En slakter deler opp storfekjøtt på et marked i Mumbai.

India er kjent som et land av vegetarianere, men forskere finner mye kjøttspising

I Vesten tenker vi ofte på India som et land hvor svært mange praktiserer en kjøttfri livsstil. En dansk forsker har funnet noe annet. Det samme ser indiske forskere.

Mange i Vesten ser for seg India som et sunt og grønt land. Et land der folk spiser linser, ris og paprika framfor kjøtt.

Johan Fischer, forsker ved Roskilde Universitet i Danmark, dro til byen Hyderabad i Sør-India for å kikke nærmere på inderes forhold til kjøtt.

Hans forskning viser at det kan være færre vegetarianere i India enn vi i Vesten ofte tror.

– I noen områder ble det spist mye mer kjøtt enn hva som tidligere er blitt dokumentert gjennom forskning. Om lag 90 prosent av deltagerne i min spørreundersøkelse oppfattet ikke seg selv som vegetarianere, forteller Johan Fischer i en pressemelding på Roskilde Universitets nettsider.

En vestlig forestilling

Fischer er klar på at det kan være annerledes i andre deler av India enn den delen han undersøkte. Likevel mener han at forestillingen om India som et land av vegetarianere, nok bare er en seiglivet myte.

– Både indiske og vestlige forskere har vært fascinert av fortellingen om at dette er et meget vegetarisk sted, et alternativ til vestlig kjøttspising, sier han i pressemeldingen.

– Det handler om at man ser på India som et spirituelt, fredelig og religiøst land bebodd av hinduer. Fischer peker på hvordan vi i Vesten gjerne har holdt dette bildet opp mot bildet av vårt eget samfunn som kaldt, rasjonelt – og kjøttspisende.

Hellige kuer

Hinduismen oppfordrer til vegetarisme og blant hinduer anses kuer som hellige dyr. Tradisjonelt har derfor mange hinduer vært vegetarianere.

India er i flere år blitt styrt av den hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi og hans parti BJP. Partiet har «hinduisert» både staten og samfunnet. Vegetarisme er blitt politisk viktig.

Modi og BJP vil gjerne vise fram India som et vegetarisk land, hvor bare muslimene og de kasteløse spiser kjøtt.

Statsministeren er selv nøye med å være vegetarianer.

Supermarkeder selger kjøtt

Samtidig peker Fischer på en annen og parallell utvikling i det indiske samfunnet.

Det handler om at markedskreftene og de for inderne nye supermarkedene nå får stadig mer spillerom.

I indiske supermarkeder kan folk for første gang finne kjøtt, side om side med andre matvarer. Tidligere måtte man gå på egne markeder for å kjøpe det belastede kjøttet.

– Kjøtt er blitt solgt av slaktere som tilhørte de kasteløse eller var muslimer.

– Disse butikkene finnes fortsatt, men i tillegg så foregår det en normalisering av kjøttsalget gjennom de nye supermarkedene, forteller Fischer

– Man kan sammenligne det med at man begynner å selge snegler og froskelår i danske kjøledisker. Forbrukerne hadde kanskje undret seg i starten, men deretter ville de ha tenkt: «Ja, det er vel slik det er.»

Ser på kjøtt som medisin

Gjennom forskningen sin finner Fischer at flere forbrukere i India nå ofte betrakter kjøtt som sunt. I klar motsetning til i Vesten, ser enkelte i India på kjøtt nesten som en slags medisin.

Altså omtrent slik vi ofte betrakter frukt og grønnsaker.

Den danske samfunnsforskeren synes det er interessant å være vitne til hvordan kjøttspising har gått fra å være noe nesten bare muslimer, kristne og kasteløse hinduer holdt på med, til å bli noe også moderne hinduer stadig oftere gjør.

Aktivister fra en indisk dyreverngruppe for etisk behandling av dyr oppfordrer folk til å bli vegetarianere. Her gjennom å late som de griller en hund, noe som har vært vanlig blant vise folkegrupper I India.

Mat viktig for folks identitet

Også andre forskere har studert hvor vanlig vegetarisme er i India.

De finner også vesentlig mer kjøttspising enn mange nok har forestilt seg. Særlig om man lar folk få være i fred og selv få bestemme – uten påvirkning fra kasten de tilhører eller den religiøse gruppen og kulturen de blir plassert inn i av andre.

Forskerne ved Azim Premij-universitetet i Bangalore minner i en studie, publisert i tidsskriftet Economic and Political Weekly, om hvor viktig mat har vært for folks identitet i India.

Det gjør igjen at spørsmål rundt hva man bør spise – og ikke bør spise – har skapt både vold og politiske konflikter.

Folk forteller ikke sannheten

De indiske forskerne fant i sin spørreundersøkelse at kjøttspising var vanlig blant 42 prosent av muslimene, 27 prosent av de kristne og bare 1,5 prosent av hinduene.

Samtidig mener også disse forskerne at kjøttspising er langt vanligere enn tallene deres forteller om. Spør man folk om temaet, så blir underrapporteringen stor nettopp fordi kjøttspising fortsatt er så følsomt blant indere.

Tallene i spørreundersøkelsen stemmer også dårlig med statistikk som forteller om produksjon og salg av kjøtt i india, påpeker forskerne.

De legger til at også muslimer og kristne i India trolig underdriver kjøttforbruket sitt, fordi stigmatiseringen av kjøttspising også rammer disse gruppene.

Azim Premij-forskerne anslår selv at kjøttspising er minst dobbelt så vanlig i India som det indere selv vil fortelle forskerne om i spørreundersøkelser.

Forskerne mener at i beste fall rundt 30 prosent av inderne kan kalles fullstendige vegetarianere. Kanskje har bare 20 prosent av befolkningen i India et rent vegetarisk kosthold, anslår disse forskerne.

Kilder og referanser:

Johan Fischer: «Veg or Non-veg? From Bazaars to Hypermarkets in India», International Journal of Asia-Pacific Studies, 2019.

Balmurli Natrajan m.fl: «Provincialising’vegetarianism putting Indian food habits in their place», studie publisert på nettsiden til Azim Premij-universitetet, 2018. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS