Influensavaksinen har en beskyttelse på omkring 60 prosent hos friske voksne, men den beskytter ikke mot influensalignende symptomer. (Foto: Colourbox)

– Velkjent at influensavaksine ikke virker på friske voksne

Vaksinasjon mot influensa har bare en liten effekt på influensasymptomer hos sunne og friske voksne, ifølge en ny studie. Det er ikke overraskende, mener forskere og understreker at det fortsatt er viktig for spesielt utsatte å bli vaksinert.

The Cochrane Collaboration

  • The Cochrane Collaboration er et globalt, uavhengig nettverk av blant annet forskere og leger, som gir informasjon om virkninger av behandlinger og forebyggelse i helsevesenet.
  • De lager systematiske oversikter hvor de vurderer kvaliteten av enkelte forsøk og summerer opp resultatene.
  • Cochrane-studien tar utgangspunkt i 90 forskningsartikler som har sammenlignet effekten av influensavaksine med placebo. Over åtte millioner mennesker har til sammen vært med i de enkelte studiene. 

Kilde: Cochrane Collaboration 

Hvis du er en sunn og frisk voksenperson, trenger du ikke en influensavaksine. Det er konklusjonen fra The Cochrane Collaboration som har gjennomgått 90 studier på området.

Ifølge studien må 71 personer vaksineres hvis man vil unngå bare ett tilfelle av influensa. Vaksinasjon viser ingen effekt på antallet fraværsdager og sykehusinnleggelser.

Kjent fra før

– Dette er en kjent observasjon, sier Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi på Institutt for internasjonal helse og immunologi ved Københavns Universitet.

Overlege Tyra Krause fra Statens Serum institut er heller ikke overrasket.

– Ifølge studien beskytter influensavaksinen seks av ti mot influensa, men den har ingen effekt på innleggelse. Det er ikke overraskende, for unge og friske mennesker har ikke en økt risiko for alvorlig influensa. Derfor anbefaler vi den bare til risikogruppene, sier Krause, som er overlege ved Statens Serum institut.

Risikogruppene er:

  • eldre over 65
  • gravide
  • kronisk syke
  • overvektige

Disse fire gruppene har større risiko for å få alvorlige komplikasjoner av influensa, noe som kan medføre dødsfall.

Beskytter ikke mot symptomer

I tillegg til å se på antallet sykedager, har Cochrane-forskerne sett på symptomer som feber og hoste. Man må vaksinere 40 personer for å unngå ett tilfelle med influensasymptomer.

Det er heller ikke overraskende, sier Tyra Krause.

– Hvis man ser på de influensalignende symptomene, så er ikke effektiviteten spesielt god. Det skyldes at du kan ha influensalignende symptomer uten å ha influensa. Ofte vil du være smittet med andre luftveissykdommer. Når du ser på en hel influensasesong, er det kanskje bare ti prosent av de som er gått til legen med influensalignende symptomer, som har influensa, sier Krause.

Effekt varierer

Grunnen til at 71 personer må vaksineres før én person unngår influensa, er at risikoen for sykdommen ikke er spesielt stor.

Men effekten er en helt annen i risikogruppene, poengterer forskerne.

– Hos de friske vil man se på hvor mange dager man er vekk fra jobben, mens effekten måles i dødelighet og sykehusinnleggelse hos risikogruppene. Vaksinen tar toppen av infeksjonen, og det betyr langt mer hos de eldre enn de yngre, sier Allan Randrup Thomsen.

Risikogruppene bør vaksineres

Selv om vi vaksineres mot influensa, er vi ikke 100 prosent trygge. Det skyldes blant annet at influensavirus endrer seg fra år til år, og at immunforsvaret responderer dårligere på vaksiner med alderen.

Cochrane-forskerne undersøkte i fjor effekten av influensavaksinasjon hos eldre over 65 år. Studien viste at vaksinering ikke lønner seg i denne gruppen.

Det er overraskende, mener influensaforsker Ab Osterhaus. Sammen med en gruppe forskere undersøkte han effekten igjen, og de kom fram til motsatt konklusjon.

– Eldre mennesker kan bli rammet hardt av influensa, sier Osterhaus, som er professor i virologi ved Erasmus Medical Center.

Allan Randrup Thomsen er enig.

– Det er en klar indikasjon på at personer i risikogruppene bør vaksineres, siden influensavirus kan føre til alvorlige sykdommer og død i disse gruppene, sier han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS