En ny undersøkelse viser at somaliere er mest fornøyd blant innvandrere i Norge. Her er statsminister Erna Solberg (H) avbildet mens hun deltok på et tradisjonelt Iftar-måltid sammen med unge somaliere tidligere i år. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Som del av en større levekårsundersøkelse i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) er innvandrere fra i alt tolv land bedt om å vurdere hvordan de opplever tilværelsen.

Vurderingen ble gjort på en skala fra 0 til 10, der 0 var mest misfornøyd mens 10 var mest fornøyd. Rapporten « Livskvalitet blant innvandrere » har sett nærmere på disse vurderingene, og hva som kan forklare ulik livskvalitet.

Innvandrere fra Somalia fremstår som de mest fornøyde med et gjennomsnitt på 8,8.

I tillegg er andelen misfornøyde somaliere også blant de laveste – 7 prosent. 66 prosent av somalierne plasserte seg i kategorien «svært fornøyd».

– At somalierne er såpass tilfredse er oppsiktsvekkende, all den tid både økonomiske problemer og andre levekårsutfordringer er utbredt blant dem. Over 40 prosent oppgir at de har vanskeligheter med å få endene til å møtes, forteller Barstad.

Ser man alle innvandrere under ett, var 42 prosent svært fornøyd. Tilfredsheten øker med botiden i Norge og med hvor god man er i norsk.

– Andelen misfornøyde er tre ganger større blant dem med svært dårlige norskferdigheter enn hos dem med svært gode, påpeker Barstad.

14 prosent av de spurte definerte seg derimot som misfornøyde, altså mellom 0 og 5 på skalaen. Her skiller innvandrere fra Iran, Irak og Tyrkia seg ut, i tillegg til Polen.

Somaliere er den tredje største gruppen med utenlandsk bakgrunn i Norge etter polakker og litauere.

Powered by Labrador CMS