysforurensning påvirker dyrelivet på land, vet de mindre om hva som skjer under vann.

Det er først de siste årene at forskere har begynt å studere effekten av nattlys på ulike fiskearter og korallrev.

Fjorder, innsjøer og elver er vanligvis i nærheten av byer. Annika Jägerbrand mener fisken er sterkt påvirket av lys, og at forskere ennå ikke vet hva det fører til.

– Lyset tiltrekker både fisk og de som spiser fisk, altså rovdyrene. Dette kan føre til en endring i artssammensetningen, sier hun i pressemeldingen.

Ikke bare gjør lyset at fisken svømmer andre steder enn den pleier. Den blir også mer utsatt for å bli spist av andre.

Lyset er et problem for mennesker også

I 2018 advarte forskere om konsekvensene av lysforurensing, der de peker på at 83 prosent av alle mennesker lever under det de kaller en lysforurenset himmel.

Ifølge en studie fra 2016 kan ikke lenger en tredjedel av menneskeheten se Melkeveien på himmelen på grunn av all lysforurensningen.

Lyset påvirker søvnen vår, som igjen påvirker helsa vår.

En egen utgave av tidsskriftet Science er denne måneden viet til lysforurensning. Her beskriver forskere hvordan lys fra sportsarenaer, gatelys og opplyste reklameskilt påvirker både mennesker, dyr og planter. En av forskerne har til og med undersøkt hvordan astronauter blir påvirket av lys.

De foreslår også måter vi kan styre det på med lover og regler.

Etterlyser regulering og planlegging

Jägerbrand mener det er alvorlig at det ikke finnes felles lover og regler for bruken av lys. Det blir heller ikke tatt hensyn til når man lager naturreservater og verneområder.

Ulike land har ulike løsninger.

– Både i USA og i asiatiske land hvor det bygges mye, øker lysforurensningen ekstremt, sier Jägerbrand i pressemeldingen.

Det viser satellittbilder over jordkloden, der landområdene lyser opp.

– Vi må være mye mer restriktive med bruk av lys utendørs. Kanskje bør vi unngå det helt i visse situasjoner der fredede arter er truet. Selv om det kan være upraktisk, sier Jägerbrand.

Slik så natten ut før industrialiseringen.
Slik ser den ut i 2023.
Og slik kan det se ut dersom vi begynner å håndtere lysforurensning som et miljøproblem, ifølge forskerne.

Kan høye strømpriser gi mindre lysforurensning?

Romain Fontaine mener også det er på tide å slutte med lysforurensning. Han holder for tiden på med et forskningsprosjekt som skal avdekke om lysforurensning kan true fisken i Akers­elva og Oslofjorden.

Hvorfor ikke benytte anledningen nå som det er så høye strømpriser? spør han i kronikken på forskning.no fra i fjor. Da har både enkeltpersoner og myndigheter nytte av å redusere både forbruk og lysforurensing. 

 I dag er han mindre sikker på at strømkrisen kan hjelpe oss til å redusere lysforurensning. Problemet er LED-lysene.

– De nye LED-systemene krever ikke så mye energi, skriver Fontaine i en e-post til forskning.no.

Dermed er det mulig å lage enda sterkere lys med dem. I tillegg er systemet billig.

Fontaine tror derfor det ikke det lenger vil være et økonomisk insentiv til å slutte å lyse opp byen om natten.

 Flere ting vi kan gjøre

 Fontaine mener likevel at enkeltpersoner kan begrense forbruket sitt.

 – Hjemme kan vi bruke tidsinnstilte lysbrytere for å slå av lyset i huset og hagen om kvelden og natten. Lukker vi gardinene og drar ned persiennene om kvelden, holder vi lyset inne i huset. Har vi utelys, vil det være til stor hjelp hvis vi retter dem ned mot bakken og sørger for at vi snevrer inn lyset så det bare lyser opp de ønskede områdene, forklarer han.

Fontaine mener også at man bør skru av reklameskilt foran butikker, dempe belysning av broer og museer om natten og slå av lyset automatisk i kontorbygg etter arbeidstid.

Referanser:

Annika K. Jägerbrand og Kamiel Spoelstra: Effects of anthropogenic light on species and ecosystems. Science. Juni 2023 (sammendrag)

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS