Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Telt på blomstereng
Innsamling av insekter i en felle i Troms med Kågen i bakgrunnen.

Insektene foretrekker kalde vintre med mye snø

Mengden av insekter har gått ned i Norge de siste fire årene. Været ser ut til å påvirke insektene. 

At insekter trives med varme somre, er forståelig. Da er det kanskje mer overraskende at kalde vintre med mye nedbør slår positivt ut. 

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt hva slags effekt vinter- og vårværet har på mengden av insekter.

– I de fire årene vi har samlet inn insekter, har mengden gått ned. Forhåpentligvis er det en kortvarig trend som vil snu hvis vi får værforhold som er gunstigere for insektene. Samtidig frykter vi at klimaendringer kan komme til å få en negativ effekt på insektene i fremtiden.

Det sier prosjektleder og forsker Jens Åström i NINA.

Forskerne har sett på hvordan nedbørsmengde og temperatur påvirker mengden av insekter som er samlet inn i feller i skog og eng over store deler av landet. Mengden regner de som vekten av insektene en standardisert felle samler inn per dag. 

Varmt og ikke for tørt vær om sommeren virker positivt. En nedbørsfattig og mild vinter skaper problemer.

Nærbilde insekt
Denne blindingen (Chrysops relictus) er en av artene som går i forskernes feller.

Snø isolerer fra været

– Det er utfordrende for insekter å overleve vinteren i Norge, men et stort og tykt snødekke isolerer godt fra vær og vind. Ut fra dette antar vi at høyere temperatur, som gir mindre mengder snø, vil gå ut over insektene, forklarer Åström.

På samme måte vil en tidlig vår gjøre at insektene blir aktive litt for tidlig. Nedbør i form av regn eller tilbakeslag til mer vinterligere forhold kan da gå ut over overlevelsen.

Så langt har Nasjonal overvåking av insekter i Norge regnet ut en nedgang i mengden dem på cirka 14 prosent årlig i perioden 2020–2023. 

Analysen av resultatene bekrefter i store trekk funnene fra en tidligere publisert tysk studie. Den mener at nedgangen i mengden insekter i Tyskland på 1980- og 1990-tallet i stor grad kan skyldes værforholdene om vinteren i denne perioden.

– Det er positivt at vi allerede kan dokumentere at vi evner å oppdage tidstrender, men vi håper naturligvis at nedgangen er kortvarig, sier Åström.

Nebbflue på snø
Kalde og nedbørsrike vintre slår positivt ut for insektene. Her to snønebbfluer (Boreus westwoodi) som parrer seg på snø i Soknedal i Trøndelag.

Insektene jobber for kloden vår

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer på kloden. De bryter ned plantemateriale, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt. De er også føde for andre dyr og fugler. 

I tillegg pollinerer de planter og bidrar til å regulere bestander av skadedyr. Flere studier viser at bestanden av insekter er kraftig redusert de seneste årene, særlig i Europa.

– Konsekvensene er vanskelige å forutse i detalj. Men de kan ha stor påvirkning på hele økosystemet. Derfor er det viktig å forstå hva som påvirker forekomsten av insekter. For eksempel bruk av areal eller endringer i klima. For å kunne gjøre det i Norge må vi overvåke situasjonen løpende over tid i landet, sier Åström.

Overvåkingen blir landsomfattende

I 2023 ble området for overvåkingen av insekter utvidet til også å gjelde Nord-Norge. Det innebærer en stor utvidelse av de værforhold og breddegrader overvåkingsprogrammet dekker. 

I 2024 inkluderes også Vestlandet. Da vil undersøkelsen av eng være landsdekkende. Skog overvåkes foreløpig bare på Østlandet. 

Prosjektet drives av NINA og er finansiert av Miljødirektoratet.

Les mer om overvåking av insekter

Referanser:

Jens Åstrøm mfl.: Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord‐Norge. Rapport fra feltsesong 2023 (PDF). Rapport fra NINA, 2024. 

Jürg Müller mfl.: Weather explains the decline and rise of insect biomass over 34 years. Nature, 2024. Sammendrag. Doi.org/10.1038/s41586-023-06402-z

Powered by Labrador CMS