Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Utenrikspolitisk Institutt - les mer.

NUPI-forsker Lars Gjesvik har i en ny rapport sett på hvor godt rustet Norge er til å beskytte kritisk infrastruktur sammenlignet med andre land.
NUPI-forsker Lars Gjesvik har i en ny rapport sett på hvor godt rustet Norge er til å beskytte kritisk infrastruktur sammenlignet med andre land.

Cybersikkerhet – bør du bekymre deg?

PODCAST: I Norge har vi høy tillit og vilje til å samarbeide. Det styrker cybersikkerheten. Samtidig har små land særlige utfordringer.

Etter hvert som samfunnet blir mer og mer digitalisert, øker også truslene mot ulike digitale systemer. Et cyberangrep kan ha store konsekvenser for de involverte, og siden denne teknologien er i stadig utvikling, er det vanskelig å holde tritt.

Cybersikkerhet har derfor blitt et mye viktigere område i den totale sikkerhetsvurderingen nå enn det den var for bare noen år siden.

Et angrep kan ramme kritisk infrastruktur som strømnett og telekommunikasjon. Også privatpersoner kan bli utsatt. Kriminelle låser private datamaskiner og krever løsepenger av den uheldige eier for å låse den opp igjen.

Hvor godt rustet er Norge?

NUPI-forsker Lars Gjesvik har i en rapport sett på hvor godt rustet Norge er til å beskytte kritisk infrastruktur sammenlignet med andre land.

Hovedfunnene er at høy tillit og vilje til å samarbeide er styrker for Norges del, mens små land med begrensede ressurser står ovenfor noen unike utfordringer når det kommer til cybersikkerhet.

I denne episoden av NUPIpodden gir han et bedre innblikk i hva cybersikkerhet faktisk dreier seg om, hvem som kan stå bak cyberangrep, hva motivasjonen bak et slik angrep er, og hva du kan gjøre som digital bruker for å sikre deg selv.

Powered by Labrador CMS